کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

تازه های کتاب های ایرانشناسی در کتابخانه شماره 2 مجلس

انتخاب، فراهم آوری و تنظیم

هما افراسیابی، دکتر فریدون آزاده، سید محمد حسین مرعشی

کلیات

 

- کنگره ها، خاورشناسان

 

Altagsleben und materielle kultur in der arabischen Sprache und literature: Festschrift fur Heinz Grotzfeld zum 70. Geburtstag/ Herausgegeben von Thomas Bauer und Ulrike Steli-Werbeck. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. 457 p. - (Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes; 55, 1)

 

Aspects of Iranian culture: in honor of Richard Nelson Frye/ edited by Carol Altman … [et al.]. Ames: Iowa university press, 1992. xvx, 357 p.

 ISBN: 0813818729

 

Au carrefour des religions: mélanges offerts à Philippe Gignoux / textes réunis par Rika Gyselen; publiés avec le concours de l’institut français de recherche en Iran.Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient; Leuven, Belgique: Diffusion, Peeters Press, 1995. 311p.: ill. ; 28cm

ISBN: 29508266 X

 

Autour du regard: mélanges Gimaret / édité par E. Chaumont; avec la collaboration de D. Aigle, M.A. Amir-Moezzi et P. Lory. Leuven: Peeters, 2003. xxii, 310p.

ISBN: 9042911069.

 

Before and after Avicenna: proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group / edited by David C. Reisman; with the assistance of Ahmed H. Al-Rahim. Leiden; Boston: Brill, 2003. xix, 302 p.; 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science; v. 52)

ISBN: 9004129782

 

Immigration and emigration within the ancient Near East: Festschrift E. Lipiński / K. Van Lerberghe and A. Schoors (eds.). Leuven : Uitgeverij Peeters en Department Oriëntalistiek, 1995. xxv, 458 p. : ill., port. ; 25 cm.

ISBN:  906831727X

 

Iranian studies in Honor of A. D. H. Bivar / edite par Carol Altman Bromberg.   Michigan: Bulletin of the Asia Institute, 1994. viii, 235p. (Bulletin of the Asia Institute. New Series; v. 7)

 

Itinéraires d’Orient: hommages à Claude Cahen / textes réunis par Raoul Curiel et Rika Gyselen. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 1994. 442p. (Res orientales; v. 6).

ISBN: 2950826601.

 

Languages of Iran: past and present: Iranian studies in memoriam David Neil MacKenzie / edited by Dieter Weber. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. xxvii, 307p.: ill., port.; 25cm.

ISBN:  3447052996

 

Law, Christianity and modernism in Islamic society: proceedings of the Eighteenth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants, held at the Katholieke Universiteit Leuven (September 3-September 9, 1996) / edited by U. Vermeulen and J.M.F. van Reeth. Leuven: Uitgeverij Peeters, 1998. xviii, 299 p.: ill.

ISBN:  9068319795

 

Reason and inspiration in Islam: theology, philosophy and mysticism in Muslim thought: essays in honour of Hermann Landolt / edited by Todd Lawson. London; New York: I.B. Tauris; London: In association with The Institute of Ismaili Studies; New York: Distributed in the United States by St Martin’s Press, 2005. xv, 558p.; 24cm.

 

Studia Manichaica: II. Internationaler Kongress zum Manichäismus, 6.10. August 1989, St. Augustin/Bonn / herausgegeben von Gernot Wiessner und Hans-Joachim Klimkeit. - Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1992. xiv, 400 p. ; 24cm.

ISBN:  3447032405

 

Studies in the History of the Exact Science in Honour of David Pingree/ edited by Charles Burnett, Jan P. Hogendijk, Kim Plofker and Michio Yano. Leiden: Brill, 2004. 200p.

ISBN: 9004132023

 

 

 

- نسخه های خطی، کتابخانه ها

 

A Arabic Medical Manuscripts of the Wellcome Library: a descriptive catalogue of the Haddad Collection (WMS Arabic 401-487)/ Nicolaj Serikoff. Leiden: Brill, 2005. xiv, 570p.

ISBN: 9004147985.

 

Libraries in the ancient world / Lionel Casson. New Haven: Yale University Press, c2001. xii, 177 p. : ill., maps ; 22cm.

ISBN:  0300088094.

