کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

هزاره ابن سینا (نقد کتاب)

 

از: سید محمدحسین مرعشی

 هزاره بوعلی در اسپانیا

 Milenario de Avicena / A. Badawi ... [et al.]. Madrid: Instituto Hispano-Arabe ‎de Cultura, 1981. 99 p.; 24 cm.‎
ISBN: 847472028‎


این کتاب، مجموعه‌ مقالات سمینار پژوهش‌های فلسفی و اندیشه ‏اسلامی است که در ماه مارس 1980 در مادرید برگزار شد. و ‏دومین اثر از سلسله انتشارات مؤسسه فرهنگی اسپانیایی ـ ‏عربی است که در سال 1981 در مادرید در 99 صفحه به چاپ ‏رسیده است.‏
از پنج مقالة کتاب، چهار مقاله به زبان اسپانیولی و ‏یکی به زبان فرانسه است. ‏
مقاله نخست از پرفسور عبدالرحمن بداوی است، به زبان ‏فرانسه: ابن سینا در اسپانیای اسلامی: نفوذ و مشاجرات ‏قلمی۱ در 17 صفحه.‏
مقاله دوم از میگوئل کروس ارناندس2 به نام «نظریه ‏موسیقایی ابن سینا در کتاب شفا3» مقاله 10 صفحه و شامل ‏چهار مبحث کلی است:‏
الف: ابن سینا و نظریه موسیقایی عرب4‏
ب: نظریه موسیقایی ابونصر فارابی5‏
ج: بنیادهای نظری عمومی در رساله موسیقی ابن سینا6‏
د: موضوع و ساختار صوری دانش موسیقی7‏
مقاله سوم از خوسه آنتونیو خونسدا8 دربارة «دانش ‏هواشناسی» ارسطویی و «کانی‌شناسی» ابن سینایی9، در 27 ‏صفحه؛
‏1ـ درباره موضوع
‏2ـ موضوع از منظر «ارسطوی لاتینی»‏
‏3ـ موضوع و «مجموعه آثار ارسطو به زبان عربی»‏
مقاله چهارم از سالوادور گومس نوگالس10 به نام ‏عرفان ایرانی در آثار ابن سینا و تأثیر آن در عرفان ‏اسپانیایی11.‏
مقاله پنجم از رافائل مونیوس12 با عنوان وجود خدا ‏در آثار ابن سینا13 که شامل دو فصل است:‏
‏1ـ پیشگفتار
‏2ـ بررسی متن که چهار بخش می‌شود:‏
الف) تمایز میان ماهیت و وجود14‏
ب) برهان ابن سینا در زمینه تمایز میان ماهیت و وجود15‏
ج) برهان ابن سینا و سن توماس اکونیاس16‏
د) برهان ابن سینا و سان آنسلمو17‏
هـ) مقاله‌ای درباب مناظره18 که از دوقسمت تشکیل شده ‏است:‏
‏‌1ـ برهان ابن سینا به هیچ روی بسط‌پذیر نیست19.‏
‏2ـ آیا این برهان هستی شناختی است؟20‏

این کتاب، همان طور که عبدالرحمن بداوی در آغاز متن خود ‏گفته است، درباره جنبه‌های مختلف اندیشه‌های ابن سینا در ‏اسپانیا و واکنش فرهنگ اسپانیایی در برابر آن است. ‏بخش‌های دوم و چهارم بیشتر به معرفی گوشه‌هایی از دانش ابن ‏سینا در زمینه موسیقی و عرفان است و در بخش‌های سوم و ‏پنجم نویسندگان کوشیده‌اند به نقد دانش فلسفی و تأثیر ‏ارسطو بر او بپردازند.‏

________________________________________

‎1.‎ AVICENNE EN ESPAGNE MUSUMANE: PÉNÉTATION ET POLÉMIQUE
‎2.‎ Miguel Cruz Hernández
‎3.‎ LA TEORIA MUSICAL DE IBN SĪNĀ EN EL KITĀB AL-ŠIFĀ’‎
‎4.‎ Ibn Siná y la teoría de música arabe
‎5.‎ La teoría musical de Abū Nasr al-Fárábī
‎6.‎ Fundamentos teoréticos generales del tratado aviceniano
‎7.‎ Objeto y estructura formal de la ciencia musical
‎8.‎ José Antonio G.Junceda‎
‎9.‎ LOS ‎‏»‏METEOROLOGICA‏«‏‎ DE ARISTÓTELES Y EL ‎‏»‏DE MINERALIBUS‏ « ‏DE ‎AVICENA
‎10.‎ Salvador Gómez Nogales
‎11.‎ EL MISTICISMO PERS EN AVICENA Y SU INFLUENCIA EN EL MISTICISMO ‎ESPANOL
‎12.‎ Rafael Munoz
‎13.‎ LA EXISTENCIA DE DIOS EN AVICENA
‎14.‎ ‎ La distinción entre la esencia la existencia
‎15.‎ ‎ El argumento de Avicena
‎16.‎ El argumento y Santo Tamás de Aquino
‎17.‎ ‎ El argumento y San Anselmo‎
‎18.‎ ‎ Una aportación al debate
‎19.‎ El argumento de Avicená esta totalmente desarrollado‎
‎20.‎ Es un argumento ontológico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  هزاره ابن سینا در همدان‏

Avicenna commemoration volume. Xxxv/ Calcutta: Iran Society, c1956. 324 p., [6] leaves ‎of plates: ill. (some col.); 25 cm.‎

یادنامه ابن سینا، مجموعه مقالاتی است که در مراسم ‏یادبود هزارمین سال تولد ابن سینا، در اردیبهشت 1333 ‏‏(آوریل 1954) در همدان، عرضه شده است.‏
مقاله‌های این کتاب به زبان انگلیسی، فارسی، عربی، ‏آلمانی، فرانسه در 324 صفحه همراه با 35 صفحه مقدمه است ‏که در سال 1956 در انتشارات انجمن ایران، در کلکته هند ‏به چاپ رسیده است.‏
این مجموعه مقاله، به چهار بخش تقسیم می شود.‏
بخش اول: پژوهش‌های سرگذشت نامه‌ای و مرتبط؛‌‏
بخش دوم: پژوهش‌های فلسفی؛‌‏
بخش سوم: مطالعات پزشکی و روانپزشکی؛
بخش چهارم: کلیاتی درباره ابن سیناست.‏
پدیدآورندگان بخش اول این مجموعه مقاله، اغلب ‏ایرانی‌اند. سعید نفیسی،‌ پرویز ناتل خانلری، علی اکبر ‏سلیمی، محمدتقی مصطفوی و سیدحسن بارانی (هند) و ریچارد ‏فرای (امریکا). اما بخش دوم که به پژوهش‌های فلسفی مربوط ‏می‌شود، تقریباً همه غربی‌اند: خانم گوشوان (فرانسه)، رمیکر ‏‏(بلژیک)، کروتس هرناندز (اسپانیا)، ویلهلم کاچ (آلمان)، ‏بیمالا چودن (هند)‏
پژوهش‌‌های پزشکی و روانپزشکی نیمه غربی و نیمی ‏شرقی‌اند: هلموت یاتیه و گرنوت راث از آلمان و شفاء‌الملک ‏حکیم عبداللطیف و محمد عبدالمحمدخان از هند بخش کلیات نیز ‏مربوط به نقش تمبرهای تاریخی ایران در زمینه سکه‌های ‏هخامنشی،‌ ساسانی، سلجوقی و سکه‌های سده‌های نهم و دهم و ‏تمبرهایی از ابن سینا، از همدان و آرامگاه قدیمی و جدید ‏ابن سیناست که پژوهشگری هندی به نام اسحاق انجام داده ‏است.‏
پژوهش‌های سرگذشت نامه‌ای و مرتبط
ابن سینا و بیرونی۱ از سیدحسن بارانی2‏
نیمه نخست سده پنجم هجری را عصر بیرونی یا ابن سینا ‏می‌خوانند. ابن سینا 8 سال جوانتر از بیرونی است و 15 سال ‏زودتر از بیرونی درمی‌گذرد. هر دو در سنین جوانی مدارج ‏عالی تحصیلی را می‌گذرانند بیرونی مشاهدات اخترشناسی خود را ‏در 18 سالگی آغاز می‌کند و ابن سینا نیز در همین سنین به ‏استادی در رشته‌های فلسفه و پزشکی دست می‌یابد.‏
پدر ابن سینا از فرقه اسماعیلیه بود و بیرونی نیز در ‏محیطی با همین گرایشات بزرگ شد. هر دوی آنها برای مدت ‏کوتاهی زندانی شدند یکی بدست شمس‌الدوله و دیگری به دست ‏محمود غزنوی و هر دو در زندان به نوشتن کتاب مورد علاقه ‏خود دست یازیدند و ‏‎…‎‏ در این مقاله کوشش شده تا ‏ویژگی‌های مشترک این دو دانشمند هم عصر را شرح دهند.‏

