کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی آلمان موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی

تهیه و تنظیم : هما افراسیابی

 

فعالیت های فرهنگی مربوط به ایران در کشور آلمان از قرن هجدهم آغاز شده است و همواره این کشور یکی از کانون های ایران شناسی و از مراکز مهم تحقیقات علمی و تاریخی مربوط به ایران بوده است و در حال حاضر نیز از این لحاظ مقام ممتازی در جهان دارد.

در این گفتار ابتدا به ذکر اجمالی اولین آثار ایرانشناسی آلمانی موجود در کتابخانه می پرازیم ، و سپس ضمن اشاره  به آثار موجود در این کتابخانه که به وسیله انستیتوها و انجمن های فرهگی این کشور  منتشر شده است ، تعداد آثار تنی چند از ایرانشناسان برجسته آلمانی موجود در کتابخانه را آورده ایم. 

- دیوان شرقی و غربی West-Ostlicher Diwan اثر گوته J.W. Goethe که تحول عمیقی در توجه مردم آلمان و تمام اروپا به ادبیات ایران به وجود آورد.  اولین بار در سال 1814 منتشر گردیده است (چاپ سال 1910 این اثر در کتابخانه موجود است )

- متن کامل فارسی دیوان حافظ توسط هرمان برکهاوس Hermann Brockhaus در شهر لایپزیگ، 1854.

- ترجمه کامل گلستان سعدی توسط نسلمان Nessellmann ، تاریخ نشر 1864.

- فرهنگ " فارسی - عربی - ترکی - آلمانی " توسط تسنکر Th. Zenker چاپ اول 1866 (چاپ 1967 این اثر در کتابخانه موجود است)

- دیوان ایرانی فریدریک بودنشتت F. Bodenstedt  شاعر معروف آلمانی که میرزا شفیع Mirza Schaffy تخلص می کرد و به همین مناسبت این مجموعه به نام " دیوان میرزا شفیع " به سال 1878 انتشار یافته است.

- بهترین اثر تحقیقی درباره اصول زبانشناسی ایران تحت عنوان Grundriss der Iranischen Philologie توسط Wilhelm Geiger در دو جلد که در استراسبورگ به سال 1895-1904 منتشر شده است.

- ترجمه کامل اوستا توسط گلدنر K.F. Geldner  که در سال 1893 منتشر شده است.

- دوره جامع "زبان شناسی و ادبیات ایران " زیر نظر بارتولومه Bartholomae  شرق شناس معروف آلمان با همکاری جمعی از ایران شناسان و محققین آلمانی در سال های 1895-1901 انتشار یافته است.

- " فرهنگ ایران باستان " توسط بارتولومه Bartholomae  تاریخ انتشار 1904.

- اثر تحقیقی و جامع آیین مانی توسط زالمان Salemann تاریخ انتشار 1908.

- اثر معروف پاول هورن Paul Horn  به نام ادبیات ایران، 1909.

- ترجمه اوستا به آلمانی اثر فریتز ولف Fritz Wolff ، چاپ استراسبورگ، 1910.

- ترجمه کتیبه های هخامنشی توسط Weissbach، چاپ 1911.

- دستور زبان فارسی با نقل اشعار فارسی و شواهد ادبی از بهترین آثار گرامری مربوط به ایران اثر زالمان Salemann چاپ اول 1925 (چاپ موجود در کتابخانه 1948)

- ترجمه یشت های اوستا توسط هرمان لومل Hermann Lommel چاپ 1927.

- دستور زبان فارسی توسط هانس ینسن Hans Jensen چاپ هایذلبرگ، 1931.

- دنیای ایرانیان توسط اوتوفن وزن دونگ O.V. Wesendonk چاپ مونیخ 1933.

- کشف اللغات شاهنامه تالیف فریتس ولف Fritz Wolff که در نوع تاریخ ایرانشناسی و مطالعات ایرانی بی نظیر است و حاصل سی کار کار ولف می باشد ، چاپ 1935.

- ترجمه آلمانی شاهنامه توسط هانسن K.H. Hansen جاپ ویسبادن 1954.

 

انتشارات انستیتوها و انجمن های فرهنگی مربوط به ایران:

- بیست و سه عنوان کتاب از انتشارات انجمن خاورشناسی آلمان Deutsche Morgenlandische Gesellschaft قدیمی ترین موسسه شرق شناسی آلمان که در اوایل قرن 19 تاسیس شده است.

- پنج عنوان کتاب از انتشارات انستیتوی تتبعات شرقی Institut fur Orientforschung وابسته به آکادمی علوم آلمان Deutsche Akademie der Wissenschaft  که در سال 1700 تاسیس شده است.

- سه عنوان کتاب از انتشارات انجمن آلمان و شرق Deutsche Orient Gesellschaft که در سال 1989 در برلین تاسیس شده است.

