کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

معرفی کتاب " فردوسی مشروطه " از نسخه های کهن چاپ کمیاب موجود در کتابخانه

تهیه وتنظیم : هما افراسیابی

 

رساله کوچک " فردوسی مشروطه" در ابعاد ١٠ در ١۶ سانتی متر اثر باباغیبی چاپ سنگی به سال ١٣٢۵ قمری در ٣٩ صفحه.   درباره این رساله و نویسنده آن ,  محل چاپ و نام چاپخانه آن به منابع متعددی مراجعه شد , اما ا طلاعاتی یافت نشد.  این رساله حاوی اشعاری در بیان وقایع مشروطه و متفرقاتی در این باب است.

سرفصل های این رساله بدین قرار است:

١- در مدح اعلیحضرت شاهنشاه محمدعلی شاه قاجار

٢- در مدح حضرت حجتین آیتیین سیدین سندین آقای آقا سید عبدالله و آقا سید محمد مجتهد دامت توفیقاتهم

٣- در مدح حضرت ارفع امجد والا آقای احتشام السلطنه رئیس مجلس شورای کبری دامت بقائه

۴- ذکر کیفیت آمدن میرزا علی اصغر خان اتابک و صدراعظم از فرنگستان به ایران ... و گزارش احوالات او

۵- آتش بازی و جشن ملی واقعه در نگارستان درب مجلس شورای اکبر دام الله بقائه

۶- رفتن اعلیحضرت شاهنشاه ارواحناه فداه به مجلس مقدس شورای کبرای ملی

٧- گفتار در بیان واقعه و کیفیت اجماع مستبدین و جمال و جامره در میدان و گزارش احوال آنها

٨- ازدحام جمعیت در مجلس مقدس

٩- اجماع فدویان ملت در مجلس مقدس

١٠- رجوع به حالات حضرات میدان توپخانه

١١- کشته شدن آنجوان آذربایجانی در میدان توپخانه

١٢- آمدن هفتاد انجمن شهر به مجلس مقدس

١٣- داستان آمدن دو هزار نفر از ورامین به مدد حضرات مستبدین و نادم شدن آن مومنین و رفتن در مجلس مانند خلدبرین

١۴- آمدن انجمن حضرت عبدالعظیم به مجلس مقدس ملی

١۵- آمدن رعایای شمران و انجمن شهریار به مجلس شورا

١۶- نزول اجلاس فدویان انجمن قزوین به طهران و رفتن به مجلس شوری

١٧- گفتار در بیان منبر مستبد کلاهی و تقریرات شرور و چرند و پرند

١٨ - زبان حال جماعت یهود که جبرا" ایشان را به میدان توپخانه آوردند

١٩- ایضا" فی الشوق

٢٠- وله ایضا" کلام چند در مرثیه سینه زنی

٢١- وله ایضا" فی عجایب المخلوقات

 

فهرست تصاویر موجود در این رساله:

- تصویر جشن ملی و آتشبازی نگارستان

- تصویر اجماع مستبدین و جهال و جامره در مجلس مقدس ملی و صف آرایی ایشان در آنجا

- تصویر آمدن فدویان در مجلس مقدس ملی و صف آرایی ایشان در آنجا

- تصویر کشته شدن آن جوان آذربایجانی

- تصویر در منبر

- تصویر جماعت یهود و احوال آنها

 

در پایان نویسنده متذکر شده " هر آنکه چاپ به طمع طبع این کتاب کند ... خانه خویش را خراب کند, هر که این کار ناصواب کند."

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()

فهرست کتابهای چاپی قدیمی در ایران موجود در کتابخانه شماره 2(کتابهای چاپ سربی)

تهیه : هما افراسیابی

 

-  عین الحیوه/ از تالیفات مجلسی .--  طهران: میرزا زین العابدین، 1240ق. = 1203ش.  268 برگ.