 

Islamic codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script / François Déroche ; with contributions by Annie Berthier ... [et al.] ; translated by Deke Dusinberre and David Radzinowicz ; edited by Muhammad Isa Waley. London: al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 2005. 395p.: ill. (some col.); 24cm. (al-Furqān publications; no. 102)

 

Catalogue of Persian manuscripts in the Austrian National Library and in the Austrian State Archives in Vienna/ Iraj Afshar . [S. L.]: Eisenbraauns, 2004. 336p.

 

Pictorial invention in Netherlandish manuscript illumination of the late Middle Ages: the play of illusion and meaning / James H. Marrow; ed. by Brigitte Dekeyzer and Jan van der Stock. Paris; Dudley, MA: Uitgeverij Peeters, 2005. (Corpus of illuminated manuscripts; v. 16. Corpus of illuminated manuscripts. Low Countries series; 11.)

 

 

 

ادیان

 

 

- کلیات

 

The Brill dictionary of religion: revised edition of Metzler Lexikon Religion / edited by Kocku von Stuckrad; translated from the German by Robert R. Barr. Boston: Brill, 2005. xxxvi, 533 p. : ill., maps ; 25 cm.

ISBN: 9004124330

 

Démons et merveilles d’Orient / réunies par Rika Gyselen; contributions de Pierfrancesco Callieri ... [et al.]. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient (GECMO), 2001. 186 p.: ill. ; 29cm. (Res orientales; v. 13).

ISBN: 2950826679

 

- ادیان ایران (غیر از اسلام)

 

Apôtres des confins: processus missionnaires chrétiens dans l’Empire Iranien / Christelle Jullien, Florence Jullien. Bures-sur-Yvette : Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-orient, 2002. 318 p.: one map; 29cm.

ISBN:  2950826695

 

The Avesta: a lexico-statistical analysis (direct and reverse indexes, hapax legomena and frequency counts) / Raiomond Doctor. Louvain: Peeters, 2004. 666 p.; 25cm.

ISBN:  9042914939

 

Charmes et sortilèges: magie et magiciens / contributions de Françoise Aubaile-Sallenave ... [et al.]; réunies par Rika Gyselen. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient, 2002. 304 p.: ill. ; 29cm. (Res orientales, v. 14).

 

The fire, the star and the cross: minority religions in medieval and early modern Iran / Aptin Khanbaghi. xvi, 268 p.: maps; 24cm.(International library of Iranian studies; 5)

ISBN: 1845110560

 

The image of Zoroaster: the Persian Mage through European eyes / by Jenny Rose. New York: Bibliotheca Persica Press; Winona Lake, Ind.: Distributed by Eisenbrauns, c2000. ix, 215 p. ; 24cm.

ISBN:  0933273452

 

Mandschurische Göttinnen und iranische Teufel: die Mandschu- Weltentstehungsmythen als Kultursynthesen / Jörg Bäcker. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997. 157 p.: ill.; 20cm. (Shamanica Manchurica collecta; 4).

ISBN: 3447039345

 

Persian myths / Vesta Sarkhosh Curtis. 1st University of Texas Press ed. Austin: University of Texas Press, 1993. 80 p.: ill., map; 24cm.

ISBN:  0292711581

The personalities of Mithra in archaeology and literature / by A.D.H. Bivar. New York: Bibliotheca Persica Press, c1998. xii, 140 p. : ill. ; 24cm.

ISBN:  0933273282

 

Qu’est-ce qu’une révolution religieuse? / Daryush Shayegan.  [Paris]: Presses d’aujourd’hui: Diffusion, C.D.E., c1982. 259 p.: ill. ; 23cm.

ISBN:  2901386016

 

La Religion iranienne à l’époque achéménide: actes du colloque de Liège, 11 décembre 1987 / édités par Jean Kellens. Leuven: Peeters, 1991. 144 p.: ill. ; 28cm. (Iranica antiqua, suppl; 5)

ISBN:  9068313290

 

Religion und Religionskontakte im Zeitalter der Achämeniden / herausgegeben von Reinhardt G. Kratz. Gütersloh: Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 2002. 311 p.: ill., maps; 23cm.

ISBN:  3579053507

 

Spirituality in the land of the noble: how Iran shaped the world’s religions / Richard C. Foltz. Oxford : Oneworld, c2004. xix, 204 p. : map ; 24cm.

