کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی انگلستان موجود در کتابخانه

 تهیه و تنظیم هما افراسیابی

فعالیت های مربوط به ایرانشناسی در انگلستان از نیمه دوم قرن هفدهم آغاز گردیده است و از این تاریخ انگلستان پیوسته یکی از مراکز بزرگ ایرانشناسی و مطالعات مربوط به تمدن و فرهنگ ایران بوده است.

 

تاریخچه ای از مهمترین کارهای فرهنگی مربوط به ایران در گذشته (ذکر اجمالی آثار موجود در کتابخانه)

- اصول قواعد زبان فارسی توسط جان گریوز J. Greaves از دانشمندان آکسفورد، چاپ آکسفورد، 1649.

- زیج الغ بیک به انگلیسی توسط J. Greaves چاپ 1650.

- انتشار اولین سفرنامه ایرانی در انگلستان توسط تامس هربرت Thomas Herbert در لندن، 1663 میلادی

- اولین ترجمه گلستان سعدی به انگلیسی توسط فرنسیس گلدوین Francis Gladwin ، چاپ 1808

- اولین ترجمه اثر معروف مذهبی باستانی ایران " ارداویرافنامه " در اروپا توسط پوپ، چاپ 1816.

- تاریخ ایران توسط سرجان ملکم Sir J. Malcolm چاپ لندن ، 1815.

- متن فارسی شاهنامه با ملحقات آن در 4 جلد، توسط لمدن Lumden  و ترنر مکن T. Macan چاپ 1829.

- " تتبع در تاریخ و اجتماع ایران از قدیمی ترین ایام تا به امروز " اثر تحقیقی فریزر J. B. Fraser چاپ ادینبرو، 1834.

- ترجمه کامل مثنوی از نیکلسون در 8 جلد، چاپ لندن، 1925-1940.

- " تاریخ ایران از نظر باستانشناسی " توسط هرتسفلد Herzfeld چاپ لندن، 1935.

- بزرگترین اثر مربوط به هنر ایران " A survey of Persian art" توسط ایرانشناسی برجسته معاصر امریکایی پروفسور پوپ، چاپ 1938.

- "میراث تمدن ایران " The Legacy of Persia" اثر پروفسور آربریA.J. Arberry، چاپ 1953.

 

انتشارات انستیتوها و انجمنهای فرهنگی مربوط به ایران:

- هجده عنوان کتاب از آثار منتشر شده به وسیله Iran Society یا سخنرانی های ایراد شده در این انجمن.  این انجمن در اوایل قرن بیستم به نام PERSIAN SOCIETY تاسیس شده بود.

- یازده عنوان کتاب از آثار منتشر شده به وسیله " انجمن پادشاه آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند  Royalo Asiatic Society of Great Britain & Ireland .  این انجمن از مهمترین مراکز شرقشناسی است که در سال 1823 در لندن تاسیس شد.

- پنجاه و شش عنوان کتاب از آثار " آموزشگاه مطالعات شرقی و افریقایی" The School of Oriental and African Studies.  این موسسه وابسته به دانشگاه لندن است و در آن مطالعات و تحقیقات وسیعی درباره تمدن ها و فرهنگ های ملل آسیا و افریقا صورت می گیرد و دارای شعب خاص مطالعات ایرانی و تعلیم زبان و ادبیات فارسی است. 

- چهارده عنوان کتاب از آثار " انستیتوی پادشاهی امور بین المللی" Royal Institute of International Affairs که در سال 1920 تاسیس شده است.  شعبه ای از آن مخصوص امور خاورمیانه است.

- چهار عنوان کتاب از آثار "شورای فرهنگی بریتانیا " The British Council .  این شورا از وسیع ترین سازمان های روابط فرهنگی در تمام جهان است و در سال 1934 تاسیس گردیده است.

 

آثار موجود از انتشارات مراکز تعلیم زبان و ادبیات فارسی انگلستان در این کتابخانه:

- چهل و یک عنوان از آثار دانشگاه کمبریج که در قرن سیزدهم میلادی تاسیس شده و مرکز اصلی مطالعات ایرانی در انگلستان است و دارای دانشکده مستقلی به نام " دانشکده مطالعات شرقی " Faculty of Oriental Studies است که کرسی خاصی برای زبان و تاریخ و ادبیات ایران دارد.  نخستین استاد این کرسی پروفسور ادوارد براون و مهمترین استاد بعدی این کرسی رینولد الین نیکلسون بودند.  این دانشکده دارای کرسی خاص دیگری به نام " مطالعات عرفان ایرانی " نیز می باشد.

- شش عنوان از آثار منتشر شده به وسیله دانشگاه لندن که دارای مرکز علمی مستقلی بنام " آموزشگاه مطالعات شرقی آفریقایی " The School of Oriental and African Studies است و شعبه خاصی به نام  " دایره مطالعات خاورنزدیک و خاورمیانه " دارد.