ابن سینا و اروپا3 از ب. م. ‌گای4‏
‏ با آن که این رشد اندیشه یونانی را بار دیگر در برابر ‏اندیشه اسلامی مطرح می‌کند و آن را در اروپا پس می‌راند ‏اما آثار پزشکی ابن سینا تا سده هفدهم از مواد درسی ‏دانشگاه‌های اروپا بود. به گفته سارتن: «ابن سینا ‏مشهورترین دانشمند اسلام و ارزشمندترین‌ در همه نژادها، ‏مکان‌ها و زمانهاست. او علم غرب و دانش شرق را با یکدیگر ‏درهم آمیخت.» در این مقاله جایگاه علمی و تأثیر ابن ‏سینا در غرب مورد بررسی قرار گرفته است.‏

چند نکته تازه درباره ابن سینا5 از سعید نفیسی6 (به زبان فارسی)‏
در این مقاله، نفیسی دربارة کلمه سینا، نام جد سوم ‏ابوعلی، و درباره تاریخ درگذشت او و محل دفن او، به ‏نکته‌های تازه‌ای، از منابع مختلف اشاره می‌کند.‏

سرگذشت شیخ‌الرئیس، ابوعلی سینا7 از علی اکبر سلیمی8 (به زبان فارسی) ‏
این مقاله با سرگذشت ابن سینا، رئیس‌الاطبا، شرف الملک ‏حجه‌الحق از خرمیثن (نزدیک بخارا) آغاز می‌کند و از یکایک ‏اساتید او نام می‌برد. و شرح علومی را که تا 21 سالگی ‏آموخته است به اجمال می‌آورد.‏
پس از آن، به اوضاع سیاسی آن دوره می‌پردازد که گاه ‏سبب زندان و آوارگی و گاه سبب عزت او می‌شد. و سرانجام ‏به طبابت‌های مشهور و برخی حکایات در زندگی علمی او و ‏در پایان، از شاگردان و از چگونگی درگذشت او، یاد می ‏شود.‏

ابوعلی سینا و کتابخانه بزرگ فارسی زمان خود9 از ماکس وایز وایلر10 (به زبان آلمانی)‏
این مقاله درباره کتابخانه نوح بن منصور پادشاه سامانی ‏در بخارا است. در این شرح حال نویسی، ابن سینا از نخستین ‏دیدار خود از کتابخانة سلطنتی که در او تأثیر عمیق‌ برجای ‏گذاشت یاد می کند.‏

جنبه‌هایی از فعالیت‌های ادبی و منظوم ابن سینا ‏11 از محمد بدرالدین علوی12 (به زبان انگلیسی)‏
بدرالدین علوی فهرستی از 22 سروده ادبی نام برده که به ‏ابن سینا نسبت داده می‌شود. اغلب این سروده‌ها از ‏درونمایه های فلسفی، مانند عشق، زندگی، ایثار، روح و ‏موارد دیگر چون شراب که جنبه کفر دارند برخوردارند. ‏برخی از این اشعار عبارتند از: 1. قصیده سیصد بیتی ‏دربارة منطق 2. قصیده 52 بیتی درباره مریخ و بهرام. در ‏اصالت این شعر که به ابن ابی اصیبعه نسبت داده می‌شود ‏تردید وجود دارد. 3. قصیده 43 بیتی در فلسفه عمر 4. ‏قصیده‌ای 28 بیتی دربارة عشق (الحب و الحیاة و الکلام) ‏زندگی و بخشندگی 5. قصیده‌ای 21 بیتی دربارة نفس ناطقه 6. ‏قصید 16 بیتی دربارة زندگی (طریق الحیاة) 7. قصیده‌ای 16 ‏بیتی دربارة کهنسالی، فرزانگی و پرهیزکاری (الشیب و ‏الحکمه و الزهد).‏
همچنین، قطعه‌ای هفت بیتی در پاسخ وزیر ابوطالب علوی، ‏شامل دو قصیده سه بیتی و چند قصیده دو بیتی درباره شراب، ‏یک قطعه دوبیتی در مقایسه خود با آهنربا (مغناطیس) و ‏اشعاری دیگر. که برخی از آنها را دوسلان به انگلیسی ترجمه ‏کرده است و کارادوو نیز برخی اشعار ترجمه شده به فرانسه ‏او را شرح کرده است.‏

رساله مخارج حروف13 از پرویز ناتل خانلری14 (به زبان فارسی)‏
رسالة اسباب حدوث الحروف یا رسالة حدوث الخروف و مخارج ‏الحروف و صفاتها، دو عنوان از یک رساله‌اند و شاید دو ‏تحریر از یک رساله.‏
از دیگر آثار قدیمی‌تر آواشناسی اسلامی، می‌توان از ‏رساله کیفیات حدوث حروف و مخارج اثر سیبویه (د.177هجری) ‏نام برد که برخی از نویسندگان اسلامی از روش دسته بندی ‏حروف او پیروی کرده‌اند. این گروه از نویسندگان، حروف را ‏براساس مخرج آنها و کیفیت شنیدن آنها تقسیم‌بندی می‌کنند.‏
اما ابن سینا کار خود را برمبنای علمی‌تر می‌گذارد. او ‏ابتدا به چگونگی تولید حرف می‌پردازد و پس از آن فصلی ‏را به آناتومی اندام‌های صوتی اختصاص می‌دهد. واژگانی که ‏ابن سینا در این علم به کار برده، در دیگر آثار او ‏دیده نمی‌شود و ممکن است برگردانی از اصطلاحات هندیان باشد ‏بنابراین، چنین به نظر می رسد که ابوعلی سینا از روش ‏هندیان در بحث حروف آگاهی داشته است.‏

گزارش مختصری راجع به آرامگاه ابن سینا15 از محمدتقی مصطفوی16‏
‏"انجمن آثار ملی، از سال 1323 شمسی مجدداً شروع به کار نمود ‏و همت خود را در این دوره به دو امر مقصور نمود: 1ـ بنای ‏جدید آرامگاه سعدی به جای آرامگاه قدیمی 2ـ بنای جدید ‏آرامگاه ابوعلی سینا".‏
نقشه این آرامگاه، با توجه به سبک معماری معاصر ابن ‏سینا، از روی گنبد قابوس (طبق کتیبه بنا، سال 397 قمری ‏‏(مطابق با 375 شمسی) تاریخ این بناست. این نقشه عبارتست ‏از برجی دوازده ترکی به ارتفاع 21 متر (گنبد قابوس به ‏ارتفاع 52 متر و دارای 10 ترک است) با ابنیه تابعه آن ‏شامل کتابخانه و سایر ابنیه فرعی دیگر می شود....‏

تواریخ شهری آسیای میانه و خراسان17 از ریچارد فرای 18‏
هرچند این مطلب مستقیماً به ابن سینا مربوط نمی‌شود، اما ‏به کتاب ملازاده اشاره دارد که برای پژوهش در مورد ‏سرزمین مادری ابن سینا، در دوران پس از سامانیان، سند ‏بسیار با ارزشی است.‏

مقالات دانشمندان آلمانی در شناخت هرچه بهتر ابن سینا و آثار او19 از اوتواسپایز20 (به زبان آلمانی)‏
پژوهش در فلسفه اسلامی در آلمان، از سه جنبه مورد بررسی ‏قرار گرفته است. 1. شرق‌شناسانی که اقدام به بررسی و ‏انتشار متون فلسفی به عنوان بخشی از فرهنگ اسلامی ‏نموده‌اند. 2. تاریخ نگاران فلسفه و به طور خاص اللهیون ‏کاتولیک که علاقه ویژه‌ای به جنبه‌های مدرسی اندیشه اسلامی ‏و تأثیر آن بر متفکران مسیحی در قرون وسطا دارند. 3. ‏تاریخ نگاران علم پزشکی که زمینه فلسفی و ادراکی جهان ‏اسلام را برای تشخیص بهتر نگرش آنها نسبت به علوم طبیعی و ‏پزشکی مورد بررسی قرار می‌دهند.‏
کتابنامه آثار دانشمندان آلمانی، در مورد ابن سینا، ‏دارای حدود 65 موضوع است که اغلب آنها در پنجاه سال اخیر ‏‏(1950ـ1900) انجام گرفته است. اما برخی از آنها بسیار ‏مهم به دوران قدیم‌تر مربوط می‌شود. این مراجع، کتاب، ‏مونوگرف و نیز مقاله‌هایی هستند که در نشریات انجمن‌های ‏علمی منتشر می‌شوند. این فهرست به صورت موضوعی تنظیم ‏شده و هر عنوان به طور خلاصه معرفی شده است.‏

پژوهش‌های فلسفی
‏ فیلسوف هستی21 از دوشیزه گواشون22 (به زبان فرانسه)‏
‏ نویسنده مقاله که در زمینه ابن سینا‌شناسی تخصص دارد، ‏درباره او چنین می نویسد: شهرت ابن سینا در پزشکی و ‏علوم دیگر نیاز به اثبات ندارد، او در زمینه فلسفه و ‏فرهنگ نیز صاحب شهرت است. کتاب قانون محدود به جسم ‏انسان است اما کتاب شفا، نجات و اشارات، گستره ای است ‏نامتناهی که به مابعدالطبیعه توجه دارد. دوشیزه گواشون ‏از شهود به وجود و تمایز میان ماهیت و وجود و مقوله ‏واجب‌الوجوب و ‏‎…‎‏ در اندیشه ابن سینا می‌پردازد. این ‏مطالب به اجمال و به طور مستقل بیان می‌شود.‏