ISBN:  185168333X

 

 

- ادیان هند

 

Buddhism and the Bahá’í faith: an introduction to the Bahá’í faith for Theravada Buddhists / by Moojan Momen. Oxford : George Ronald, c1995. xii, 114 p. ; 21cm.

ISBN:  0853983844

 

Studies in "Alberuni’s India" / by Arvind Sharma. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983. vi, 154 p. ; 24cm.

ISBN:  3447022795

 

 

- یهودیت

 

Badhl al-majhūd fī ifḥām al-Yahūd: Samaw’al al-Maghribī’s (d. 570/1175) Ifḥām al-yahūd: the early recension / introduced and edited by Ibrahim Marazka, Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. 71 p.: facsims; 22cm.

ISBN:  3447052848

 

Judah and the Judeans in the Persian period / edited by Oded Lipschits and Manfred Oeming. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2006. xxii, 721 p.: ill., maps, plans; 24cm.

ISBN:  9781575061047

 

 

 

 

- ادیان دیگر

 

The Baha’i faith: a short history/ Peter Smith. Oxford: Oneworld, [n. d.] .

ISBN: 1851682082

 

The Baha’is of Iran: socio-historical studies / edited by Dominic Parviz Brookshaw and Seena B. Fazel. London: Routledge, 2006.

ISBN:  9780415356732

 

Citizens of the world: a history and sociology of the Baha’is from a globalisation perspective / by Margit Warburg. Leiden ; Boston : Brill, 2006. xxx, 592 p., [18] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 25cm.

ISBN:  9004143734

 

اسلام

- کلیات

 

Beiträge zur Geschichte der Ḥadīt̲ und Rechtsgelehrsamkeit der Mālikiyya in Nordafrika bis zum 5. JH. D.H.: bio-bibliographische Notizen aus der Moscheebibliothek von Qairawān / Miklos Muranyi.Wiesbaden: Harrassowitz, 1997. xliii, 527 p.; 25cm.

ISBN:  3447039256

 

The Call of Muezzin/ David A. King. Leiden: Brill, 2003. lviii, 930p.

ISBN: 9004122338

 

Encyclopedia of women & Islamic civilization/ edited by Ian Richard Netton: Routledge, 2006. 1440 p.

ISBN: 0700715886.

 

Encyclopedia of women & Islamic cultures; v. 2- 4. Leiden: Brill, 2006

ISBN: 9004128204

 

Islam and gender: the religious debate in contemporary Iran / Ziba Mir-Hosseini.

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999. xxiv, 305 p.; 24cm.

ISBN:  0691058156

 

Patronate and patronage in early and classical Islam / edited by Monique Bernards and John Nawas. Leiden: Brill, 2005. xiv, 511 p.: ill., maps, tab., charts; 25cm. (Islamic history and civilization. Studies and texts, v. 61).

ISBN: 9004144803

 

Progressive Muslims: on justice, gender and pluralism / edited by Omid Safi. xi, 351 p.; 23cm. Oxford: Oneworld, c2003.

ISBN: 185168316X

 

Sexual ethics and Islam: feminist reflections on Qur’an, hadith, and jurisprudence / K. Ali. Oxford: Oneworld, 2006, xxviii, 217 p.; 23cm.

 

Speaking for Islam: religious authorities in Muslim societies / edited by Gudrun Krämer and Sabine Schmidtke. Leiden; Boston: Brill, 2006. ix, 305 p. ; 25cm.

ISBN:  900414949X

 

Modarressi Tabataba’i, Hossein. Tradition and survival: a bibliographical survey of early Shī’ite literature / Hossein Modarressi. Oxford: Oneworld, 2003. v.; 23cm.

ISBN: 9004065865

 

The vision of Islam / by Sachiko Murata and William C. Chittick. New York: Paragon House, c1994. xxxix, 368 p. : ill. ; 23cm.

ISBN: 1557785163

 

 

‍‍- قرآن

 

Biblical prophets in the Qur’an and Muslim literature / Robert Tottoli. Richmond: Curzon, 2000. xiii, 272 p.; 22cm. (Curzon studies in the Qur’ān)

 

The Blackwell companion to the Qur’an / edited by Andrew Rippin. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. xiii, 560 p.; 26cm.

ISBN:  9781405117524

 

al-Ǧāmi’: die Koranwissenschaften / Abd Allāh b. Wahb; herausgegeben und kommentiert von Miklos Muranyi. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. xiii, 289 p.: ill.; 24cm.