 

- ماثر سلطانیه: تاریخ جنگهای ایران و روس/ عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی، به اهتمام محمد باقر تبریزی .--  تبریز: محمد باقر تبریزی، 1241ق. = 1204.  1ج (بدون صفحه شمار).

 

-- قرآن .-- طهران: بسعی و اهتمام میرزا زین العابدین ، چاپ معتمدی، ۱۲۴۲ق. ۲۳۶ برگ.

 

- اشارات الاصول/ لمحمد ابراهیم بن محمد حسن کلباسی خراسانی.- طهران: اسفندیار خان، زین العابدین تبریزی، چاپ معتمدی، 1245ق. = 1208ش.  562ص.

 

- رساله صومیه/ از تصانیف ملا محمد حسین.-- همدان، ۱۲۴۹ق.

 

- حق الیقین / مجلسی .-- طهران: زین العابدین تبریزی، 1259ق.  266برگ.

 

- طوفان البکاء/ ابوابراهیم بن محمدباقر هروی قزوینی اصفهانی .-- طهران: عبدالکریم، چاپ معتمدی، 1260ق. = 1222ش.  220 برگ.

شامل بعضی مجالسات بیدل و مقبل و دوازده بند محتشم در آخر کتاب.

 

- جلاء العیون/ ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی.-- طهران: چاپ معتمدی، 1262ق. = 1224.  209 برگ.

 

 - کلمه طیبه/ از تالیفات میرزا حسین النوری الطبرسی .-- تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1301ق.  550ص.

 

- تاریخ سنت هلن از تواریخ متعلقه بناپلئون اول امپراطور معروف و مشهور فرانسه/ از مولفات دلاسکار، ترجمه علیخان بن محمد طاهر میرزا.-- طهران: دارالطباعه دولتی، 1318ق. = 1279.

 

ترجمه رساله بث الشکوی/ ابوالنصر محمد بن عبدالجبار العتبی ، ترجمه علی ابن موسی .-- تبریز: مطبعه معارف، 1318ق. = 1279.

 

- سفرنامه مبارکه شاهنشاهی ‌‌[ سفرنامه اول مظفرالدین شاه به اروپا] / به تصحیح علیمحمد مجیرالدوله.-- تهران : به سعی و اهتمام ابراهیم خان عکاس باشی، اودئیل 1319.  255ص.: مصور، نقشه تاخورده.

 

- وسایل مظفری/ علی الیزدی .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق.  480ص.

 

- دویمین سفرنامه مبارکه همایونی [ سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به اروپا] .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق. = 1281ش.  156ص.: عکس.

 

- دستورالعمل اداره تفتیش بجهه مامورین وزارت جلیله امورخارجه و وزارت گمرک و پست که در سرحدات شمالی ممالک محروسه دولت علیه ایران بامر تفتیش تذکره متصدی هستند.-- طهران: دارالطباعه فاروس، ۱۳۲۱ق.  ۱۹ص.

 

- دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه بجهت مامورین اداره تذکره که در داخله متصدی امر تذکره هستند [و]دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه ایران برای ورقه اقامت اتباع دولت علیه ایران که در ممالک خارجه توقف دارند.-- طهران؟: دارالطباعه فاروس؟ 1322ق.  5 & 3ص.

 

- دستورالعمل داخلی اداره تفتیش تذکره وزارت امورخارجه دولت علیه ایران.-- طهران؟: مطبعه فاروس؟  ؟132ق.  15ص.

 

-- دستورالعمل مامورین تفتیش تذکره دولت علیه  در سرحدات.-- طهران: مطبعه فاروس ؟132ق.  27ص.

 

- شرح نهج البلاغه/ تالیف محمدصالح بن حاج باقر قزوینی، به اهتمام میرزا اسماعیل عمادلشکر آشتیانی ادیب الخلوت .-- طهران: مطبعه خاصه همایونی، 1321ق.  سه جزء در یک مجلد (16+156+224ص.)