هستی در اندیشه ابن سینا و توماس اکویناس23 ل. دورمیکر24‏
نویسنده در این مقاله به بسط برخی از این مقوله ‌ها، تحت ‏عنوان وجود در اندیشه ابن سینا و توماس اکویناس ‏می‌پردازد. او می‌کوشد مفهوم وجود در این دو تفکر را با ‏یکدیگر مقایسه کند. اکویناس نسبت به این فیلسوف ‏مسلمان، ابن سینا، توجه ویژه‌ای دارد و بیش از چهارصد ‏بار از او نقل قول ‌کرده است. و شالوده نظام اندیشه خود ‏را در مابعدالطبیعه و روانشناسی بر نوشته‌های ابن سینا ‏می‌گذارد.‏

مفهوم تفکر ابن سینایی و تعبیر آن برای فیلسوف غربی 25 از کروتس هرناندز26‏
نویسنده طی تحقیقات خود درباره فلسفه ابن سینا با ‏چهار پرسش عمده روبرو می‌شود: ‏
‏1. آیا هرگز در اندیشه ابن سینا تحولی حاصل شده است؟ ‏اگر چنین است در چه زمینه‌ای؟
‏2. اندیشه فلسفی شخصی ابن سینا چه بوده است؟‏
‏3. کدامیک از تعابیر مختلف از ابن سینا در قرون وسطا ‏را می‌توان پذیرفت: ابن رشد، سن توماس دانس اسکاتوس ‏
‏4. آیا ابن سینا دانشمند متفکر بود یا حامی عرفان و ‏عرفان‌گرایی؟
برخی تحولات در اندیشه ابن سینا در رسالات مختلف او قابل ‏مشاهده است. کتاب شفا را می‌توان به عنوان یک مجموعه ‏مشایی اسلامی در نظر گرفت، درحالی که در گرایشات نو ‏افلاطونی، کتاب نجات و اشارات بیشتر حکمه المشرقیه ابن ‏سینا را نشان می‌دهد که متأسفانه فقط بخش منطق آن (منطق ‏المشرقین) باقی مانده است. این گرایشات متفاوت در ‏نوشته‌های ابن سینا، بیانگر تفسیرهای مختلفی است که نسبت ‏به اندیشه‌های بزرگترین متفکر سده‌های میانی جهان اسلام ‏ابراز می‌شود. نظریه او درباره وجود و ماهیت، عمیقا ‏مورد توجه سن توماس و مکتب او قرار گرفته است. به ‏عقیده نویسنده، برای درک میزان تأثیرات ابن سینا بر ‏جهان اندیشه، لازم است همه آثار او به دقت تصحیح و چاپ ‏شود.‏

بررسی و معرفی رساله النکات و الفوائد27 از ویلهلم کاچ 28‏
‏ رساله رساله النکات و الفوائد را به ابن سینا نسبت می‌دهند. این ‏رساله، به شماره 1217 در کتابخانه فیض الله استانبول ‏نگهداری می شود. نام این رساله نه در کتابشناسی ابن ‏سینا اثر عنواتی (قاهره، 1950) آمده است نه در ‏کتابشناسی ابن سینای یحیی مهدوی (تهران، 1954). نویسنده ‏مقاله در اینجا، پنج بخش فیزیک این رساله را آورده که ‏با نظریات ابن سینا در زمینه روح هم‌خوانی دارد.‏

ابن سینا و نظریه روح29 از لردو30‏
این مقاله، با شرح اشعاری از ابن سینا دربارة روح آغاز ‏می‌شود. آنگاه نویسنده مفهوم روح را در اندیشه او، با ‏اندیشه هندیان قدیم مقایسه می‌کند. در اندیشه‌ء هند قدیم، ‏طبیعت و ماهیت روح، پاک و خدشه‌ناپذیر است. و همه ‏ناپاکی‌های کنش آدمی، آلام و احساسات، قادر به تبدیل بخشی ‏از آن نیز نیست. نویسنده به روح در ادیان بودایی و ‏‎…‎‏ ‏می‌پردازد.‏

رد نظریه فورفریوس از جانب ابن سینا31 جی. فینگان32‏
‏ در این مقاله ابتدا نظریه فورفریوس و پس از آن استدلال ‏ابن سینا مطرح می‌شود.‏

ابن سینا و عرفان33‏ از هوبی34‏
‏ در این مقاله پرفسور هوبی دربارة عقاید شخصی ابن سینا ‏در مورد تصوف که معرفة الله می‌خواند و آن را تحت تأثیر ‏اندیشه‌های افلاطونی و نوافلاطونی می‌داند و به شرح عقاید ‏ابن سینا همراه با نقل قول‌هایی از او می ‍بردازد. عقاید ‏عرفانی ابن سینا، به نظر نویسنده، به طور خلاصه، همان ‏هدف اصلی عرفان یعنی تسلیم آزادانه روح به خداست.‏

مطالعات پزشکی و روانپزشکی
ابن سینا ، پزشک، روانپزشک.‏ ‏35 ازهلموت یاتیه 36‏
نویسنده، ابن سینا را معلم روح و روان می‌خواند و در ‏این زمینه به معرفی رساله تازه یافته ای از او به نام ‏رساله فی ماهیت الحزن و اسبابه می پردازد. این رساله، زمانی که ‏هلموت رویتر و همکارانش بر رساله فی الحیله اثر کندی تحقیق ‏می‌کردند، کشف شد.‏

رساله در باب تعبیر رویا37 از محمد ابوالموید خان38 ‏

تمبرهای یادبود ابن سینا39 از م. اسحاق40‏
بخش کلیات نیز مربوط به نقش تمبرهای تاریخی ایران در زمینه ‏سکه‌های هخامنشی،‌ ساسانی، سلجوقی و سکه‌های سده‌های نهم و ‏دهم و تمبرهایی با تصاویری از همدان، از ابن سینا و از ‏آرامگاه قدیمی و جدید اوست که پژوهشگری هندی به نام ‏اسحاق انجام داده است.‏

‎1.‎ IBN SINA AND ALBERUNI
‎2.‎ ‎ SYED HASAN BARANI
‎3.‎ ‎ IBN SINA AND EUROPE ‎
‎4.‎ B.M.GAI
‎5.‎ CHAND NUKTAH TAZEH DAR BARAH IBN SINA
‎6.‎ SA’ID NAFICY ‎
‎7.‎ SARGUZASHT SHAIKH’AL RAIS ABUL ALI SINA‎
‎8.‎ ALI AKBAR SULAIMI
‎9.‎ AVICENNA UND DIE IRANISCHEN FURSTENBIBLIOTHEKEN SEINER ZEIT ‎
‎10.‎ MAX WEISWEILER
‎11.‎ SOME ASPECTS OF THE LITERARY AND POETICAL ACTIVITIES OF AVICENNA
‎12.‎ MOHD, BADRUDDIN ALAVI
‎13.‎ RISALA MKHARAJ HURUF
‎14.‎ BARWEZ NATAL, KHANLARI
‎15.‎ GUZARISH MUKHTASARI RAJ‘A BA-ARAMGAH IBN SINA
‎16.‎ ‎ M. TAQI MUSTAFAWI‎
‎17.‎ CITY CHRONICLES OF CENTRAL ASIA AND KHURASAN: The Kitab-e Mullazade
‎18.‎ RICHARD N. FRYE
‎19.‎ DER DEUTSCHE BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG AVICENNAS
‎20.‎ OTTO SPIES
‎21.‎ THE PHILOSOPHER OF BEING
‎22.‎ A.M. GOICHON
‎23.‎ L’ETRE SELON AVICENNE ET SELON S. THOMAS D’AQUIN
‎24.‎ L. DE RAEYMAEKER
‎25.‎ LA SIGNIFICACION DEL PENSAMIENTO DE AVICENA Y SU INTERPRETACTION ‎POR LA FILSOFIA OCCIDENTAL
‎26.‎ MIGUEL CRUZ HERNANDEZ
‎27.‎ ‎ EIN NEUER TEXT ZUR SEELENLEHRE AVICENNAS
‎28.‎ WILHEM KUTSCH
‎29.‎ AVICENNA AND HIS THEORY OF THE SOUL
‎30.‎ B. C. LAW
‎31.‎ AVICENNA’S REFUTATION OF PORPHYRIUS
‎32.‎ J. FINNEGAN
‎33.‎ AVICENNA AND MYSTICISM
‎34.‎ J. J. HOUBEN
‎35.‎ AVICENNA ALS SEELENARZT
‎36.‎ HELMUT GÄTJE
‎37.‎ A UNIQUE TREATISE ON THE INTERPRETATION OF DREAMS
‎38.‎ MOHD. ‘ABUL MU‘ID KHAN
‎39.‎ THE AVICENNA COMMEMORATION STAMPS
‎40.‎ M. ISHAQUE 

 

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()

انقلاب اسلامی ایران در پژوهش‌های ایرانی

صبا آقابالاه هایی درباره ایران

 

در  یک گردهمایی که در دوم سپتامبر 1967 در دانشگاه ییل برگزار شد

 طرح مقدماتی تأسیس رسمی انجمن مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایران بنا

نهاده شد. اعضای نخستین این انجمن اغلب دانشجویان جوان ایرانی و

پژوهشگران دانش‌آموخته داخل و یا خارج از کشور در رشته‌های علوم

انسانی و اجتماعی بودند. هدف اصلی بنیان‌گذاران این انجمن کمک به

پیشرفت پژوهش‌های ایرانی در زمینة فرهنگ اجتماعی و موضوعات سیاسی ایران زمین بود. این انجمن در عین حال مکانی برای گرد‌آوری اندیشه‌های پژوهشگران علاقه‌مند به مسائل فرهنگی اجتماعی ایران در نظر گرفته شد. این مؤسسان بر این عقیده بوده‌اند که فرهنگ ایرانی از منظر عرفانی- فلسفی ادبیات منظوم آن می‌تواند مدخلی مناسب برای تعالی اندیشه‌های انسانی باشد. با این اوصاف انجمن به منظور ایجاد ارتباطات فرهنگی ناچار بود تا از افراد غیر ایرانی که در زمینة فرهنگ و جامعه ایران پژوهش می‌کردند کمک بخواهد.

