کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

معرفی چند اثر چاپ سنگی مربوط به مولانا موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس

 

در این مقاله کوتاه هفت عنوان از کتابهای چاپ سنگی  مربوط به مولانا موجود در کتابخانه شماره ۲ مجلس که از قدمت و ارزش خاصی برخوردار است, معرفی شده است. 

مثنوی معنوی

 

قدیمی ترین نسخه چاپ سنگی مثنوی ، نسخه ای است که در سال ۱۲۷۴ قمری در یک جلد (با شماره گذاری گوناگون)، با قطع وزیری، در کارخانه استاد مشهدی حاجی آقا در تبریز و به خط محمدعلی التبریزی به چاپ رسیده است.

آغاز دیباچه: بسمله ... هذا کتاب المثنوی المعنوی

آغاز متن:

بشنو از نی چون حکایت می کند            وز جدائی ها شکایت می کند

انجام:

بام گردونرا از او آید نوا                      گردشش باشد همیشه زان هوا

 

شرح مثنوی معنوی:

 

این شرح اثر حاج ملا هادی سبزواری به زبان فارسی و از جمله شروح مهم مثنوی معنوی به شمار می رود. این کتاب در سال ۱۲۸۵ قمری به صورت چاپ سنگی در ۵۱۱ صفحه و قطع رحلی به خط علی اصغر تفرشی در تهران، مطبعه آقا میر محمدباقر طهرانی و بدستیاری علی اکبر آشتیانی چاپ گردیده است.

در چاپ کتاب، حسان السلطنه، مسوفی الممالک و میرزا محمدحسین مستوفی اهتمام داشته اند.

آغاز کتاب: بسمله ... نحمدک یا من تجلی ...

آغاز متن: بسمله ... قال المولوی قدس الله نفیسه...

انجام: ... معلم بفتح لام

 

لطائف المعنوی من حقایق المثنوی

 

شرح فارسی بر مثنوی مولوی اثر عبداللطیف بن عبدالله عباسی گچراتی، ادیب و نویسنده فارسی نویس شبه قاره هند.  بنا بر اظهار شارح در ابتدای اثر، کتاب شامل  شرح بعضی ابیات مشکله فارسی و ترجمه اشعار مفصله و دیباجهای عربی مثنوی و برخی از فوائد عوائد آن است، که در سال ۱۲۹۲ قمری به صورت چاپ سنگی در ۲۸۲ صفحه و قطع وزیری در کانپور، مطبع منشی نولکشور چاپ گردیده است.

آغاز: بسمله ... شرح بعضی ابیات مشکله فارسی ...

انجام: در مزیت کیفیت سعی نماید والله علم بالصواب

 

رشد معنوی من شرح المثنوی

 

از محمد هاشم ابن سید اسمعیل المهسوری ثم السکندرآبادی، شرحی است به نظم بر مثنوی معنوی که باکمک حاجی محمد عبدالرحیم در مطبع حمدیه پریس حیدراباد دکن به سال ۱۳۳۰ قمری در ۱۵۸ صفحه، اندازه رحلی به چاپ رسیده است.

درباره شارح این کتاب به منابع متعددی رجوع شد، از جمله مولفین کتب چاپی فارسی و عربی خانبابا مشار، ادب فارسی در شبه قاره هند، کتابشناسی مولوی، فهرست کتابهای چاپ سنگی ایران موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج بخش.  اما هیچگونه اطلاعی درباره کتاب و شارح آن یافت نشد.

آغاز:

بسمله ... سبحان من جعل ارواح العارفین ...