- چهار عنوان کتاب از انتشارات انستیتوی آلمان و شرق Deutsche Orient-Institut این انستیتو بعد از جنگ دوم جهانی در هامبورگ تاسیس شده است.

- سه عنوان  کتاب از انتشارات انستیتوی آلمانی روابط فرهنگی خارجی Deutsches Institut fur Auslandsbeziehungen این انستیتو جهت توسعه روابط فرهنگی آلمان با سایر کشورها در شهر اشتوتگارت تاسیس شده است.

 

ایران شناسان آلمانی و ذکر تعداد آثارشان:

- بیست و شش عنوان کتاب از آثار تئودور نولدکه T. Noldeke که بیش از 50 سال درباره زبان و فرهنگ و تاریخ ایران تحقیق کرده و گذشته از کتبی که این باره از او منتشر شده است ، مقالات بی شماری در این زمینه در مجلات شرق شناسی آلمان و اروپا انتشار داده است.

-پنج عنوان کتاب از آثار فریدریک روزن F. Rosen ایرانشناس نامی

- دو عنوان کتاب از فریتس ولف W. Wolff متخصص معروف شاهنامه که تمام عمر فرهنگی خود را به تحقیق درباره این اثر گذرانید.

- سه عنوان کتاب کاسل W. Caskel استاد فارسی قسمت مطالعات شرقی دانشگاه کلن.

- سیزده عنوان کتاب از ویلهلم آیلرسWilhelm Eilers  استاد شرقشناسی دانشگاه وورتسبورگ، متخصص زبانهای قدیم ایران.

- هشت عنوان کتاب از کورت اردمن Kurt Erdmann رئیس قسمت هنرهای اسلامی موزه ملی برلین و متخصص هنر اسلامی ایران.

- دو عنوان کتاب از آثار اولاف هانسن Olaf Hansen استاد فارسی در بخش هند و ایرانی دانشگاه برلین.

- نوزده عنوان کتاب از آثار والتر هینتس Walter Hinz از برجسته ترین ایران شناسان آلمانی و دارای تالیفات متعدد در زبان و دستور زبان فارسی و متخصص تاریخ و تمدن صفوی.

- پنج عنوان کتاب از آثار هومباخ Humbach استاد زبانهای هندوژرمنی و ایرانی قدیم در دانشگاههای مانیتس و زاربروکن.

- چهار عنوان کتاب از آثار کراهه Hans Krahe استاد هندوژرمنی و ایرانی دانشگاه توبینگن.

- سه عنوان کتاب از آثار یورگ کرامر Jorg Kraemer استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ارلانگن، متخصص  زبانها و لهجه های ایرانی

- دو عنوان کتاب از آثار ولفگانگ کراوزه Wolfgang Krause استاد هندوژرمنی و ایرانی  دانشگاه گوتینگن.

- هشت عنوان کتاب از آثار هلموت ریتر Hellmut Ritter استاد سابق انستیتوی شرقی و مرکز مطالعات فرهنگی درباره شرق جدید در دانشگاه فرانکفورت و متخصص تاریخ قدیم ایران.

- پنج عنوان کتاب از آثار هانس روبرت رویمر Hans Robert Roemer استاد سابق مطالعات شرقی دانشگاه مانیتس، متخصص تاریخ ایران به خصوص تاریخ دوره تیموریان، استاد فرهنگی شرقشناسی و مطالعات اسلامی در انستیتوی باستانشناسی آلمانی قاهره.

- دو عنوان کتاب از آثار شرر A. Scherer استاد هندوژرمنی و ایرانی دانشگاه هایدلبرگ.

- پنج عنوان کتاب از آثار اتو اشپیس Otto Spies استاد مطالعات اسلامی دانشگاه بن، متخصص زبانهای ایرانی.

- چهارده عنوان کتاب از آثار برتولد اشپولر Bertold Spuler رئیس کرسی فرهنگ و تمدن خاور نزدیک و میانه و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه هامبورگ، از متخصصین برجسته فرهنگ اسلامی ایران.

- شش عنوان کتاب از آثار فرانتس تشنر Franz Taechner استاد سابق شرقشناسی و مطالعات ایرانی دانشگاه مونستر.

 

هاراسویتس:

هاراسویتس از ناشران و گارگزاران با سابقه در ویسبادن آلمان است که در حوزه های مرتبط با شرقشناسی فعالیت دارد.  از این ناشر ۲۱۹ عنوان کتاب در کتابخانه وجود دارد.  به علاوه این ناشر در نقش کارگزار در تهیه بسیاری از منابع کتابخانه را یاری داده است.

معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی آلمانی موجود در کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی در این گفتار کامل نیست.  با بررسی بیشتر مجموعه و یادداشت برداری های لازم سعی در تکمیل کردن این اطلاعات داریم.

 

 

 

 

 

 

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٥
    پيام هاي ديگران ()