اعضای انجمن می‌کوشند تا از هر گونه اعمال نظر سیاسی بر پژوهش‌های خود ممانعت به عمل آورند. انجمن برای ایجاد علاقه به انتشار پژوهش‌های مربوط به ایران و تاریخ ایران، تصمیم گرفت به عنوان حامی سمینارهای پژوهش‌های ایرانی، دست کم سالی یک بار به برپایی آن‌ها اقدام کند.

انتشار نشریه پژوهش‌های ایرانی Iranian Studies)) از سال 1968 به‌صورت فصلنامه‌های ادواری آغاز شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. البته بر اساس مندرجات روی جلد، نخستین شمارة آن زمستان 1967 به چاپ رسیده است. در حال حاضر ۴١ جلد از این نشریه (تا پایان سال 200٨) در کتابخانه شمارة 2 مجلس شورای اسلامی موجود می‌باشد و همچنین شماره‌های  سردبیری این نشریه به عهدهء علی بنوعزیزی و کمک سردبیری روی متحده بوده است و اعضای هیئت تحریریه عبارت بوده‌اند از اروند آبراهامیان، علی بنو عزیزی (دبیر)، هرمز حکمت، عباس حیدری درفشان، فرهاد کاظمی (مخزن دار)، منوچهر پروین (مسئول هیئت تحریریه) و مجید تهرانیان.

فصلنامه پژوهش‌های ایرانی، برای افراد غیر عضو در انجمن مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایران هر تک شماره در ابتدا به قیمت یک دلار فروخته می‌شد.

شماره‌های نخست این نشریه، به عنوان بولتن انجمن پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی ایرانیان منتشر گردید. این بولتن‌ها به عنوان واسطه‌ای برای مقالات تحقیقی دربارة فرهنگ، جامعه، ادبیات، زبان، تاریخ و همچنین موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در نظر گرفته شده بودند. هر شماره این نشریه دارای بخش‌های مختلف و متنوعی است. ابتدا (قسمت اول) مقالاتی در زمینه خط فکری انجمن و در قسمت‌های بعد به نقد کتاب و گاه به مقالات مرتبط با آن می‌پردازد. مقالات به زبان فارسی (ندرتاً) و یا انگلیسی برای هیئت تحریریه ارسال می‌شود. برای نمونه، در یکی از شماره‌های این نشریه، اشعار فروغ فرخزاد به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) آمده است. 

در اینجا فهرست مقالات و کتاب‌هایی که در حوزه انقلاب اسلامی نگاشته شده‌اند تا پایان سال 2005 میلادی آورده شده است. ضمناً شماره‌های کنار مقاله‌ها، شماره دستیابی آن‌ها می‌باشد.

در اینجا لازم می‌دانم از کارشناسان محترم کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی، به ویژه سرکار خانم هما افراسیابی و آقای سید محمد حسین مرعشی که در کلیه مراحل تهیه این مقاله مرا یاری کردند سپاسگزاری نمایم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تهرانیان، مجید.  

Tehranian, Majid. “Communication and revolution in Iran: the passing of a Paradigm”

Iranian Studies, v.13, 1980: 5-30. 

ارتباطات و انقلاب در ایران. گذار از الگوها.

-----------------------------------------------------------

امیر ارجمند، سعید.

Amir Arjomand Said. “The State and Khomeini’s Islamic order”, Iranian Studies, v.13, 1980: 147-164. 

دولت و قوانین اسلامی خمینی.

-----------------------------------------------------------

کاتم، ریچارد.

Cottam, Richard W. “American Policy and the Iranian crisis”, Iranian Studies, v.13, 1980:   279-305. 

سیاست امریکا و بحران در ایران.

-----------------------------------------------------------

نشاط، گیتی.

Nashat, Guity. “Women in the Isalmic Republic of Iran”, Iranian Studies, v.13, 1980: 165-194. 

زنان در جمهوری اسلامی ایران.

-----------------------------------------------------------

آبراهامیان، ارواند.

Abrahamian, Ervand. “The crowd in the Persian   revolution”, Iranian Studies, v.2, no.4,

1969: 128-150.

توده مردم در انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

بازورث، کلیفورد ادموند.

Bosworth, C.E. “the Heritage of rulership in early Islamic Iran and the search for dynastic connections with the past”, Iranian Studies, v.11, 1978: 7-34.  

میراث حکومت  در اوایل دوران اسلامی ایران و پژوهشی در مورد ارتباطات دودمانی با گذشته.

-----------------------------------------------------------

کاظمی، فرهاد؛ آبراهامیان، ارواند.

Kazemi, Farhad; Abrahamian, Ervand. “The Nonrevolutionary Peasantry of modern Iran”,

Iranian Studies, v.11, 1978: 259-304. 

کشاورزان غیر انقلابی در ایران متجدد.

-----------------------------------------------------------

سرودی، سرور.

Soroudi, Sorour. “Poet and revolution: the impact of Iran’s constitutional revolution on the social and literary out look of the poets of the time: part ii”, Iranian Studies, v.12, no.3-4, 1979: 239-273.

شاعر و انقلاب: تأثیر انقلاب مشروطه ایران بر نگرش اجتماعی و ادبی شاعران آن دوره (قسمت دوم).

-----------------------------------------------------------

گرین، جرالد.

Green, Jerrold D. “Pseudoparticipation and countermobilization: roots of the Iranian revolution”, Iranian Studies, v.13, 1980: 31-53. 

مشارکت کاذب و ضد بسیج‌گرایی: ریشه‌های انقلاب ایران.

 

-----------------------------------------------------------

نیکازمراد، نیکولاس.

Nikazmerad, Nicholas M. . “A Chronological survey of the Iranian revolution”, Iranian Studies, v.13, 1980: 327-368. 

بررسی رویدادشمار انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

هارت، جو- آن.

Hart, Jo-Anne. “A Bibliographical survey of the Iranian revolution”, Iranian Studies, v.13, 1980:   369-390. 

بررسی کتابشناختی انقلاب ایران.

----------------------------------------------------------

پلیسکن، کارن.

Pliskin, Karen L. “Camouflage, conspiracy, and collaboratora: rumors of the revolution”,

Iranian Studies, v.13, 1980: 55-81. 

پنهان‌کاری، توطئه و تبانی: شایعات درباره انقلاب.

 

فیشر، مایکل.

Fischer, Michael M.J. “Becoming Mollah: reflections on Iranian clerics in a revolutionary age”, Iranian Studies, v.13, 1980: 83-117.

ملا شدن: گزارشی درباره روحانیون ایران در دوره انقلاب.

 

-----------------------------------------------------------

هایفگات، لئوناردو.

Heifgott, Leonardo M. “the Structural foundations of the national minority problem in revolutionary Iran”, Iranian Studies, v.13, 1980: 195-214. 

ساختار بنیادی مشکلات اقلیتهای ملی در ایران انقلابی.

-----------------------------------------------------------

بک، لوئیس.

Beck, Lois. “Tribe and state in revolutionary Iran: the return of the Qashqa’i Khans”, Iranian Studies, v.13, 1980: 215-255. 

عشایر و دولت در انقلاب ایران: بازگشت ایل قشقایی.

-----------------------------------------------------------

کاظمی، فرهاد.

Kazemi, Farhad. “Urban migrants and the       revolution”, Iranian Studies, v.13, 1980:

257-279.

مهاجران شهرها و انقلاب.

-----------------------------------------------------------

درسدن، مارک.  

Dresden, Mark J. “Book reviews: Islamic Iran and central Asia (9.th-12th centuries). By Richard N. Frye. London: Variorum Reprints, 1979. 380p”, Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981: 261-263. 

نقد کتاب: ریچارد نلسون فرای. ایران اسلامی و آسیای میانه سده‌های 9 و 12 میلادی.

 -----------------------------------------------------------

فیشر، مایکل.

Fischer, Michael M.J. “Book reviews: Islam and revolution: writings and declaration of Imam Khomeini. By Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1981.” D. Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981: 263-266. 