انجام: ختم کردم نامه بر نام تو بس         هاشمی الله بس باقی هوس

و سپس قطعه تاریخ اختتام از مصنف کتاب چنین آمده است:

گفت روزی آنکه با من یاد بود               دار فقرم را رفیق جار بود

هاشمی کردی سخن اندر رشاد           زاد مردان بهر توفیق معاد

لیک حسب عادت اهل کلام                از چه ننوشتی تو سال اختتام

بهر پاس خاطر آن با صفا                     فکر کردم سال ختم نامه را

برشد از ایمای خوض لازمی                پارهء کشکول فقر هاشمی

                                     ۱۳۲۰ هـ

 

مثنوی الاطفال

از آثاری که قبل از مشروطه با هدفهای تربیتی برای کودکان به چاپ رسیده است، می توان از کتاب  مثنوی الاطفال  اثر محمود مفتاح الملک نام برد.  این اثر گزیده ای است از داستان های مثنوی همراه با تصویر که در سال ۱۳۰۹ قمری به صورت چاپ سنگی در ۳۲۷ صفحه و به خط حاجی محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب در تهران چاپ شده است.

آغاز: بسمله ... از آنجا که خدمت در ...

انجام متن: ... سایر دول متحابه نیز نایل گردیده است.

صفحه پایانی: کتاب ... اگر کسی مباشر طبع و انتشار آن شود از جانب وزارت جلیله انطباعات مسئول و مواخذ خواهد بود.

                                                                                                       محل مهر اعتمادالسلطنه

 

کلیات شمس تبریزی

کتاب متن کامل کلیات شمس تبریزی است  که در سال ۱۳۰۲ قمری به صورت چاپ سنگی در ۱۰۳۶ صفحه و قطع ۲۵ در ۳۵ س.م. در لکهنو: مطبع منشی نولکشور چاپ گردیده است.

آغاز: بسمله ... الحمدلله الذی خلق الثریا و الثرا ...

انجام متن: ... امتنع الوصل لشیخ اجتنبوا الشیخ وجود.

انجام کتاب: ... با حسن وجوه به اتمام رسید.

 

شمس الحقایق

 گزیده ای از کلیات شمس تبریزی که به انتخاب رضاقلی هدایت جمع آوری گردیده و به سعی و اهتمام میرزا محمد مهدی تاجر کتابفروش در تهران ۱۴ محرم الحرام ۱۳۱۶ قمری در ۳۷۹ صفحه، قطع رحلی چاپ گردیده است.

وجه تسمیه نام کتاب از مقدمه بدین گونه است: ... ارباب وفا و اصحاب صفا را به مطالعه [دیوان غزلیات شمس] میل تمام دیدم بترتیب تهجی از تغزلات قصیده مانند و ترجیعات شیرین تر از قند و غزلیات دلپسند و رباعیات ارجمند آن دیوان حقاق بنیان انتخابی رفت و چون آن کتاب مستطاب بجد و جهد ... رضا قلی المتخلص به هدایت بانجام رید و باختتام انجامیئد زیرا که فی الحقیقه شمسی است پر از انوار حقایق و معارف الهیه و دقایق حکمیه آنرا شمس الحقایق ... نام نمود.

آغاز:

این نامه که گنج پر دقایق خوانند     باغیست که پرگل و شقایق خوانند

خورشید حقایقست و زیبدکاصحاب  هم نام بر آن شمس حقایق دانند

انجام:

با درد جهانم هوس مرهم نیست             چون من زجهان گذشته درعالم نیست

دیوانه عشق او شدستم غم نیست         انگشت نمای خلق گشتن کم نیست

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٩
    پيام هاي ديگران ()

فهرست مقالات ایتالیایی، ترکی استانبولی و فرانسه زبان درباره ابن سینا

 

ایتالیائی:

 

78. Furlani, G.  Avicenna, Barhebreo Cartesio.  Rivista degli studi orientalia, 14 (1934), pp. 21-30.

 

79. Furlani, G.  La versione siriaca del " Kitab al-isarat wat-tanbihat" di Avicenna.  Rivista degli studi orientalia, 21 (1946), pp. 89-101.

 

80. Gabrieli, F.  Estetica e poesia araba nell'interpretazione della Poetica Aristotelica presso Avicenna e Averroe.  Rivista degli studi orientalia, 12 (1929-1930), pp. 291-331.

 

81. Nallino, C.A.  Filosofia "orientale" od "illuminative" d'avicenna?. Rivista degli studi orientalia, 10 (1923-1925), pp. 433-467.