ISBN: 3447032839

 

al-Ǧāmi’: tafsīr al-Qur’ān (die Koranexegese) / ‘Abd Allāh B. Wahb; herausgegeben und kommentiert von Miklos Muranyi. Wiesbaden: Harrassowitz, 1993. xiv, 270 p.: ill.; 24cm.

ISBN:  344703291X

 

Koranexegese, Grammatik und Logik: zum Verhältnis von arabischer und aristotelischer Urteils-Konsequenz- und Schlusslehre / von Cornelia Schöck. Leiden; Boston : Brill, 2006. xiv, 468 p.; 25cm.

ISBN:  9004145885

 

Logic, rhetoric, and legal reasoning in the Qur’ān: God’s arguments / Rosalind Ward Gwynne. London; New York: RoutledgeCurzon, 2004. xv, 251 p.; 23cm. (RoutledgeCurzon studies in the Qur’an).

ISBN: 0415324769

 

The Qur’an a user’s guide/ Farid Esack. Oxford: Oneworld, 2005, 224p.

ISBN: 1851683542

 

A traditional Mu’tazilite Qur’an commentary: the Kashshāf of Jār Allāh al-Zamakhshari (d. 538/1144) / by Andrew J. Lane. Boston; Leiden: Brill, 2005. xxiii, 418 p.; 25cm.

ISBN:  1568591470

 

 

- پیامبران

 

Les légendes prophétiques dans l’islam depuis le Ier jusqu’au IIIe siècles de l’hégire = Kitāb bad’ al-h̲alq wa-qiṣaṣ al-anbiya’: d’après le manuscrit d’Abū Rifaa ‘Umāra b. Wat̲īma b. Mūsā b. al-Furāt al-Fasawi: avec édition critique du texte / Raif Georges Khoury. Wiesbaden: Harrassowitz, 1978. 200, 10, 389 p., [2] leaves of plates: facsims.; 24cm.

 

Qisas al-anbiya oder ara’is al-majles: Erzahlungen von den propheten und gottesmannern/ Abu Ishaq Ahmad b. Muhammad b. Ibrahim at-Ta’labi; Ubersetzt und kommentiert von Heribert Busse. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. xiii, 593p.

ISBN: 344705266X

 

 

- فلسفه

 

Averroes and his philosophy / Oliver Leaman. Rev. ed. Richmond, Surrey [England]: Curzon, 1998. xvi, 204 p.; 22cm.

ISBN: 0700706755

 

Averroes: The Life, works and influence / Majid Fakhry. Oxford: Oneworld, 2001, 224 p.

ISBN: 1851682694

 

‘Abd al-Laṭīf al-Baġdādīs Bearbeitung von Buch Lambda der aristotelischen Metaphysik / [hrsg. und kommentiert] von Angelika Neuwirth. Edition Information:1. Aufl. Wiesbaden: Steiner, 1976. xiv, 14, 273 p. ; 24cm.

ISBN:  3515021086

 

La destinée de l’homme selon Avicenne: le retour à Dieu (ma’ad) et l’imagination / par Jean R. MichotLovanii: Aedibus Peeters, 1986. . xlviii, 240 p.; 25cm. (Fonds René Draguet; t. 5)

 

Al-Fārābī and his school / Ian Richard Netton. Richmond, Surrey: Curzon, 1999. viii, 128 p. : ill. ; 22cm.

ISBN:  0415035945

 

Faith and reason in Islam: Averroës’ exposition of religious arguments/ Averroës; translated with footnotes, index, and bibliography by Ibrahim Najjar; with an introduction by Majid Fakhry. Oxford: Oneworld, 2001. . xiv, 146 p.; 23cm. (Great Islamic writings)

ISBN: 1851682635

 

Feder, Tafel, Mensch: al-Āiris Kitāb al-Fuṣūl fi l-ma’a al-iahilya und die arabische Proklos-Rezeption im 10. Jh. / Text, Übersetzung und Kommentar von Elvira Wakelnig. Leiden; Boston: Brill, 2006. xi, 441p.; 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science; v. 67)

ISBN: 9004152555

 

God and humans in Islamic thought: Abd al-Jabbar, Ibn Sina and Al-Ghazali / Maha Elkaisy-Friemuth. New York, NY: Routledge, 2006. Maha Elkaisy-Friemuth. viii, 214 p.; 24cm.