در مقدمه کتاب سهوا" مولف کتاب محمد صالح برقانی معرفی شده است.

 

- قانون نامه تذکره دولت علیه .-- طهران، 1322ق.

 

نخبه سپهری/ اثر خامه عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1322ق. = 1282.

 

- اصول علم ثروت ملل یعنی آکونومی پلیتیک/ مصنف پل بورگارد، ترجمه و نگارش محمد علی بن ذکاءالملک .-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی، 1323ق.  544ص.

 

- دستورالعمل تعدیل و ممیزی علمی.-- طهران: مطبعه عبدالله قاجار، 1325ق.  14ص.

 

- دستورالعمل شاهانه به تمام وزراء و عموم مستوفیان و کارگذاران دربار دولت علیه ایران/ میرزا علی اصغر خان امین السلطان.-- طهران: مطبعه شرقی 1325ق.  23ص.

اصل سواد کتابچه که بخط و مهر ... حاجی میرزا علی اصغرخان امین السلطان در بیست سال قبل نوشته شده و در نزد شخص امینی سپرده بوده- محمد یوسف خان سردار مهاجر هروی المتخلص بریاضی آنرا بدست آورده و در صورت کسر یک صفحه محض آگاهی ملت خود عینا بطبع رسانیده که از مطالب مندرجه آن و مقصود اصلی نویسنده عموما مطلع باشند.

 

- قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار، ۱۳۲۵ق.  ۲۳ص

 

- کلیات ملکم/ میرزا  ملکم خان ناظم الدوله، باقدام هاشم ربیع زاده .-- تهران: مطبعه مبارکه مجلس، 1325ق.  260ص.  (جلد اول).

شامل: رساله اصول تمدن - حرف غریب - رساله غیبیه - رفیق و وزیر -- شیخ و وزیر - پولیتکهای دولتی -- تنظیم لشکر و مجلس اداره -- سیاحی گوید -- توفیق امانت -- جزو ثانی -- اصول آدمیت -- اصول مذهب دیوانیان.

 

- مقالات علمی و سیاسی، جلد دوم/ تالیف فرصت شیرازی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1325ق. = 1286.  158ص.

 

- اصول آدمیت.  مفتاح.  حجت.  توفیق امانت/ تالیف و نگارش ملکم خان نظام الدوله.-- تهران: عبدالله طهرانی مشهور به کاوه، 1326ق. =1287.

 

-- قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: مطبعه تمدن، 1326ق.  17، 14، 26ص.

 

-- قانون نامه تذکره و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: دارالطباعه فاروس، 1326ق.  18ص

 

- مجموعه معاهدات دولت علیه ایران با دول خارجی.-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.   262، 29ص.   فارسی - فرانسه.

 

- کشف الاسرار، معروف به، بوسه عذرا/ اثر جرج رینولدز، ترجمه و تصنیف حسین خان صدرالمعالی .-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.  2ج. در یک مجلد: مصور

ثلث آخر جلد دوم به وسیله محمدعلی ذکاءالملک ترجمه گردیده است.

عنوان اصلی: The Bronze State or the Virgin's Kiss.

 

- اخلاق مصور/ ابراهیم بن میرزا احمدخان صنیع السلطنه.-- تهران: کتابخانه مصور، 1327ق. = 1287. (طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار)

 

- تاریخ مختصر دولت قدیم رم/ تالیف محمد علی خان ذکاءالملک.-- طهران: مطبعه فاروس، 1327ق.  416، 7ص.

 

- تاریخ نادرشاه/ از تصنیفات جمس فریزر، ترجمه از انگلیسی به فارسی از ناصرالملک ابوالقاسم قراگزلو.-- کرمانشاهان: مطبعه مبارکه شرافت احمدی، 1327ق.  169ص.

 

- سیاست طالبی/ از مولفات ملاعبدالرحیم طالب اف، به تصحیح حبیب الله اصطهباناتی شیرازی.-- طهران: مطبعه شمس، 1329ق.  116ص.