 

ترکی استانبولی:

 

82. Cunbur, Mujgan.  Haberler: Uluslararasi Ibn Sina Sempozyumu (17-20 Augustos 1983).  Belleten  (Turk Tarih Kurumu), v. 47 (1983), no. 187, pp. 889-892.

 

83. Kahya, Esin.  Ibn Sina'da Kimya.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 71 (2007), no. 260, pp. 19-52.

 

84. Kahya, Esin.  Ibn Sina'nin Mineroloji calismalar.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 69 (2005), no. 256, pp. 801-824.

 

85. Pines, S.  Ibni Sina va "Risaletu'l Fusus fi'l-Hikme" nin yazari (cev. Kifayet Ozaydin).  Ilahiyat Fakultesi Dergisi.  V. 19 (1973), pp. 193-196.

 

86. Unver, Suheyl A.  Ibni Sina'nin Yasadigi Senelere Ait Resimli Bir Eser.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 25 (1961), no. 97, pp. 17-20.

 

87. Unver, Suheyl.  Islam Tababetinde Turk hekimlerinin mevkii ve Ibni Sina'nin Turklugu.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 1 (1937), no. 1, pp. 271-278.

 

فرانسه:

 

 

88. Anawati, G.C. La Hikma 'arudiyya d'Ibn Sina.  22. Cong. Or., 1951, II (1957), pp. 171-176.

 

89. Badawi, 'Abd al-Rahman.  Historie de la philosophie en Islam: "Avicenna (Ibn Sina)" (Paris: Librairie Philosophique J. Varin, 1972).  t. 2, p. 595-596.

 

90. Bakos, J. An introduction d'Avicenne a sa "Psychologie."  Extrait de l'ouvrage as-sifa'.  Archiv Orientalni, 17i (1949), pp. 27-30.

 

91. Cerulli, E. Avicenna et Laurent de Medicis a propos d'un passage de l' "Altercazione".  Studia Islamica II (1959), pp. 5-27.

 

92. Chauvin, V.  Avicenne.  Museon, 4 (1903), pp. 77-90.

 

93. Corbin, Henry.  L' Iran et la philosophie.  " Le motif du voyage spiritual chez Avicenne et chez 'Attar" (Paris: Fayard, 1990), pp. 154-167.

 

94. Corbin, Henry.  Philosophie iranienne et philosophie compare.  " La tradition avicennienne iranienne compare a l'averroisme" (Teheran: Academie Iranienne de philosophie, 1977), pp. 123-131.

 

95. De Smet, Daniel.  La doctrine avicennienne des deux faces de l'ame et ses racines ismaeliennes.  Studia Islamica, 93/2001 (2002), pp. 77-89.

 

96. Dillon, E. De.  Trois traites d'Avicenne sur l'ame.  Compte rendu de l'article de Mehren.  Museon, 1882, pp. 303-307.

 

97. Gardet, L.  Reflexions sur un theme avicennien.  Melanges H. Masse, 1963, pp. 151-159.

 

98. Goichon, A.M. La demonstration de l'existence dans la logique d'avicenne.  Melanges H. Masse, 1963, pp. 166-184

 

99. Goichon, A.M.  L'exegese coranique d'Avicenne jugee par Averroes.  I. Congreso de estudios arabes e islamicos, Cordoba, 1962.  Actas, 1964, pp. 89-99.

 

100. Goichon, A.M.  Le pretendu esoterisme d'Avicenne dans le recit de Hayy Ibn Yaqzan.  24 Int. Cong. Or., 1957, pp. 299-301.

 

101. Goichon, A. M. Reponse aux "Recentes etudes avicenniennes" de M. Georges Vajda.  Journal asiatique, 240 (1952), pp. 497-511.

 

102. Janssens, H.F. Un sens peu commun d'ijma' chez Avicenne.  Bulletin of School of Oriental and African Studies, 14 (1952), pp. 378-380.