ISBN:  0415400287

 

A Jewish philosopher of Baghdad: ’Izz al-Dawla Ibn Kammuna (d. 683/1284) and his writings / by Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke; Leiden; Boston: Brill, 2006. . xii, 274 p. 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science, v. 65)

ISBN: 9004151397

 

The paradise of submission: a medieval treatise on Ismaili thought / Naṣīr al-din Ṭūsī; a new Persian edition and English translation of Ṭūsī’s Rawḍa-yi taslīm by S.J. Badakhchani; with an introduction by Hermann Landolt and philosophical commentary by Christian Jambet. London; New York: I.B. Tauris, 2005. xix, 287, 220p; 22cm. (Ismaili texts and translations series)

ISBN: 1860644368. Title on added t.p: aRawda-i tasli

 

Pseudo-Avicenna, Liber celi et mundi: a critical edition / with introduction by Oliver Gutman. Leiden; Boston: Brill, 2003. xlii, 281 p.; 25 cm.

ISBN:  9004132287

 

The reception of Aristotle’s Metaphysics in Avicenna’s Kitāb al-Shifa: a milestone of Western metaphysical thought / by Amos Bertolacci. Leiden; Boston: Brill, 2006. xvii, 675 p. ; 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science; v. 63).

ISBN: 900414899X

 

Revelation, intellectual intuition and reason in the philosophy of Mulla Sadra: an analysis of the al-Hikmah al-’arshiyyah / Zailan Moris. London; New York: RoutledgeCurzon, 2003. ix, 229 p.: ill.; 23cm. (RoutledgeCurzon Sufi series)

ISBN: 0700715029

Talking about God and talking about creation: Avicenna’s and Thomas Aquinas’ positions / by Rahim Acar. Leiden; Boston: Brill, 2005. x, 250 p.; 25cm.

ISBN:  9004143238

 

 

 

 

- فقه

 

‘Abd Allāh b. Wahb (125/743-197/812): Leben und Werk: al-Muwaṭṭa’, Kitāb al-Muḥāraba / herausgegeben und kommentiert von Miklos Muranyi. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. . xi, 325p.; 24cm. (Quellenstudien zur Ḥadīt̲- und Rechtsliteratur in Nordafrika)

ISBN:  3447032847

 

Islamic economics: a short history / by Ahmed A.F. el-Ashker and Rodney Wilson-.

Leiden; Boston: Brill, 2006. xii, 450 p.; 25cm

ISBN:  9004151346

 

Die Rechtsbücher des Qairawāners Saḥnūn b. Sa’īd: Entstehungsgeschichte und Werküberlieferung / Miklos Muranyi. Stuttgart: Deutsche Morgenländische Gesellschaft: Kommissionsverlag F. Steiner, 1999. xviii, 196 p.: ill.; 22cm.

ISBN:  3447049928

 

Seven Articles on the Qiblah            : The Case of the Taj Mahal/ By Mashallah Ali-Ahyaie. Oxford, Trafford, 2006. xii, 120p.: diagrams.

ISBN: 141207049X

 

Speaking in God’s name: Islamic law, authority and women / Khaled Abou el Fadl.

xiii, 361 p. ; 23cm. Oxford : Oneworld, c2001.

ISBN: 18951682627

 

 

- رجال

 

Ahmad ibn Hanbal / Christopher Melchert. Oxford: Oneworld, c2006. ix, 143 p.; 23cm. (Makers of the Muslim world).

 

The construction of knowledge in Islamic civilization: Qudāma b. Ja’far and his Kitāb al-Kharāj wa-ṣinā’at al-kitāba / by Paul L. Heck. Leiden; Boston: Brill, 2002. x, 283 p.; 24cm.

ISBN:  9004123407

 

The Ḥanbali school of law and Ibn Taymiyyah: conflict or conciliation / Abdul Hakim I. al-Matroudi. London, 2006, xv, 282p.; 24cm. (Culture and civilization in the Middle East)

 

An Islamic biographical dictionary of the Eastern Kazakh Steppe, 1770-1912 / Qurbān’Ali Khālidī; edited by Allen J. Frank and Mirkasyim A. Usmanov. Leiden; Boston: Brill, 2005. xxvi, 179 p.; 25cm.

ISBN:  9004141278

 

An Islamic utopian: a political biography of Ali Shariati / Ali Rahnema. London; New York: I.B. Tauris, 2000. xiii, 418 p.; 23cm.