نقد کتاب: حامد الگار. اسلام و انقلاب: نوشته‌ها و اعلامیه‌های امام خمینی.

-----------------------------------------------------------

کاتم، ریچارد.

Cottam, Richard W. “Book reviews Countercoup: the struggle for the control of Iran. By Kermit Roosevelt. New York: McGraw-Hill Book co., 1979. x, 217 pp”, Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981:  269-272. 

نقد کتاب: کرمیت روزولت. موفقیت ناهمسو: کشمکش بر سر کنترل ایران.

 -----------------------------------------------------------

هاناوی، ویلیام..

Hanaway, William L. “Book reviews: Modern Iran: the dialectic of continuity and change. Edited by Michael E. Bonine and Nikki R. Keddie. Albany: Atate University of New York p Press, 1981. x, 464 pp” , Iranian Studies, v.15, n.1-4, 1982: 227-232. 

 نقد کتاب: ایران جدید: تداوم منطق دیالکتیکی و تغییرات/ ویرایش مایکل بونین و نیکی کدی.

-----------------------------------------------------------

گرین جرالد.

Green, Jerrold. “Book reviews: Iran`s revolutionary upheaval: an Interpretive essay. By Sepehr Zabih. San Francisco: Alchemy Books, 1979. 103pp.” Iranian Studies, v.14, no.1-2,

1981: 116-120.

نقد کتاب: سپهر ذبیح. شورش انقلابی ایران؛ رساله انتقادی.

 

-----------------------------------------------------------

کاتم، ریچارد.

Cottam, Richard W. “Book reviews: the Mossadegh era: roots of the Iranian revolution. By Sepehr Zabih. Chicago: Lake View Press, 1982. xvii +182 pp” , Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981: 247-250. 

نقد کتاب: سپهر ذبیح. دوره مصدق: ریشه‌های انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

زونیس، ماروین.

Zonis, Marvin. “Book reviews: poverty and revolution in Iran: the migrant poor, urban marginality and politics. By Farhad Kazemi.

New York: New York University Press, 1980. 180 pp”, Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981: 251-254. 

نقد کتاب: فرهاد کاظمی. فقر و انقلاب در ایران: مهاجرین فقیر، حاشیه شهری و سیاست.  

-----------------------------------------------------------

شولتس، آن تیبیتس.

Schulz, Ann T. “Book reviews: Iran: essaus on a revolution in the making. Edited by Ahmad Jabbari and Robert Olson. Lexington,

Kentucky: Mazda, 1981. 214 pp”, Iranian Studies, v.14, no.3-4, 1981: 254-256.

نقد کتاب: ایران: مقالاتی درباره یک انقلاب در حال وقوع/ ویرایش احمد جباری و رابرت اولسون.

-----------------------------------------------------------

رز، گرگوری.  

Rose, Gregory F. . “The Post-revolutionary purge of Iran’s armed forces: a revisionist assessment.” Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984: 153-194. 

پاکسازی نیروهای ارتش ایران بعد از انقلاب. ارزیابی مجدد.

-----------------------------------------------------------

شاکری، خسرو.

Chaqueri, Cosroe. “Sultanzade: the Forgotten revolutionary theoretician of Iran: a biographical sketch”, Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984:

215-235. 

سلطان‌زاده : نظریه پرداز فراموش شده انقلاب ایران.

طرح کلی زندگینامه.

-----------------------------------------------------------

بنوعزیزی، علی.

Banuazizi, Ali. “Ardeshir Mohassess and his images of revolution”, Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984:  279-293. 

اردشیر محصص و تصویر او از انقلاب.

-----------------------------------------------------------

متی، رودلف.

Matthee, Rudolph. “Review Article: Arab commentaries on the Iranian revolution”, Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984: 303-312. 

نقد مقاله: گزارشهای عربی درباره انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

کاتوزیان، محمدعلی.

Katouzian, Homa. “Book reviews: the Fundamental  principles and precept of Islamic government. By Abollhassan Banisadr. Translated from the Persian by publishers, 1981. xiv” , Iranian Studies, v.16, n.1-2, 1983: 81-84.

نقد کتاب: ابوالحسن بنی صدر. اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی/ ترجمه از فارسی به وسیله ناشران.

-----------------------------------------------------------

لمتون، آن کاترین سواین فورد.

Lambton, Ann K.S. “Review articles: Land and revolution in Iran, 1960-1980. By Eric j. Hooglund. Austin: university of Texas press, xvii, 191p”, Iranian Studies, v.17, n.1, 1984: 73-84. 

نقد مقاله: اریک جیمز هوگلاند. زمین و انقلاب در ایران،

1960-1980.

-----------------------------------------------------------

ذبیح، سپهر.

Zabih Sepehr. “Book reviews: Iran between two revolutions. By Ervand Abrahamian. Princeton, N.J.: Princeton university press, 1982.xiii and 561 p.”, Iranian Studies, v.17, n.1, 1984: 93-97. 

نقد کتاب: اروند آبراهامیان. ایران بین دو انقلاب.

-----------------------------------------------------------

مقدم، وال.

Moghaddam, Val. “Book reviews: Economic origins of the Iranian revolution. by Robert E. Looney. New York and Oxford: pergamon press, 1982. 302p.” Iranian Studies, v.17, n.1, 1984: 110-113.

نقد کتاب: رابرت لونی. خاستگاه‌های اقتصادی انقلاب ایران.  

-----------------------------------------------------------

پیسکاتوری، جیمز.  

Piscatori, James. “Book reviews: Religion and politics in Iran: Shi’ism from quietism to revolution. Edited by Nikki R. Keddi New Haven: Yale University Press 1983. x + 225p”, Iranian Studies, v.18, n.1, 1985: 108-110. 

نقد کتاب: مذهب و سیاست در ایران. تشیع از تسلیم تا انقلاب/ ویرایش نیکی کدی.

-----------------------------------------------------------

قانون‌پرور، محمدرضا.

Ghanoonparvar, Mohammad R. “Hushang Golshiri and Post-Pahlavi concerns of the Iranian writer of Fiction”, Iranian Studies, v.18, n.2-4, 1985: 349-373. 

هوشنگ گلشیری و نویسندگان داستانهای پس از انقلاب.

-----------------------------------------------------------

اخوی، شاهرخ.

Akhavi, Shahrough. “Soviet perceptions of the Iranian revolution”, Iranian Studies, v.19, n.1, 1986:  3-29. 

تعبیر شوروی از انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

امیراحمدی، هوشنگ.

Amirahmadi, Houshang. “Book reviews: From Nationalism to revolutionary Islam. Edited by Said Amir Arjomand. Albany: state university of New York press, 1984. xxi, 256p” , Iranian Studies, v.19, n.1, 1986: 104-107. 

نقد کتاب: از ملی‌گرایی تا انقلاب اسلامی/ ویرایش سعید امیرارجمند.

-----------------------------------------------------------

هوگلاند، اریک.

Hooglund, Eric. “Book reviews: Capitalism and revolution in Iran. By Bizhan Jazani. London: zed press, 1980. xvi + 151 p.” , Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984: 330-332.

نقد کتاب: بیژن جزنی. سرمایه‌داری و انقلاب در ایران.

-----------------------------------------------------------

وین‌بام، ماروین.

Weinbaum, Marvin G. “Book reviews: Revolution in Iran: the politics of countermobilization. By Jerrold D. Green.

New York: praeger publishers, 1982. 199 p.” Iranian Studies, v.17, n.2-3, 1984: 345-347. 

نقد کتاب: جرالد گرین. انقلاب در ایران سیاست و مشارکت سیاسی.

-----------------------------------------------------------

روبین، باری.

Rubin, Barry. “Book reviews: Roots of revolution. By Nikki Keddie. New Haven: Yale university press, 1981. xii + 321p.” , Iranian Studies, v.17, n.4, 1984: 476-478. 

نقد کتاب: نیکی کدی. ریشه‌های انقلاب.  

-----------------------------------------------------------

شولتس، ان.

Schulz, Ann T. “Book reviews: Women and revolution in Iran. Edited by Guity Nashat. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983. 301p”, Iranian Studies, v.18, n.1, 1985: 105-108.

نقد کتاب: زنان و انقلاب در ایران/ ویرایش گیتی نشاط.

-----------------------------------------------------------

ساناساریان، الیز.  

Sanasarian, Eliz. “Iran and the revolution: Internal dynamics, regional conflicts and the superpowers. Edited by Barry M. Rosen. New York: Brooklyn College studies on society in change, no.47, social science monographs, boulder, distributed by Columbia University…. ”,

Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986: 283-289. 

ایران و انقلاب: جنبشهای داخلی درگیریهای محلی و ابرقدرتها/ ویرایش باری روزن.

-----------------------------------------------------------

ساناساریان، الیز.

Sanasarian, Eliz. “Book reviews: Iran and the revolution: the State and revolution in Iran, 1962-1982. By Hossein Bashiriyeh. New York: st. Martin’s press, 1984. 203p” , Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986: 283-289. 

نقد کتاب: حسین بشریه. ایران و انقلاب: دولت انقلاب در ایران، 1962-1982.

-----------------------------------------------------------

ساناساریان، الیز.