 

103. Mehren, A.F. V.  Vue d'Avicenne sur l'Astrologie et sur le rapport de la responsabilite humaine avec le Destin. Le Museon, 1884, pp. 382-403.

تلخیص رساله فی ابطال احکام النجوم به فرانسه.

 

104. Mesbahi, Mohamed.  Ibn Rushd critique d'Ibn Sina ou le retour a Aristote.  Averroes and the Aristotelian tradition: sources, constitution and reception of the philosophy of Ibn Rushd (1126-1198).  Proceedings of the Fourth Symposium Averroicum (Cologne, 1996).  ed. G. Endress and J.A. Aertsen, with the assistance of K. Braun.  Leiden: Brill, 1999 (Islamic Philosophy, Theology and Science: Texts and Studies; XXXI), pp. 73-80.

 

105. Michot, J.R. La pendemie avicennienne au VIe/XIIe siecle.  Presentation, edition princes et traduction de l'introduction du Livre de l'advenue du monde (Kitab huduth al-'alam) d'Ibn Ghaylan al-Balkhi.  Arabica, 40 iii (1993), pp. 287-344 [Text in Arabic script & translation].

 

106. Michot, J.R. La reponse d'Avicenne a Bahmanyar et al-Kirmani.  Presentation, traduction critique et lexique arabe-francais de la Mubahatha III.  Le Museon, 110 i-ii (1997), pp. 143-221.

 

107. Pines, S.  Ibn Sina et l'auteur de la Risalat al-fusus fi'l hikma.  Revue des etudes Islamiques (1951), pp. 121-124.

 

108. Sabri, T.  Avicenne philosophe et mystique dans le miroir de trios recits: Hayy b. Yaqzan, l'Oiseau, Salaman et Absal.  Arabica, 27 (1980), pp. 257-274.

 

109. Sanagustin, F.  La chirurgie dans le Canon de la medicine (Al-Qanun fi-i-tibb) d'Avicenne (Ibn Sina).  Arabica, 33 (1986), pp. 84-122.

 

110. Sebti, Meryem.  La signification de la definition avicennienne de l'ame comme " Perfection premiere d'un corps naturel organique" dans le livre I du Traite de l'ame du Sifa.  Bulletin d'Etudes Orientales, 51/1999 (2000), pp. 299-312; 324-325

 

111. Siassi, Ali Akbar.  Notions de psychologie moderne chez Avicenne.  Acta psychologica, v. 19, pp. 1-2.

 

112. Vajda, G. Recentes etudes avicenniennes.  Journal asiatique, 240 (1952), pp. 219-230.

 

113. Vajda, G.  Un commentaire inconnu (?) sur le Kitab al-Isarat wal-tanbihat d'Ibn Sina.  Journal asiqtique, 258 (1970), pp. 43-45.

 

114. Van Riet, S.  Recherches concernant la traduction arabolatine du Kitab al-nafs d'Ibn Sina.  La notion d'idjma-voluntas.  Atti 3. Cong. Studi arabi e islamici, Ravello , 1966 (Pub., 1967), pp. 641-648.

 

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

فهرست مقالات آلمانی زبان درباره ابن سینا موجود در نشریات کتابخانه شماره 2

 

 

 

1.Boer, T.J. de. Geschichte der philosophie im Islam.  "Ibn Sina" (Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag, 1901),  pp. 119-132.

 

2. Brentjes, B. Das Tausendjahrjubileum Avicennas in der USSR.  Persica.  10 (1982), pp. 297-299.

 

3. Ehrig-Eggert, C. Zur Analyse von Modalaussagen bei Avicenna und Averroes.  XXII. Deutscher Orientalistentag…1983 in Tubingen: ausgewahlte Vortrage.  Hrsg. W. Rollig.  Stuttgart: Steiner, 1985( ZDMG: Supplement VI), pp. 195-199.