 

- قانون محاسبات عمومی .-- طهران: مطبعه دولتی، ۱۳۲۹ق.  ۲۰ص.

 

- مجموعه قوانین موقتی .-- طهران ، ۱۳۲۹-۱۳۳۳ق.  ۳۹۷، ۳۱ص.

شامل: قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه -- قانون موقتی محاکمات حقوقی -- قانون موقتی محاکم تجارت (دوره سوم تقنینیه) -- قانون موقتی امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷ -- اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع به تقسیم محاکم ابتدایی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نا محدود (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه)

 

- سفرنامه شرلی/ آنتوان شرلی، ربرت شرلی، ترجمه آوانس، به اهتمام علیقلی سردار اسعد.--  طهران: مطبعه برادران باقر اف، 1330ق. = 1290ش.  193ص.

 

- واقعات دوساله یا تاریخ بدبختی ایران/ نگارش حاجی آقای مجتهد شیرازی.-- تهران: مطبعه شمس، 1330ق. = 1290.  74ص.

 

- کتاب تاورنیه/ ترجمه ابوتراب نوری .-- مطبعه برادران باقر اف، 1331ق. = 1291ش.  1035ص.: مصور.

این کتاب به " سفرنامه تاورنیه " نیز مشهور است.

 

- شرح تاجگذاری شاه سلیمان صفوی و وقایع دو سال بعد/ تالیف شاردن فرانسوی، ترجمه مترجم السلطنه علی رضا امیر تومان.-- طهران: به اهتمام علیقلی سردار اسعد، مطبعه تهران، 1331ق.؟ 152ص.

 

- احسن التواریخ: تاریخ دولت عثمانیه/ تالیف محمدفریدبک، ترجمه علی بن عبدالباقی مستوفی اصفهانی.-- طهران: به همت سلطان محمد خان سردار اشجع بختیاری، مطبعه برادران باقرزاده، 1332ق.  4، 315ص.

 

- سیروس نامه ، یا ، داستان تربیت کوروش/ ترجمه ضیاءالدین قریب.-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1333ق.  4، 322، 10ص.

این کتاب به کوروش نامه نیز مشهور است.

 

- دستور در محاکم حقوقی/ محمد مصدق السلطنه .-- طهران: مطبعه کلیمیان، 1333ق.  497ص.

 

- مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه الامصار/ تالیف عبدالحسین رکن الحکماء فیلسوف الدوله .-- تبریز: اداره معارف آذربایجان، مطبعه حسینی، 1334ق.  375ص. (جلد اول)

 

- انتباه نامه اسلامی/ تالیف میرزا رضای شریعتمدار دامغانی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. = 1297.  224ص.

 

- بیطرفی ایران: مراسلات و مذاکرات متعاطیه بین دولت علیه دول خارجی از بدو وقوع جنگ بین الملل در سنه هزار و سیصد و سی و دو قمری مطابق با 1914 مسیحی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. 137ص.

بالای عنوان: کتاب سبز

 

- عشق و سلطنت، یا، فتوحات کورس کبیر [سیروس اعظم]/ تالیف آقا شیخ موسی کبودرآهنگلی.-- همدان: مطبعه همدان، 1337ق. = 1297

 

- باغ بهشت = نسیم شمال/ اشرف الدین حسینی قزوینی .-- طهران؟، 1338ق.  318ص.

 

دیوان شعر قائم مقام/ به تصحیح فرهاد میرزای معتمد الدوله .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1338ق.  240ص.

ضمیمه سال دهم مجله ارمغان.

شرح حال قائم مقام ، به قلم عبدالوهاب خان قائم مقامی، ص. 5-80

 

-- نظامنامه راجعه بتعقیب قضاه.-- تهران: مطبعه مجلس، ۱۳۰۲ش. = ۱۳۴۲ق.  ۱۴ص.