Sanasarian, Eliz. “Book reviews: Iran and the revolution: Islamic Iran: Revolution and counter – revolution. by Asaf Hussain. New York: st. Martin’s press, 1985. 225p”, Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986:  283-289. 

نقد کتاب: آصف حسینی. ایران و انقلاب: ایران اسلامی، انقلاب و ضد انقلاب.

-----------------------------------------------------------

نصر، علیرضا.

Nasr, Seyyed Vali Reza.  “Book reviews: Iran, a revolution in turmoil. Edited by Haleh Afshar. Albany, New York: State university of New York press, 1985. xvi, 253p” , Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986: 294-296. 

نقد کتاب: ایران، انقلاب در آشفتگی/ ویرایش هاله افشار.  

-----------------------------------------------------------

دراج، منوچهر.

Dorraj, Manochehr. “Book reviews: Iran since the revolution. By Sepehr Zabih. Baltimore: John Hopkins university press, 1982. 247p”, Iranian Studies, v.19, n.1, 1986: 113-116.

نقد کتاب: سپهر ذبیح. ایران از زمان انقلاب.  

-----------------------------------------------------------

بهداد، سهراب.

Behdad, Sohrab. “Book reviews: the political environment of planning in Iran, 1971-83: from monarchy to Islamic republic. By Hossein Razavi and Firouz Vakil. Boulder, Colorado: Westview press. 1984. xi, 194p” , Iranian Studies, v.19, n.2, 1986: 183-186. 

نقد کتاب: حسین رضوی؛ فیروز وکیل. فضای سیاسی برنامه‌ریزی در ایران، 83-1971. از سلطنت تا جمهوری اسلامی.

-----------------------------------------------------------

هوگلاوند، اریک جیمز.

Hooglund, Eric. “Book reviews: the reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. By Shaul Bakhash. New York: Basic books, 1984. X, 250p”, Iranian Studies, v.19, n.2, 1986: 199-201. 

نقد کتاب: شائول بخاش. حکومت آیت الله‌ها: ایران و انقلاب اسلامی.

-----------------------------------------------------------

عابدی، مهدی.

Abedi, Mehdi. “Ali Shariati: the architect of the 1979 Islamic revolution of Iran”, Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986: 229-234.

علی شریعتی: معمار انقلاب اسلامی سال 1357=1979، ایران.

-----------------------------------------------------------

لاجوردی، حبیب.  

Ladjevardi, Habib. “Reviews: workers and revolution in Iran Assef Bayat. London: zed books 1 td, 1987. 227p”, Iranian Studies, v.21, n.3-4, 1988: 159-162. 

نقد کتاب: آصف بیات. کارگران و انقلاب در ایران.

-----------------------------------------------------------

گرامی، شهین.

Gerami, Shahin. “Reviews: Post-revolutionary Iran, Hooshang Amirahmadi and Manoucher Parvin, eds., Boulder: Westview press, 1988, 262p”, Iranian Studies, v.22, n.1, 1989: 84-85. 

نقد کتاب: هوشنگ امیراحمدی؛ منوچهر پروین. ایران پس از انقلاب.  

-----------------------------------------------------------

گرین، جرالد.

Green, Jerrold D. “Reviews: The making of Iran’s Islamic revolution: from Monarchy to Islamic republic, Mohsen M. Milani, Boulder, Colorado: Wetview press, 1988. xiv, 361p”, Iranian Studies, v.22, n.1, 1989: 90-91. 

نقد کتاب: محسن میلانی.شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی.  

-----------------------------------------------------------

پروین، منوچهر.

Parvin, Manoucher. “Reviews: Development planning in Iran from monarchy to Islamic Republic, Kamran Mofid. Cambridge, England: Middle and North African press limited, 1987, 302p”, Iranian Studies, v.22, n.1, 1989:

105-106. 

نقد کتاب: کامران مفید. طرح توسعه در ایران از سلطنت تا جمهوری اسلامی.  

بدران، مارگوت.

 ----------------------------------------------------------

Badran, Margot. “Book Reviews: The women’s Movement in Iran: Mutiny, Appeasement and repression from 1900 to Khomeini. By Eliz Sanasarian. New York: Praeger, 1982. 172p”, Iranian Studies, v.19, n.3-4, 1986: 318-320.

نقد کتاب: الیز ساناساریان. جنبش زنان در ایران. طغیان، افول و سرکوب ازسال 1900 م تا زمان خمینی (از سال 1280 تا انقلاب 1357).

 -----------------------------------------------------------

سریرنی- محمدی، آنابل.

Sreberny-Mohammadi, Annablle. “Reviews: the Iranian revolution: Thanatos on a National scales Gholam R. Afkhami. Washington, D.C. the Middle East institute, 1985.” Iranian Studies, v.20, n.1, 1987: 86-90. 

نقد کتاب: غلامرضا افخمی. انقلاب ایران: ویرانگری غریزی در مقیاس ملی.

-----------------------------------------------------------

لونی، رابرت.

Looney, Robert E. “The Role of military expenditures in pre-revolutionary Iran’s economic decline”, Iranian Studies, v.21, n.3-4, 1988: 52-83. 

نقش هزینه‌های ارتش در رکود اقتصادی در دوره قبل از انقلاب.

-----------------------------------------------------------

هالیدی، فرد.  

Halliday, Fred. “Reviews: The Iranian revolution and the Islamic republic Nikki Keddie and Eric hoogland, ed.s New York: Syracuse University press, 1986. 246p”, Iranian Studies, v.21, n.3-4, 1988: 148-150.

نقد کتاب: نیکی کدی؛ اریک هوگلاند. انقلاب ایران و جمهوری اسلامی.

-----------------------------------------------------------

امانت، عباس.  

Amanat, Abbas. “The study of History in post-revolutionary Iran: nostalgia, illusion, or historical awareness?” Iranian Studies, v.22, n.4, 1989: 3-18. 

پژوهشی درباره تاریخ ایران پس از انقلاب: حسرت گذشته، تصور غلط یا آگاهی تاریخی؟

----------------------------------------------------------

حبیبی، نادر.

Habibi, Nader. “Allocation of educational and occupational opportunities in the Islamic republic of Iran: a case study in the political screening of human capital”, Iranian Studies, v.22, n.4, 1989: 19-46. 

بودجه تحصیلی و فرصتهای شغلی در جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه جداسازی سیاسی سرمایه‌ انسانی.

-----------------------------------------------------------

بروجردی، مهرزاد.

Boroujerdi, Mehrzad. “Reviews: Social origins of the Iranian revolution, Misagh Parsa, New Brunswick: Rutgers university press, 1989”, Iranian Studies, v.23, 1990:  112-114. 

نقد کتاب: میثاق پارسا. ریشه اجتماعی انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

دباشی، حمید.

Dabashi, Hamid. “Reviews: the Turban for the crown: the Isalmic revolution in Iran, Said Amir Arjomand, New York: oxford university press, 1988, 210p” , Iranian Studies, v.23, 1990:

123-125. 

نقد کتاب: سعید امیرارجمند. عمامه به جای تاج.

انقلاب اسلامی در ایران.

 -----------------------------------------------------------

اسلاگلت، پیتر.

Sluglett, Peter. “Reviews: Iran: from religious dispute to revolution, Michael M.J. Fischre. Cambridge, Mass., and London, England: Harvard university press, 1980, xviii, 314p.” , Iranian Studies, v.22, n.1, 1989: 114-121.

نقد کتاب: مایکل فیشر. ایران: از مباحثات مذهبی تا انقلاب.

-----------------------------------------------------------

اسلاگلت، پیتر. .

Sluglett, Peter. “Reviews: Religion and politics in contemporary Iran: clergy-state relations in the Pahlavi period, Shahrough Akhavi, Albany: state university of New York press, 1980. xx, 255p” , Iranian Studies, v.22, n.1, 1989: 114-121. 

نقد کتاب: شاهرخ اخوی. مذهب و سیاست در ایران معاصر: روابط دولت و روحانیت در دوره پهلوی.

-----------------------------------------------------------

لورنتس، جان هنری.

Lorentz, John H. “reviews: “The government of God”-Iran’s Islamic Repubic, Cheryl Benard & Zalmay Khalilzad, New York: Columbia

University Press, 1984, xiv, 240p”, Iranian Studies, v.22, n.2-3, 1989: 161-163. 

نقد کتاب: چریل بنارد؛ زلمای خلیل‌زاده. "حکومت خدا" جمهوری اسلامی ایران.

-----------------------------------------------------------

زونیس، ماروین.

Zonis, Marvin. “Reviews: The State and social revolution in Iran: a theoretical perspective, farrokh Moshiri, New York: Lang publishing inc., 1985, xvii, 232p”, Iranian Studies, v.22, n.2-3, 1989: 187-188.

نقد کتاب: فرح مشیری. دولت و انقلاب اجتماعی در ایران: چشم‌اندازی نظری.

 -----------------------------------------------------------

بهروز، مازیار.  

Behrooz, Maziar. “Reviews: The Iranian revolution: its global impact, ed. John L. Esposito, Miami: Florida international university press, 1990, viii, 346”, Iranian Studies, v.24, 1991: 79-81. 

نقد کتاب: انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن/ ویرایش جان اسپوزیتو.