 

4. Haschmi, Mohamed Yahia.  Die geologischen und mineralogischen Kenntnisse bei Ibn Sina.  ZDMG,  116 (1966), pp. 44-59

 

5. Khalatbari, Babak.  Die Pest zwischen Okzident und Orient – Heilungsmethoden aus Al-qanun fi't-tibb des Ibn Sina. Spektrum Iran,   16 ii (2003), pp. 33-51.

 

6. Landauer, S.  Die Psychologie des Ibn Sina.  ZDMG,  29 (1876), pp. 335-418.

شامل متن و ترجمه آلمانی " رساله فی معرفه النفس الناطقه و احوالها "

 

7. Meyer, E.  Philosophischer Gottesglaube: Ibn Sinas Thronschrift.  ZDMG, 130 (1980), pp. 226-277.

 

8. Soreth, M.   Text- und quellen-kritische Bemerkungen zu Ibn Sina's Risala fi l-'isq.  Oriens, 17 (1964), pp. 118-131.

 

9. Tabatabai, Mohammad Mohit.  Die Sprache Ebn Sina.  Spektrum Iran, I iii (1988), pp. 51-58.

 

10. Ulmann, Manfred.  Buchbesprechungen: " Gohlman: The life of Ibn Sina: a

critical edition and annotated translation .—Albany; New York: State University of New York Press, 1974." Der Islam, v. 52 (1975),  p. 148-151.

 

11. Steinschneider, Moritz.  Zur alchmistischen literatur der Araber; II. Avicenna.  ZDMG.  Bd. 58 (1904), pp. 309-311.

 

12. Wiedemann, E.  und Juynboll, Th. W.  Avicennas schrifts uber ein von ihm ersonnenes Beobachtung – Sinstrument.  Acta Orientalia, 1927, p. 80-167.

شامل متن و ترجمه آلمانی و شرح مقاله فی الطریق الذی آثره علی سائر الطرق فی اتخاذ الآلات الرصدیه.

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

فهرست مقالات انگلیسی نشریات خارجی درباره ابن سینا موجود در کتابخانه

تهیه و تنظیم: هما افراسیابی

انگلیسی:

 

13. Achena, M. " Avicenna, Persian works in medicine and philosophy" In: The history of medicine in Iran…/ ed. by Ehsan Yarshater… [et al.].—New York: Encyclopaedia Iranica, 2004.  pp. 88-92.

 

14. Afnan  Soheil.  The commentary of Avicenna on Aristotle's potics.  Journal of the Royal Asiatic Society, 1947, pp. 88-190.

 

15. Akhtar, Ahmedmian.  A tract of Avicenna translated by 'Umar Khayyam.  Islamic culture 9 (1935), pp.218-233.

 

16. Becka, J.  Central Asia to her son Abu 'Ali ibn Sina.  Archiv Orientalni 50 (1982), pp.242-247.

 

17. Bell, J.N. Avicenna's Treatise on love and the nonphilosophical Muslim tradition.  Der Islam , 63 (1986), pp. 73-89.

 

18. Boer, T.J. de.  The history of philosophy in Islam/ translated by Edward R. Jones.  "Ibn Sina" (London: Luzac, 1970), pp. 131-148.

 

19. Brown, H.V.B.  Avicenna and the Christian philosophers in Baghdad.  In:  Islamic philosophy and the classical tradition: essays presented to R. Walzer, 1972, pp. 35-48.

 

20. Carra de Vaux, Bernard.  "Avicenna, Avicennism".  In: Encyclopaedia of Religion and Ethics/ edited by James Hastings with the assistance of John A. Selbie and other scholars.  Edinburgh: T. & T. Clark; New York: C. Scriber's sons, 1930.  v. 2, pp. 272-276.

 

21.Eggermont, P.H.L.  Further notes on Avicenna's millenary.  Persica, 10 (1982), pp.300-301.  (l. The celebration in East-Germany; 2. Belgium and Avicenna.)

 

22. Fakhry, Majid.  The subject-matter of metaphysics: Aristotle and Ibn Sina (Avicenna). In:  Islamic

 

theology and philosophy: studies in honor of G.F. Hourani.  ed. M.E.Marmura.  Albany (USA): State University of New York Press, 1984. , pp. 137-147; 299-300.

