کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

فهرست آثار مربوط به مولانا به زبان های خارجی موجود در کتابخانه ایرانشناسی مجلس

تهیه و تنظیم هما افراسیابی

مثنوی معنوی.  متن کامل.

1. Mathnawi/ edited from the oldest manuscripts available; which critical notes, translations and commentary by Reynold A. Nicholson.- London: Luzac, 1920-1940.  8v.  E.J.W. Gibb memorial series.  New Series; v. 4

مثنوی معنوی. آلمانی.  منتخبات.

٢. Mesnevi oder Doppelverse des Scheich Mewlana Deschelal eddin Rumi/ aus dem Persischen ubertragen von George Rosen; mit einer Einleitung von Friedrich Rosen.- Muchen: G. Muller,1913.  262p

مثنوی معنوی.  انگلیسی.  منتخبات.

3. Masnavi i Ma'navi; the spiritual couplets of Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi/ translated and abridged by E.H. Whinfield.-- 2d ed.- London: K. Paul, 1898.  xliii, 331p

4. Tales from the Masnavi/ A.J. Arberry.- London: G. Allen and zUnwin, 1961.  300p

۵. More tales from the Masnavi/ A.J. Arberry.- London: G. Allen and Unwin, 1963.  252p

6. Masnavi i Ma'navi: the spiritual couplets of Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi/ translated and abridged E.H. Whinfield.- London: Octagon Press, 1973.  xii, 330p

دیوان شمس.  آلمانی

7. Licht und Reigen: Gedichte aus dem Diwan des Grossten mystischen Dichters Persicher zunge/ Dschalaluddin Rumi; ausgew. ubertr. und erl. von Johann Christoph Burgel.- Bern: Herbert Lond, 1974.191p

دیوان شمس.  انگلیسی

۸. Selected poems from the Divani Shamsi Tabriz/ edited and translated with an introduction, notes and appendices by Reynold A. Nicholson.- Cambridge: Cambridge University Press, 1952.  iv, 367p

دیوان شمس.  فرانسه

9. Odes mystiques (Divan-e Shams-e Tabrizi)/ traduction du Persan et notes par Eva de Vitray-Meyerovitch, Mohammad Mokri.- Paris: Klincksieck, 1973.  326p 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٩
    پيام هاي ديگران ()