ISBN:  1860645526

 

Justice and remembrance: introducing the spirituality of Imam ‘Ali/ Reza Shah-Kazemi. New York; London: I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 2006. x, 254 p.; 22cm.

ISBN:  184511065X

 

The life of Mohammad/ Henrie de Boulainvilliers. New Jersey: Gorgias Press, 2002. vi, 400p.

ISBN: 1845110943

 

Makers of Islamic civilization: Iqbal/ Mustansir. - London: I.B, Tauris, 2005. 160p.

ISBN: 1845110943

 

Das Pflanzenbuch des Abu Ḥanifa ad-Dinawari: Inhalt, Aufbau, Quellen / Thomas Bauer. Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. viii, 290 p.; 24cm.

ISBN:  344702822X

 

 

- آسیای میانه

 

Waqf in Central Asia: four hundred years in the history of a Muslim shrine, 1480-1889 / R.D. McChesney. Princeton, N.J.: Princeton University Press, c1991. xv, 356p.: maps ; 25cm.

ISBN:  069105584X

 

 

 

- اسپانیا

 

Islamic and Christian Spain in the early Middle Ages / by Thomas F. Glick. 2nd, rev. ed. Leiden [Netherlands]; Boston: Brill, 2005. xxii, 402 p.: ill., 1 map ; 25cm.

ISBN:  9004147713

 

The Legacy of Muslim Spain/ edited by Salma Khadra Jayyusi; chief consultant to the editor, Manuela Marín. Leiden; New York: E.J. Brill, 2005. xix, 1098: ill. (some col.), maps (some folded); 25cm. (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Der Nahe und Mittlere Osten, 12. Bd. = Handbook of oriental studies. The Near and Middle East; v. 12)

ISBN:

 

 

- ایران

 

Henry Corbin: la topographie spirituelle de l’islam iranien / Daryush Shayegan. Paris: Editions de la Différence, [1990], 305 p.; 23cm.

ISBN:  2729105328

 

Islam, democracy and religious modernism in Iran, 1953-2000: from Bāzargān to Soroush / by Forough Jahanbakhsh. Leiden Boston: Brill, 2001. vi, 201 p.; 25cm.

ISBN:  9004119825

 

the Politics of social transformation in Afghanistan, Iran, and Pakistan / edited by Myron Weiner and Ali Banuazizi.1st ed. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1994. xv, 488 p.: ill. ; 24cm.

ISBN:  0815626088

 

 

 

 

- مذاهب و فرق

 

The Book of religious and philosophical sects / by Muhammad Al-Shahrastani; now first edited from the collation of several mss. by William Cureton. Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2002. ix, 463 p.; 23cm.

ISBN: 1931956839

 

Founding the Fatimid state: the rise of an early Islamic empire: an annotated English translation of al-Qāḍī al-Nu’mān’s Iftitāḥ al-Da’wa / by Hamid Haji.  London; New York: I.B. Tauris; London: In association with The Institute of Ismaili Studies, c2006. xvii, 256 p.: ill., maps; 22cm.

ISBN:  1850438854

 

Ismaili literature: a bibliography of sources and studies / Farhad Daftary. London; New York: I.B. Tauris; New York: In the United States of America and in Canada distributed by St. Martin’s Press, 2004. xviii, 469 p.: genial tables; 23cm.

ISBN: 185043439

 

Livre des religions et des sectes / Shahrastani; traduction avec introduction et notes par Daniel Gimaret et Guy Monnot. [Paris]: Peeters; Unesco, 1986. v. 1 (xxv, 727p.).: map; 25cm. (Collection UNESCO d’oeuvres représentatives. Série arabe)

ISBN: 9068310658

 

A Mu’tazilite creed of Az-Zamaḫšarî (d. 538/1144): (al-Minhâǧ fî uṣûl ad-dîn) / edited and translated by Sabine Schmidtke. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.  83 p.; 22cm. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes; LI, 4)

ISBN: 3515067930

 

Sacred space and holy war: the politics, culture and history of Shi’ite Islam / Juan Cole. London, New York: I.B. Tauris, 2002. viii, 254 p.; 23cm.

ISBN:  1860647367

- سیاست

 

Muslim intellectuals respond / edited by John Cooper, Ronald L. Nettler, and Mohamed Mahmoud. London : I. B. Tauris, 2000. xii, 228 p.; 22cm.