 

23. Farmer, H.G.  The lute scale of Avicenna.  Journal of the Royal Asiatic Society , 1937, pp. 245-257.

 

24. Fazlur-Rahman.  "Ibn Sina" In: A history of Muslim philosophy, edited by M.M. Sharif.  Wiesbaden: Harrassowitz, 1966. v. l, pp. 480-506.

 

25.Gutas, Dimitri.  "Avicenna-Mysticism". In:  Encyclopaedia Iranica, edited by E. Yarshater.  London: Routledge and Kegan Paul, 1989.  v. III, pp. 79-83.

 

26. Gutas, Dimitri.  Ibn Tufayl on Ibn Sina's eastern philosophy.  Oriens, 34 (1994), pp. 222-241.

 

27. Gutas, Dimitri.  Notes and texts from Cairo manuscripts, II: Texts from Avicenna's library in a copy by 'Abd-ar-Razzaq as-Signahi.  Manuscrtips of the Middle East, 2 (1987), pp. 8-17.

 

28. Gutas, Dimitri.  The study of Arabic philosophy in the twentieth century: an essay on the historiography of Arabic philosophy.  British Journal of Middle Eastern Studies, 29 (2002), pp. 5-25.

 

29. Hamarneh, Sami K. Abu 'Ali al-Husayn bin 'Abdallah bin Sina (Avicenna) (980-1037). In:  The gentius of Arab civilization: source of renaissance  2nd ed./ ed. by  J.R. Hayes.   London: Eurabia, 1983, pp. 196-197.

 

30. Hourani, George F.  "Ibn Sina's essay on the secret of destiny."  Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2 (1966): pp. 25-48.

 

31. "Ibn Sina" In: Britannica Encyclopedia of world Religion.  Chicago; London: Encyclopaedia Britannica, 2006.  pp. 490-492.

 

32. Inati, Shams. History of Islamic philosophy/ edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman.  "Ibn Sina" (London; New York: Routledge, 2003), v. 1, pp. 231-251.

 

33. Iskandar, Albert Zeki.  An autograph of Ibn al-Tilmidh's marginal commentary on Ibn Sina's Canon of medicine.  Museon , 90 (1977), pp. 177-236.

 

34. Iskandar, Albert Zeki.  Another fragment from the autography of Ibn al-Tilmidh's Marginal commentary on Ibn Sina's Canon of Medicine.  Bulletin of the School of  Oriental and African Studies, 44 (1981), pp. 253-261.

 

35.Iskandar, Albert Zeki.  A

Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library.  "Ar-Razi and Ibn Sina: a critical study of the relation between Kitab al-Hawi and Kitab al-Qanun".  London: Wellcome Historical Medical Library, 1967. series Ms. 2, PP. 1-32.

 

36. Ivry, A.L. Destiny Revisited.  Avicenna's concept of determinism. In:  Islamic theology and philosophy: studies in honor of G.F. Hourani.  ed. M.E. Marmura.  (Albany (USA): State University of New York Press, 1984), pp. 160-171; 302-304.

37. Janssens, Jules.  Al-Ghazzali's Tahafut: is it realy a rejection of Ibn Sina's philosophy? Journal of Islamic Studies.  12 i(2001), pp. 1-17.

 

38. Kahya, Esin.  One of the samples of the influences of Avicenna on the Ottoman medicine, Shams al-Din    Itaqi.  Belleten (Turk Tarih Kurumu) v. 64 (2000), no. 239, pp. 63-68.

 

39. Kemal, Salim.  " Ibn Sina, Abu 'Ali al-Husayn (980-1037).  In: Concise Routledge Encyclopedia Philosophy.  London; New York: Routledge, 2000.  pp. 378.

 

40. Keml, Salim.  Justifications of poetic validity: Ibn Tufayl's Hayy ibn Yaqzan and Ibn Sina's commentary on the poetics of Aristotle. In:  The wrold of Ibn Tufayl: interdisciplinary perspectives on Hayy ibn Yaqzan.  ed. L.I. Conrad.  Leiden: Brill, 1996.  (Islamic Philosophy, Theology and Science:  Texts and Studies; 24), pp. 195-228.