 

 - احوال ابن یمین/ تالیف رشیدیاسمی .-- طهران: کتابخانه شرق (محمد رمضانی)، مطبعه سعادت، 1343ق.  148ص.

 

-- قانون مجازات عمومی .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، ۱۳۰۴ش. = ۱۳۴۴ق.  ۸۲ص

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()

Milenario de Avicena (هزاره بوعلی در اسپانیا)


Milenario de Avicena / A. Badawi ... [et al.]. Madrid: Instituto Hispano-Arabe ‎de Cultura, 1981. 99 p.; 24 cm.‎
ISBN: 847472028‎


این کتاب، مجموعه‌ مقالات سمینار پژوهش‌های فلسفی و اندیشه ‏اسلامی است که در ماه مارس 1980 در مادرید برگزار شد. و ‏دومین اثر از سلسله انتشارات مؤسسه فرهنگی اسپانیایی ـ ‏عربی است که در سال 1981 در مادرید در 99 صفحه به چاپ ‏رسیده است.‏
از پنج مقالة کتاب، چهار مقاله به زبان اسپانیولی و ‏یکی به زبان فرانسه است. ‏
مقاله نخست از پرفسور عبدالرحمن بدوی است، به زبان ‏فرانسه: ابن سینا در اسپانیای اسلامی: نفوذ و مشاجرات ‏قلمی۱ در 17 صفحه.‏
مقاله دوم از میگوئل کروس ارناندس2 به نام «نظریه ‏موسیقایی ابن سینا در کتاب شفا3» مقاله 10 صفحه و شامل ‏چهار مبحث کلی است:‏
الف: ابن سینا و نظریه موسیقایی عرب4‏
ب: نظریه موسیقایی ابونصر فارابی5‏
ج: بنیادهای نظری عمومی در رساله موسیقی ابن سینا6‏
د: موضوع و ساختار صوری دانش موسیقی7‏
مقاله سوم از خوسه آنتونیو خونسدا8 دربارة «دانش ‏هواشناسی» ارسطویی و «کانی‌شناسی» ابن سینایی9، در 27 ‏صفحه؛
‏1ـ درباره موضوع
‏2ـ موضوع از منظر «ارسطوی لاتینی»‏
‏3ـ موضوع و «مجموعه آثار ارسطو به زبان عربی»‏
مقاله چهارم از سالوادور گومس نوگالس10 به نام ‏عرفان ایرانی در آثار ابن سینا و تأثیر آن در عرفان ‏اسپانیایی11.‏
مقاله پنجم از رافائل مونیوس12 با عنوان وجود خدا ‏در آثار ابن سینا13 که شامل دو فصل است:‏
‏1ـ پیشگفتار
‏2ـ بررسی متن که چهار بخش می‌شود:‏
الف) تمایز میان ماهیت و وجود14‏
ب) برهان ابن سینا در زمینه تمایز میان ماهیت و وجود15‏
ج) برهان ابن سینا و سن توماس اکونیاس16‏
د) برهان ابن سینا و سان آنسلمو17‏
هـ) مقاله‌ای درباب مناظره18 که از دوقسمت تشکیل شده ‏است:‏
‏‌1ـ برهان ابن سینا به هیچ روی بسط‌پذیر نیست19.‏
‏2ـ آیا این برهان هستی شناختی است؟20‏

این کتاب، همان طور که عبدالرحمن بداوی در آغاز مقاله خود ‏گفته است، درباره جنبه‌های مختلف اندیشه‌های ابن سینا در ‏اسپانیا و واکنش فرهنگ اسپانیایی در برابر آن است. ‏بخش‌های دوم و چهارم بیشتر به معرفی گوشه‌هایی از دانش ابن ‏سینا در زمینه موسیقی و عرفان است و در بخش‌های سوم و ‏پنجم نویسندگان کوشیده‌اند به نقد دانش فلسفی و تأثیر ‏ارسطو بر او بپردازند.‏