-----------------------------------------------------------

بیل، جیمز.

Bill, James A. “reviews: Iran and the word: continuity in a revolutionary decade, Shireen T. Hunter, Bloomington and Indianapolis: Indiana university press, 1990, p.254”, Iranian Studies, v.24, 1991: 81-83. 

نقد کتاب: شیرین هانتر. ایران و جهان: انسجام در یک دهه انقلابی. .

-----------------------------------------------------------

فغفوری، محمد حسن.

Faghfoory, Mohammad H. “Reviews: The Iranian revolution and the Muslim world, ed. David Menasheri, West Special studies on the Middle East, Oxford, Boulder, San Fransisco: Westview press, 1990. ix, 282p”, Iranian Studies, v.24, 1991:  87-90. 

نقد کتاب: انقلاب ایران و دنیای اسلام/ ویرایش داود مناشری.

-----------------------------------------------------------

گرامی، شهین.

Gerami, Shahin. “Reviews: The state bureaucracy, and revolution in Iran: Agrarian reform and politics, Ali Farazmand, New York: Praeger publishers, 1989. 289p”, Iranian Studies, v.24, 1991: 90-91. 

نقد کتاب: علی فرازمند. دیوانسالاری دولتی و انقلاب در ایران: اصلاحات ارضی و سیاست.

 -----------------------------------------------------------

دخانچی، خلیل.

ِDokhanchi, Khalil. “Reviews: Iran: from royal dictatorship to theocracy, Mohammed Amjad, Westport, Conn.: Greenwood press, 1989, 179p”, Iranian Studies, v.23, 1990: 125-127.

نقد کتاب: محمد امجد. ایران ؛ از استبداد سلطنتی تا دین‌سالاری.

-----------------------------------------------------------

امامی، زهره.

Emami, Zohre. “Reviews: Cry for my revolution, Iran, Manoucher Parvin, Costa Mesa, Calif.: Mazda publishers, 1987. p.383”, Iranian Studies, v.23, 1990: 128-129. 

نقد کتاب: منوچهر پروین. گریه برای انقلابم، ایران.  

-----------------------------------------------------------

کانیهلم، بروس.

Kuniholm, Bruce. “There you go again? gary Sick, Ronald Reagan, and the iranian revolution: a review article” , Iranian Studies, v.24, 1991: 61-69. 

نقد مقاله: دوباره کجا میروی؟ گری‌سیک، رونالد ریگان و انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

امیراحمدی، هوشنگ.

Amirahmadi, Hooshang. “Reviews: Iranian politics and religious modernism: The Liberation movement of Iran under the Shah and Khomein. Houchang E. Chehabi, Ithaca: Cornell university press, 1990. xiv, 342” , Iranian Studies, v.24, 1991: 71-73.

نقد کتاب: هوشنگ شهابی. سیاستهای ایران و اصول جدید مذهبی: نهضت آزادی ایران در دوران حکومت شاه و خمینی.

  -----------------------------------------------------------

نصر، ولی‌رضا.  

Nasr, Vali Reza. “Reviews: Revolution in Iran: the roots of the turmoil, Mehran Kamrava, New York: Routledge, Chapman & Hall, 1990, x + 174 pp.,appendix (p. 135), bibliography (p. 156),  and index (p. 169), hardback $47.50”, Iranian Studies, v.25, no.3-4, 1992: 96-97. 

نقد کتاب: مهران کامروا. انقلاب در ایران: ریشه‌های اغتشاش.  

-----------------------------------------------------------

پارسا، میثاق.

Parsa, Misagh. “Reviews: States and Urban-Based revolution: Iran and Nicaragua, Farideh Farhi, Champaign: university of Illinois press, 1990, x + 147 pp., including notes, bibliography, and index, cloth $29.95”, Iranian Studies, v.25, no.3-4, 1992: 98-99. 

نقد کتاب: فریده فرهی. دولت و شالوده‌های انقلابهای شهری: ایران و نیکاراگوئه.

-----------------------------------------------------------

گیلانشاه، فرح.

Gilanshah, Farah. “Reviews: Iranian refugees and exiles since Khomeini, ed. Asghar Fathi, Costa Mesa, Calif.: mazda publishers, 1991, 293pp, paperback $16.00”, Iranian Studies, v.26, no.1-2, 1993: 178-180. 

پناهندگان و تبعیدیان ایرانی پس از انقلاب/ ویرایش اصغر فتحی.

-----------------------------------------------------------

هورکارد، برنار.

Hourcade, Bernard. “Reviews: Le shi’isme en Iran, Imam et revolution, Yann Richard, Paris: Jean Maisonneuve, 1980, 135pp”, Iranian Studies, v.26, no.1-2, 1993: 183-185. 

نقد کتاب: یان ریشار. تشیع در ایران. امام و انقلاب.  

-----------------------------------------------------------

کیان- تیبو، آزاده.

Kian, Azadeh. “Reviews: le Discours populaire de la revolution iranienne (2 v.), Paul Vieille and Farhad Khosrokhavar, Paris: Contemporaneite, 1990, 275p”, Iranian Studies, v.24, 1991: 95-97.

نقد کتاب: پل ویی؛ فرهاد خسروخاور. مباحثات عامیانه انقلاب ایران.

سیاوشی، سوسن.

Siavoshi, Sussan. “Factionaliam and Iranian politics: the Post-Khomeini experience”, Iranian Studies, v.25, no.3-4, 1992: 27-49. 

تفرقه‌گرایی و سیاست ایران: تجربه دوران پس از خمینی.

-----------------------------------------------------------

نفیسی، حمید.

Naficy, Hamid. “Cultural dynamics of Iranian post-revolutionary Film periodicals”, Iranian Studies, v.25, no.3-4, 1992: 67-73. 

فعالیت فرهنگی فیلم‌های دوره‌ای بعد از انقلاب.

-----------------------------------------------------------

کازیوروسکی، مارک.

Gasirowski, Mark. “Reviews: Majestic failure: the fall of the Shah, Marvin Zonis, Chicago and London: the university of Chicago press, 1991,   x + 350 pp”, Iranian Studies, v.25, no.3-4, 1992: 89-91.

نقد کتاب: زونیس ماروین. شکست شاهانه: ملاحظاتی درباره سقوط شاه.

  -----------------------------------------------------------

بختیاری، بهمن.  

Bakhtiari, Bahman. “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: parliamentary elections in Iran” , Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993: 375-388.  

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب: انتخابات مجلس در ایران.

-----------------------------------------------------------

کتسمن، کنت.

Katzman, Kenneth. “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: the Pasdaran: institutionalization of revolutionary armed force”, Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993: 389-402. 

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب:

پاسداران: نهادینه‌سازی نیروهای مسلح انقلابی.

-----------------------------------------------------------

بیل، جیمز.

Bill, James A. “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: the challenge of institutionalization: revolutionary Iran”, Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993:

403-406. 

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب: چالشهای نهادینه کردن: انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

سیگ، گری.

Sick, Gary.  “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: confronting contradictions: the revolution in its Teens”, Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993: 407-410. 

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب: مواجه با تناقضات انقلاب و دوران بلوغ آن.

 

-----------------------------------------------------------

نصر، ولی‌رضا.

Nasr, Vali Reza. “Reviews: Qu’est-ce qu’une revolution religieuse?, Daryush Shayegam, Paris: al-bin michel, 1991, 262pp” , Iranian Studies, v.26, no.1-2, 1993: 188-190.

نقد کتاب: داریوش شایگان. انقلاب مذهبی یعنی چه؟ 

-----------------------------------------------------------

پارسا، میثاق.

Parsa, Misagh. “Reviews: the dynamics of the Iranian revolution: the Pahlavi Triumph and Tragedy, Jahangir Amuzegar, Albany: SUNY press, 1991, xii + 355pp, including notes, bibliography, and index, hardback $71.50, paper $23.95”, Iranian Studies, v.26, no.1-2,

1993: 192-194. 

نقد کتاب: جهانگیر آموزگار. پویایی انقلاب ایران، پیروزی و سوگنامه پهلوی.

-----------------------------------------------------------

کاظمی، فرهاد.

Kazemi, Farhad. “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: introductory remarks”, Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993: 357-358. 

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب: ملاحظات مقدماتی.

میلانی، محسن.

Milani, Mohsen M. “Symposium: Iranian domestic politics in the post-revolutionary period: power shifts in revolutionary Iran” , Iranian Studies, v.26, no.3-4, 1993: 359-374.

گردهمایی: سیاستهای داخلی ایران پس از انقلاب: جابجایی قدرت در دوران بعد از انقلاب.

-----------------------------------------------------------

مهران، کامروا.

Matin-asgari, Afshin. “Reviews: the political history of modern Iran: from tribalism to theocracy, Mehran Kamrava, Westport, Conn.: Praeger publishers, 1992, 177pp”, Iranian Studies, v.28, no.1-2, 1995: 108-109. 

نقد کتاب: متین‌اصغری، افشین. تاریخ سیاسی ایران جدید. از قبیله‌گرایی تا حکومت دیتی.

-----------------------------------------------------------

روزن، باری.