 

41. Kennedy-Day, Kiki.  Books of definition in Islamic philosophy.  " Comparison of vocabulary".  (London; New York: RoutledgeCurzon, 2003), pp. 61-83.

مقایسه وازگان] الکندی، فارابی و ابن سینا[

 

42. Kennedy-Day, Kiki.  Books of definition in Islamic philosophy.  " Ibn Sina: the second book of definitions". (London; New York: RoutledgeCurzon, 2003), pp. 47-60.

 

43. Kennedy-Day, Kiki.  Books of definition in Islamic philosophy.  " The socio-political milieu of Ibn Sina".  (London; New York: RoutledgeCurzon, 2003), pp. 87-97.

 

44. Kennedy-Day, Kiki.  Books of definition in Islamic philosophy.  " Translation: the book of definitions".  (London; New York: RoutledgeCurzon, 2003), pp. 98-115.

 

45. Khan, M.S.  Ibn Sina: philosopher, physician & scientist.  Islamic Culture, 56 (1982), pp. 249-264.

 

46. Khan, Mohd. Abdur Rahman.  Shaikh-al-Ra'is Ibn Sina.  Islamic Culture, 24 (1950), pp. 108-116.

 

47. Madkour, Ibrahim.  Ibn Sina savant.  In:  Essays on Islamic philosophy and science, ed by G.F. Hourani.  Albany: State University of  New York Press, 1975, pp. 76-82.

 

48. Mahdi, Muhsin.  "The Metaphysics of efficient causality in Avicenna". In:  Islamic theology and philosophy: studies in honor of G. Hourani, edited by M. Marmura.  Albany: State University of New York Press, 1984, pp. 185-187.

 

49. Mahdi, Mohsin.  Plotting the course of Avicenna's thought.  Journal of the American Oriental Society, 111 (1991), pp. 333-342.

 

50. Marmura, Michael E. "Avicenna".  In: The Encyclopedia of Philosophy, editor in chief Paul Edwards.  New York; London: Macmillan, 1972.  v. 1, pp. 226-229.

 

51. Marmura, Michael E. Avicenna on primary concepts in the Metaphysics of his al-Shifa'.  In:  Logos Islamikos: Studia Islamica in honorem Georgii Michaelis Wickens, ed. R.M. Savory & D.A. Agius.  Toronto: Pontifical Instiute of Mediaeval Studies, 1984 (Papers

 

 

in Medieval Studies; 6),  pp. 219-239.

 

52. Marmura, Michael E. Avicenna's chapter "on the relative".  The Metaphysics of the Shifa'.  In:  Essays on Islamic philosophy and science, ed. by G.F. Hourani.  Albany: State University of New York Press, 1975, pp. 83-99.

 

53. Marmura, Michael E.  The metaphysics of efficient causality in Avicenna (Ibn Sina).  In:  Islamic theology and philosophy: studies in honor of G.F. Hourani, ed. M.E. Marmura.  Albany: State University of New York Press, 1984, pp. 172-187; 304-305.

 

54. Marmura, Michael E.  Plotting the course of Avicenna's thought.  Journal of the American Oriental Society, 111 (1991), pp. 333-342. [Review article of Gutas, D.  Avicenna and the Aristotelian tradition.  Leiden, 1988.]

 

55. Marmura, Michael E.  Some aspects of Avicenna's theory of God's knowledge of particulars.  Journal of the American Oriental Society, 82 (1962), pp. 299-312.

 

56. Mayer, Toby.  Ibn Sina's Burhan al-Siddiqin'.  Journal of Islamic Studies, 12 i(2001), pp. 18-39.

 

57. Michot, Yahya J. A mamluk theologian's commentary on Avicenna's Risala Adhawiyya being a translation of a part of the Dar' al-ta'arud of Ibn Taymiyya, with introduction, annotation, and appendices.  Journal of Islamic studies, 14 ii (2003), pp. 149-203.