________________________________________

‎1.‎ AVICENNE EN ESPAGNE MUSUMANE: PÉNÉTATION ET POLÉMIQUE
‎2.‎ Miguel Cruz Hernández
‎3.‎ LA TEORIA MUSICAL DE IBN SĪNĀ EN EL KITĀB AL-ŠIFĀ’‎
‎4.‎ Ibn Siná y la teoría de música arabe
‎5.‎ La teoría musical de Abū Nasr al-Fárábī
‎6.‎ Fundamentos teoréticos generales del tratado aviceniano
‎7.‎ Objeto y estructura formal de la ciencia musical
‎8.‎ José Antonio G.Junceda‎
‎9.‎ LOS ‎‏»‏METEOROLOGICA‏«‏‎ DE ARISTÓTELES Y EL ‎‏»‏DE MINERALIBUS‏ « ‏DE ‎AVICENA
‎10.‎ Salvador Gómez Nogales
‎11.‎ EL MISTICISMO PERS EN AVICENA Y SU INFLUENCIA EN EL MISTICISMO ‎ESPANOL
‎12.‎ Rafael Munoz
‎13.‎ LA EXISTENCIA DE DIOS EN AVICENA
‎14.‎ ‎ La distinción entre la esencia la existencia
‎15.‎ ‎ El argumento de Avicena
‎16.‎ El argumento y Santo Tamás de Aquino
‎17.‎ ‎ El argumento y San Anselmo‎
‎18.‎ ‎ Una aportación al debate
‎19.‎ El argumento de Avicená esta totalmente desarrollado‎
‎20.‎ Es un argumento ontológico

  این مقاله در ویژه نامه پیام بهارستان بهار ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٩
    پيام هاي ديگران ()

معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی فرانسه موجود در کتابخانه شماره 2

تهیه و تنظیم هما افراسیابی

فعالیت های فرهنگی و ادبی مربوط به ایران در فرانسه از اواخر قرن شانزدهم میلادی شروع شده است و از این حیث می توان این کشور را از اولین مراکز آشنایی با فرهنگ ایران در دنیای غرب دانست.  از آغاز قرن هفدهم تا کنون این کشور در حیطه ایرانشناسی و شرقشناسی مقامی شامخ داشته و نخستین کنگره شرقشناسی نیز با ابتکار این کشور تشکیل شده است.

 

تاریخچه ای از مهمترین کارهای فرهنگی مربوط به ایران در گذشته موجود در کتابخانه شماره ٢ مجلس

- قدیمی ترین کتاب مربوط به ایران (تاریخ صفویان) در اروپای جدید با عنوان Briefue histoire de la guerre de perse تالیف Henricus Porcius چاپ پاریس ، 1583 میلادی.

- یکی از قدیمی ترین کتابهای مربوط به ایران در اروپای جدید با عنوان De Regio persarum principatu تالیف Barnabe Brisson چاپ پاریس، 1590 میلادی.

- نخستین دستور زبان فارسی توسط Sacto Josepho Angelus در فرانسه تحت عنوان لاتینی Gazophylacium linguae persarum چاپ 1684 میلادی.

- مهمترین سفرنامه مربوط به ایران در اروپا توسط شوالیه دو شاردن J De Chardin سیاح نامی فرانسه که در دوران صفویه به ایران مسافرت کرده است تحت عنوان: Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse که در لیون در سال 1687 منتشر شده است.

- سفرنامه معروف تاورنیه B. Tavernier درباره ایران عصر صفوی چاپ پاریس، 1754.

- کتاب معروف نامه های ایرانی Letters Persanes اثر ادبی مونتسکیو چاپ پاریس، 1754.

- مهمترین اثر باستانی مربوط به ایران در اروپای قرون جدید : نخستین ترجمه کامل اوستا توسط انکتیل دوپرون Anquetil-Duperron از روی متن اصلی اوستایی در سه جلد چاپ پاریس ، 1771.