- صدونه عنوان اثر از دانشگاه آکسفورد که دارای دانشکده مطالعات شرقی و دانشکده ادبیات می باشد.

- چهار عنوان اثر از دانشکده منچستر که دارای کرسی خاص زبان و ادبیات فارسی است.

- چهارده اثر از دانشکده ادینبرو University of Edinburgh این دانشگاه در سال 1583 تاسیس گردیده است و دارای کرسی مخصوص زبان و ادبیات فارسی است.

- سه اثر از دانشگاه دورهام University of Durham این دانشگاه دارای دائره خاصی به نام " مطالعات شرقی " است که کرسی مخصوص زبان فارسی و کرسی تاریخ ایران و خاور نزدیک دارد.

 

ایرانشناسان انگلیسی و ذکر تعداد آثار موجود از آنها در کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی

- سی و نه اثر از ظآ.ج. آربری Arberry استاد سابق مدرسه زبان های شرقی دانشگاه کمبریج و جانشین براون و نیکلسون، فعال ترین ایرانشناس انگلستان.

- دو اثر از پیتر آوری P.A. Avery دبیر هیات مدیره دائره المعارف ایران چاپ کمبریج.

- هفت اثر از ه.و. بیلی H.W. Bailey  استاد فارسی دانشگاه کمبریج، متخصص زبانهای باستانی ایران

- یازده اثر از مری بویس Mary Boyce معلم دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه لندن.

- یازده اثر از الول-ساتن Elwell-Sutton استاد کرسی فارسی دانشگاه ادینبرو.

- نه اثر از سر بزیل گری Sir Basil Gray متخصص نقاشی و مینیاتورهای ایران، رئیس قسمت مینیاتورهای ایرانی در " بریتیش میوزیوم " و مولف اثر نفیس " نقاشی های ایران " که در سال 1960 در لندن چاپ و به چندین زبان دیگر ترجمه شده است.

- سه اثر از گرشویچ I. Gershevitch محقق و ایرانشناس ، معلم قسمت ایرانی دانشگاه کمبریج، متخصص زبانهای باستانی ایران.

- نوزده اثر از هرمان هنینگ W. B. Henning متخصص برجسته زبانهای باستانی ایران، استاد کرسی فارسی دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه لندن.

- هجده اثر از آن لمبتن Ann Lambton استاد کرسی فارسی دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه لندن.

- ده اثر از لارنس لاکهارت Laurence Lokhart متخصص تاریخ و جغرافیای ایران.

- پنچ اثر از روبن لوی Ruben Levy استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کمبریج.

- هشت اثر از مکنزی Donald Alexander Mackenzie دانشیار فارسی دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه لندن، متخصص متون قدیمی و زبانهای باستانی ایران.

- بیست و چهار اثر از ولادیمیر مینورسکی Vladimir Minorsky برجسته ترین ایرانشناس انگلستان.

- سه اثر از سیوری Roger Savory معاون کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لندن.

- سه اثر از استوری C.A. Storey معاون کرسی زبان و ادبیات فارسی " میس لمبتن " در دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه لندن.

 

نشریات ایرانی اوقاف گیب E.J.W. Gibb

 اوقاف گیب، نامه موقوفه ای بود که مادر الیاس جان ویلکینسن (Elias John Wilkinson Gibb)  که زن ثروتمندی بود به یاد پسر جوان از دست رفته اش که از جوانی به ادبیات و علوم شرقی علاقه داشت، وقف کرده بود تا درآمد آن پیوسته به مصرف کشر کتابهای قدیمی فارسی و عربی و ترکی در ادبیات و تاریخ و فلسفه و دین برسد.  او مقرر نمود که چند تن از دوستان پسرش هیات امنای موقوفه مزبور شدند و همه ساله هر کتابی را که مصلحت می دانند با هزینه این اوقاف به چاپ برسانند.  پروفسور ادوارد براون تا پایان عمر ریاست این انجمن را برعهده داشت و با هزینه این انجمن تعدادی از متن های کهن فارسی را چه مستقلا و چه با دستیاری محققان بزرگی چون شادروان محمد قزوینی به چاپ رسانیده است.  بعد از پروفسور ادوارد براون ، پروفسور نیکلسون و آربری روسای هیات امنای قسمت ایرانی این اوقاف بودند.  از انتشارات با ارزش این موقوفه 45 عنوان (66) جلد در کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی موجود می باشد.

البته این گفتار شامل کلیه اطلاعات منابع ایرانشناسی انگلستان نمی باشد .  پس از بررسی مجموعه اطلاعات دیگر بدست آمده به آن اضافه می گردد.

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٥
    پيام هاي ديگران ()