 

58. Morewedge, Parviz.  The logic of emanationism and Sufism in the philosophy of Ibn Sina (Avicenna).  Journal of the American Oriental Society, 91 (1971), pp. 467-476; 92 (1972), pp. 1-18.

 

59. Morewedge, Parviz.  Philosophical analysis and Ibn Sina's "Essence-Existence" distinction.  Jouranl of the American Oriental Society, 92 (1972), pp. 425-435.

 

60. Muid Khan, M. A. Some aspects of the Arabic writings of the philosopher Ibn Sina.  Islamic Culture, 25 (1951), pp. 27-42.

 

61. Musallam, Basim.  "Avicenna X. Biology and Medicine".   In: Encyclopaedia Iranica, edited by E. Yarshater.  Boston: Routledge & Kegan Paul, 1989. v. 3, pp. 94-99.

 

62. Musallam, Basim.  Avicenna, works and influences on biology and medicine.  In:  The history of medicine in Iran: articles extracted from the first 12 volumes of Encyclopaedia Iranica/ ed. by Ehsan Yarshater … [et al.]  ( New York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 2004), pp. 82-88.

 

63. Nabi, Mohammad Noor.  Theory of emanation in the philosophical system of Plotinus and Ibn Sina.  Islamic Culture, 56 (1982), pp. 233-240.

 

64. Nuseibeh, Sari.  Al-'Aql al-Qudsi: Avicenna's subjective theory of knowledge.  Studia Islamica, 69 (1989), pp. 39-54.

 

65. Ormos, I.  A key factor in Avicenna's theory of phonation.  Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 40 (1986), pp. 283-292.

 

66. Petrov, B.  A great humanitarian.  Indo-Iranian, 6 iii (1952-53), pp. 44-45.

 

67. Reisman, David C.  A New standard for Avicenna studies.  Journal of the American Oriental Society, 122 (2003), pp. 562-577.

 

68. Rescher, Nicholas.  Studies in Arabic philosophy.  "Avicenna on the logic of questions" (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967 or 8), pp. 48-53.

 

69. Rizvi, Sajjad.  Roots of an aporia in later Islamic philosophy: the existence-essence distinction in the metaphysics of Avicenna and Suhrawardi.  Studia Iranica, 29 i (2000), pp. 61-108.  [summary in French]

 

70. Rundgren, Fr.  Avicenna on love, studies in the " Risala fi mahiyat al 'isq, I.. Orientalia Suecana, 27-28 (1978-1979), pp. 42-62

 

71. Sayili, A.  A possible influence, in the field of physiological optics, of Ibn Sina on Ibn al-Haytham.  Belleten (Turk Tarih Kurumu)

, 47 (1983), no. 187, pp. 665-675.

 

72. Street, T.  Toward a history of syllogistic after Avicenna: notes on Rescher's studies on Arabic modal logic.  Journal of Islamic studies, ll ii (2000), pp. 209-228.

 

73. Stroumsa, Sarah.  Avicenna's philosophical stories: Aristotle's poetics reinterpreted.  Arabica, 39 (1992), pp. 183-206.

 

74. Tritton, A.S.  Ma'arij al-Quds.  Belletin of the School of Oriental and African Studies, 22 (1959), p. 353.

 

 

75. Unver, A. Suheyl.  An illustrated work belonging to the time of Ibn Sina (with 6 fig.).  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 25 (1961), no. 97, pp. 21-27.

 

76. Waliur-Rahman, Mu'tazid.  The psychology of Ibn-i-Sina.  Islamic Culture 9 (1935), pp. 335-358.

 

77. Weisser, Ursula.  Avicenna, influence on medical studies in the west.  In: The history of medicine in Iran: articles extracted from the first 12 volumes of Encyclopaedia Iranica/ ed. by Ehsan Yarshater … [et al.] . New York: Encyclopaedia Iranica, 2004, pp. 93-96.

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۸
    پيام هاي ديگران ()