-اثر معروف Burnouf  ترجمه وندیداد، چاپ پاریس، 1829-1843.

- اثر دیگری از Burnouf درذ مورد ریگ ودا، چاپ پاریس، 1863.

- ترجمه و متن کامل شاهنامه فردوسی به زبان فرانسه همراه با متن فارسی توسط ژول مولJules Mohl در 7 جلد.  (این کتاب را از لحاظ چاپ نفیس ترین اثر چاپی فرانسه در قرن 19 دانسته اند)

- کتاب گوبینو به نام " تاریخ ایرانیان " Histoire des perses چاپ پاریس، 1869.

- مطالعات ایرانی Etudes iraniennes تالیف ایرانشناسی بزرگ قرن نوزدهم فرانسه دارمستتر Darmesteter چاپ پاریس، 1883م. در 2 جلد.

- کتاب دیولافوا Dieulafoy به نام " هنر باستانی ایران " چاپ پاریس، 1884-1885 در 5 جلد.

دیولافوا و خانم او چندین سال برای تحقیقات باستانشناسی در ایران به سر برده اند و خانم ژان دیولافوا گزارش این سفر را در کتاب بزرگ و جامعی به نام " ایران، کلده و شوش " منتشر کرده است.

- کتاب مرگان J.De Morgan به نام " ماموریت علمی در ایران " درباره نخستین حفریات فرانسویان در شوش چاپ پاریس، 1894-1904.  در 10 جلد.

- جنگ ایرانی Anthologie persane از هانری ماسه .  چاپ پاریس، 1950.

 

آثار منتشر شده بوسیله انستیتوها و انجمن های فرهنگی درباره ایران (موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس)

- یازده اثر انتشار یافته انجمن مطالعات ایرانی Societe des etudes iraniennes وابسته به دانشگاه پاریس که در سال 1931 تاسیس گردیده است و ریاست آن برعهده رنه گروسه Rene Grousset و هنری ماسینیون Henri Massignon بوده است.

- بیست و نه اثر به وسیله انستیتوی فرانسوی باستانشناسی شرقی Institut francais d'archeologie orientale .  این انستیتو در اواخر قرن 19 تاسیس گردیده و به امور مربوط به فعالیتهای باستانشناسی هیاتهای فرانسوی در ایران و بین النهرین و خاور نزدیک و آسیای جنوب شرقی سرپرستی می کرد.

 گزارشهای هیات باستانشناسی فرانسه در ایران:

 

از این مجموعه پرارزش علمی که تحت نظر J.De. Morgan و دیگران انتشار یافته است، سالهای 1900-1973 در 47 جلد در کتابخانه موجود است.

 

ذکر اجمالی از ایرانشناسان فرانسوی و آثار موجود آنها در کتابخانه شماره 2:

- سه اثر از ژان اوبن Jean Aubin استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سوربن که دارای تحقیقات وسیع درباره آثار ایرانی است.

- نوزده اثر از امیل بنونیست Emile Benveniste استاد College de France ، رئیس دوم انجمن بین المللی لهجه شناسی ایران، متخصص جهانی زبانها و لهجه های قدیم و جدید ایرانی.

- سی و هفت اثر از هانری کربن Henry Corbin مشاور کتابخانه ملی پاریس، متخصص برجسته عرفان و تصوف ایران، رئیس قسمت ایرانشناسی انستیتوی فرهنگی فرانسه در ایران، مدیر کتابخانه ایرانی Bibliotheque iranienne.  این انستیتو متن و ترجمه 56 اثر کلاسیک فارسی را انتشار داده است، که در این کتابخانه موجود است.

- هفت اثر از ژیلبر لازار Gilbert Lazard استاد فارسی " انجمن مطالعات ایرانی" دانشگاه سوربون و دارای مطالعات زیاد درباره زبان و ادبیات ایران.