Rosen, Barry M. “Reviews: Iran: a decade of war and revolution, David Menashri, New York and London: Holmes & Meier, 1990, 410pp, $47.50 hardback, $24.94 paperback”, Iranian Studies, v.28, no.1-2, 1995: 114-115. 

نقد کتاب: داود مناشری. ایران: یک دهه جنگ و انقلاب.

 

-----------------------------------------------------------

فلور، ویلم.

Floor, Willem. “Reviews: Fragile resistance: social transformation in Iran from 1500 to the revolution, Jhon Foran, westview press, 1993, 453p.” Iranian Studies, v.29, no.1-2,

1996: 189-192. 

نقد کتاب: جان فوران. مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال 1500 م= 879 ش تا انقلاب.  

-----------------------------------------------------------

گرامی، شهین.

Gerami, Shahin. “Reviews: in the Eye of the storm: Women in post-revolutionary Iran, Mahnaz Afkhami and Erika friedl, eds., Syracuse university press, 1994. 227p”, Iranian Studies, v.29, no.1-2, 1996: 194-197. 

نقد کتاب: مهناز افخمی؛ اریکا فریدل. درچشم طوفان زنان پس ازانقلاب.

-----------------------------------------------------------

شهابی، هوشنگ.

Chehabi, Houchang E. “Reviews: die wiederspruche in der verfassung der islamischen republik vor dem hintergrund der politischen auseinandersetzung in nachrevolutionaren Iran, Asghar Schirazi, Berlin: das arabische buch, 1992, 102pp”, Iranian Studies, v.27, no.1-4,

1994: 183-184.

نقد کتاب: اصغر شیرازی. رأی مجدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از ارتباطات سیاسی مجزا در ایران پس از انقلاب.

 -----------------------------------------------------------

دخانچی، خلیل.

ِDokhanchi, Khalil. “Reviews: modern capitalism and Islamic ideology in Iran, Cyrus Bina and Hamid Zangeneh, eds., New York: st. Martin’s press, 1992, 301pp, incl. bibliography, index, $45.00 (cloth)”, Iranian Studies, v.27, no.1-4, 1994: 186-188. 

نقد کتاب: سیروس بینا؛ حمید زنگنه. سرمایه‌داری جدید و ایدئولوژی اسلامی در ایران.

-----------------------------------------------------------

سیاوشی، سوسن.

Siavoshi, Sussan. “Reviews from palace to prison: inside the Iranian revolution, Ehsan Naraghi, trans. From the French by Nilou Mobasser, Chicago, Ivan R. Dee, 1994, ix + 283pp”, Iranian Studies, v.27, no.1-4, 1994:

215-217. 

نقد کتاب: از کاخ تا زندان: در بطن انقلاب ایران/ اثر احسان نراقی، ترجمه از فرانسه نیلو مبصر.

 -----------------------------------------------------------

کرزمن، چارلز.

Kurzman, Charles. “Historiography of the Iranian revolutionary movement, 1977-79”, Iranian Studies, v.28, no.1-2, 1995: 25-38.

تاریخ‌نگاری نهضت انقلاب ایران 79-1977.

-----------------------------------------------------------

تائیس، گاس.  

Thaiss, Gus. “Reviews: Myth and mobilization in revolutionary Iran: The use of the Friday congregational sermon, Haggay ram, Washington, the American university press 1994. xiii, 250p.” , Iranian Studies, v.30, no.1-2, 1997: 184-186. 

نقد کتاب: حقی رام. اسطوره و بسیج در انقلاب ایران. کاربرد مراسم عبادی نماز جمعه.

-----------------------------------------------------------

کاتم، ریچارد.

Cottam, Richard. “Reviews: Iran and the Muslim world: Resistance and revolution, Nikki R. Keddie. New York: New York university press, 1995. ix. 303p”, Iranian Studies, v.31, no.1, 1998: 104-107. 

نقد کتاب: نیکی کدی. ایران و جهان اسلام. مقاومت و انقلاب.

-----------------------------------------------------------

مهدوی، شیرین.

Mahdavi, Shireen. “Reviews: The Persian Revolution, Edward G. Browne, Abbas Amanat, ed. new edition, Washington: Mage: Publishers, 1995, lxiv, 470p”, Iranian Studies, v.31, no.1, 1998: 112-115. 

نقد کتاب: ادوارد گرانویل براون؛ عباس امانت. انقلاب ایران "ویرایش جدید".

-----------------------------------------------------------

مقدم، والنتاین.

Moghaddam, Valentine M. “Reviews: Iran after the revolution: Crisis of an Isalmic State, Saeed Rahnema and Sohrab Behdad, eds. London and New York: I.B. Taurus, 1995. xii, 292p” , Iranian Studies, v.31, no.1, 1998: 115-117. 

نقد کتاب: سعید رهنما؛ سهراب بهداد. ایران پس از انقلاب. بحران در یک دولت اسلامی.

-----------------------------------------------------------

دخانچی، خلیل.

ِDokhanchi, Khalil. “Reviews: A century of revolution: social movements in Iran, social movements, protest, and contention series, v.2, John Foran, ed. Minneapolis: university of Minnesita press, 1994, 263p.”, Iranian Studies, v.29, no.3-4, 1996: 373-375.

نقد کتاب: جان فارون. یک سده انقلاب: جنبش اجتماعی در ایران. جنبش اجتماعی، اعتراض سری مباحثات؛ ج. 2.  

-----------------------------------------------------------

وزیری، هاله.

Vaziri, Haleh. “Reviews: After Khomeini: New Directions in Iran’s foreign policy, K.L. Afrasiabi, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview press, 1994. xii, 244p” , Iranian Studies, v.29, no.1-2, 1996: 216-219. 

نقد کتاب: ک. ل. افراسیابی. دوران خمینی. خط مشی جدید سیاست خارجی ایران.

-----------------------------------------------------------

میلانی، محسن.

Milani, Mohsen M. “Reviews: Class, politics, and ideology in the Iranian revolution, Mansoor Moaddel, New York: Columbia university press, 1993, x, 346p” , Iranian Studies, v.29, no.3-4, 1996: 386-388. 

نقد کتاب: منصور معدل. طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران.  

-----------------------------------------------------------

آفاری، جانت.

Afary, Janet. “Reviews: Populism and feminism in Iran: Women’s struggle in a male-defined revolutionary movement, Haideh moghissi, New York: St. Martin’s press, 1994, 217p”, Iranian Studies, v.30, no.1-2, 1997: 131-134.

نقد کتاب: عوام‌گرایی و فمینیسم در ایران: مبارزه زنان در یک جنبش انقلابی مرد محورانه.

 -----------------------------------------------------------

شهابی، هوشنگ.  

Chehabi, H.E. “Book Reviews: the Persion Sphinex: Amir Abbas Hoveyda and the riddle of the Iranian revolution, Abbas Milani, Washington, D.C: Mage, 2000, xviii + 399pp.ISBN: 0-943211-61-2(cloth)”, Iranian Studies, v.36, no.2, 2003: 302-307. 

نقد کتاب: عباس میلانی. مرد مرموز ایران: امیرعباس هویدا و معمای انقلاب ایران.

-----------------------------------------------------------

فرهی، فریده.

Farhi, Farideh. “Book Reviews. Revolutionary states, leaders, and foreign relations: a comparative study of China, Cuba, and Iran, Houman A. Sadri, Westport, Connecticut: praeger, 1997, ISBN: 0-275-95321-1, 147pp”, Iranian Studies, v.25, no.1-2, 1992: 151-154. 

نقد کتاب: شریو سیمپسون، مارینا؛ هومن صدری. دولت انقلابی، رهبران و روابط خارجی: پژوهشی مقایسه‌ای از چین، کوبا و ایران.  

-----------------------------------------------------------

استوارت، دوین.

Stewart, Devin J. “Reviews: Shi’a Islam: from religion to revolution, Heinz Halm, translated by Allison Brown Princeton, New Jersey: Markus wiener publishers, 1997, 176p”, Iranian Studies, v.31, no.1, 1998: 125-127.

نقد کتاب: هاینتس هالم. شیعه در اسلام. از مذهب تا انقلاب/ ترجمه آلیسون براون.  

-----------------------------------------------------------

نبوی، نگین.

Nabavi, Negin. “Reviews: Geneive Abdo and Jonathan Lyons: answering only to God: faith and freedom in twenty-first century Iran” , Iranian Studies, v.38, no.4, 2005: 677-679. 

نقد کتاب: ژنیو عبدو؛ جاناتان لیون. پاسخگویی تنها به خدا: ایمان و آزادی در ایران سده 21 م.  

-----------------------------------------------------------

فرهی، فریده.

Farhi, Farideh. “Reviews: Charles Kurzman: the Unthinkable revolution in Iran”, Iranian Studies, v.38, no.4, 2005: 683-686. 

نقد کتاب: چارلز کرزمن. انقلاب باورنکردنی در ایران.

-----------------------------------------------------------

حسینی، حمید.

Hosseini, Hamid. “Reviews: John L. Espoito and R.K. Ramazani: Iran at the crossroads”, Iranian Studies, v.38, no.4, 2005: 694-697.

نقد کتاب: جان اسپویتو وپ. ک. رمضانی. ایران بر سر دو راهی.  

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()