- چهارده اثر از هانری ماسه Henri Masse از بزرگترین ایرانشناسان معاصر، عضو آکادمی علوم فرانسه و عضو وابسته فرهنگستان ایران، رئیس کمیته فرانس ایران، استاد و رئیس قسمت فارسی مدرسه زبانهای شرقی، مترجم آثاری از بزرگان ادب ایران، نماینده شرقشناسی فرانسه در کنگره فردوسی و ابن سینا.

- بیست و سه اثر از لوئی ماسینیون Louis Massignon از شرقشناسان معاصر جهان، متخصص زبان و ادبیات عرب و دارای مطالعات زیاد درباره تمدن و فرهنگ ایران، رئیس انجمن مطالعات ایرانی، عضو وابسته فرهنگستان ایران، استاد College de France ، مولف اثر جامعی درباره حلاج و عرفان ایران، نماینده فرانسه در کنگره های فردوسی و ابن سینا.

- هفت اثر از آندره پارو Andre Parrot استاد هنر هخامنشی " مدرسه لوور" و موزه دار کل موزه های ملی فرانسه، دارای تحقیقات جامع درباره هنر باستانی ایران.

- چهار اثر از هانری شارل پوئک Henri-Charles Puech رئیس مطالعات مدرسه مطالعات عالیه " دانشگاه پاریس " ، متخصص مذاهب قدیم ایرانی به خصوص آیین مانوی، دارای تحقیقات زیاد درباره مانی و فلسفه او.

- دو اثر از شارل ویرولو Charles Virolleaud رئیس انجمن آسیایی فرانسه، عضو آکادمی خطوط تاریخی فرانسه، صاحب آثار متعدد درباره باستانشناسی ایرانی.

- یازده اثر از گاستون ویت Gaston Wiet استاد College de France ، عضو انستیتوی باستانشناسی فرانسه ، استاد آموزشگاه زبانهای شرقی زنده پاریس، عضو آکادمی ادبیات فرانسه.

- ده اثر از آندره گدار A. Godard رئیس هیات باستانشناسی فرانسه در ایران.

- بیست و شش اثر از رومان گیرشمان Roman Ghirshman رئیس هیات باستانشناسی فرانسه در ایران. 

 

البته این گفتار شامل کلیه آثار ایرانشناسی فرانسه موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس نیست و فقط اجمالی از اولین آثار است.

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٧
    پيام هاي ديگران ()

Shi’ism and Social Protest

معرفی کتاب : فرشته ذاکر

Shi’ism and Social Protest, Juan R. I. Cole and Nikki R. Keddie, eds., New Haven and London: Yale University Press, 1986, x+321 pp.

شیعه و اعتراض اجتماعی/ ژان کول و نیکی کدی.- نیوهاون، لندن: دانشگاه ییل، 1986.  321+ ده ص.

 

در میان پیامدهای انقلاب ایران از 79-1978، رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ مدرن نهضت اسلامی محسوب می شود، بنیادگرایی اسلامی به طور کلی و بنیادگرایی شیعه به طور خاص ناگهان ذهن مجامع دولتی و محافل علمی غرب را به خود مشغول کرد. این عقیده که اسلام مثل سایر ادیان، می تواند به صورت بالقوه نیرویی برانگیزاننده و عامل حرکت های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه باشد از سوی حکومت های غربی و پژوهشگران مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود، اگر چه در تأیید آن پیشینه ی بسیار غنی­ای در تاریخ روابط شرق و غرب وجود دارد. هنگامی که انقلاب اخیر در ایران یک بار دیگر به طور ناگهانی قدرت اسلام را اثبات کرد، مجموعه بزرگی برای تحقیق درباره پتانسیل اسلام به عنوان منبع مقابله با مصالح و اهداف غرب در منطقه، در دسترس قرار گرفت. گرایشی مشابه اما به نسبت کمتر، در محافل آکادمیک شوروی نیز قابل ملاحظه است. کتابی که در این جا بررسی می شود درباره این موضوع است.

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٦
    پيام هاي ديگران ()