ISBN:  1860645313

 

The encounter of Eastern Christianity with early Islam / edited by Emmanouela Grypeou, Mark Swanson, and David Thomas. Leiden; Boston: Brill, 2006. vi, 338p.; 25cm.

ISBN:  9004149384

 

 

Modern Islamic political thought: the response of the Shi’i   and Sunni Muslims to the twentieth century / Hamid Enayat-. London; New York: I.B. Tauris, 2005. xiv, 225p.; 22cm.

ISBN:  1850434654

 

La religion et la pensée prises au piège de l’autocratie: voyage au cœur de la pensée politique des musulmans pendant l’essor et au déclin de la civilisation islamique / Sayyed Mohammad Khatami; préface de Roshdi Rashed. Louvain: Peeters, 2005. 338p.; 25cm.

ISBN:  9042916702

تصوف، عرفان

 

Abul-Abbas b. ‘ata: sufi und koranauslegrr/ Richard Garmlich. Wiesbaden: Harrassowitz, 1995.

ISBN: 344704871

 

 ‘Azīz Nasafī / Lloyd V.J. Ridgeon. Richmond: Curzon, 1998. xiv, 234p.; 23cm. (Curzon Sufi)

ISBN:  0700710132

 

Castigator of Sufism: Ahmad Kasravi and the Iranian mystical tradition/ Llord Ridgeon. London: Routledge.2006. 240p.l

ISBN: 0415316359

 

The Colossal Elephant and his spiritual feats: Shaykh Ahmad-e Jām: the life and legend of a popular Sufi saint of 12th century Iran / translated from the Persian and annotated by Heshmat Moayyad and Franklin Lewis. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2004. ix, 460 p.; 23 cm.

ISBN: 1568591195

 

God’s unruly friends: dervish groups in the Islamic later middle period, 1200-1550 / Ahmet T. Karamustafa. Salt Lake City: University of Utah Press, c1994. x, 159p.: ill.; 24cm.

ISBN: 1851684603

 

Göttliche vollkommenheit und die Stellung und des Menschen: die sichtweise 'Abd al-Karim al Gilis auf der grundlage des "Sarh Muskilat al-Futuhat al-Makkiya" / von angelica al-Massar. Stuttgart: Steiner, 1998, 340 p. (Abhandlungen fur die kunde des Morgenlandes; LII, 2).

ISBN: 3515071350

 

Al-Hallaj / Herbert W. Mason. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1995. xv, 107p.

ISBN: 070070311X

 

The heritage of Sufism / edited by Leonard Lewisohn. Oxford; Boston, MA: Oneworld, 1999.  3 v.: ill.; 22cm.

ISBN:  1851681884 (v.1)

            1851681892 (v.2)

            1851681930 (v.3)

 

Ibn ‘Arabi: heir to the prophets / William C. Chittick. Oxford: Oneworld, 2005, vii, 152p.; 23cm. (Makers of the Muslim world).

ISBN: 1851683879

 

Die Lebensweise der Könige = Adab al-mulūk: ein Handbuch zur islamischen Mystik / eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Richard Gramlich. [Marburg]: Deutsche Morgenländische Gesellschaft; Stuttgart: Kommissionsverlag Steiner, 1993. 1 v. (various pagings); 22 cm.

ISBN:  3447049847

 

The Naqshbandiyya: orthodoxy and activism in a worldwide Sufi tradition / Itzchak Weismann. London; New York: Routledge, 2007. xv, 208p.: ill.; 24cm. (Routledge Sufi series)

041532243X

 

Ruzbihan Baqli:  mysticism and the rhetoric of sainthood in Persian Sufism / Carl W. Ernst.  Richmond, Surrey: Curzon Press, 1996. xxvi, 181 p.: geneal. tables; 22 cm. (Curzon Sufi series).

ISBN: 070070342

 

Studies in Islamic mysticism/ Reynolds A Nicholson. London: Routledge,  2001. 288p.

ISBN: 0700702784

 

Sufi commentaries on the Qur’ān in classical Islam / Kristin Zahra Sands. London; New York: Routledge, 2006. viii, 196p.; 24cm.

ISBN: 0415366852

 

Sufism and the ’modern’ in Islam / edited by Martin van Bruinessen and Julia Day Howell. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed in the U.S.A. by St. Martin’s Press, 2007. ix, 367 p.; 24 cm. (Library of modern Middle East studies; 67)

 

Sufism: a short introduction/ William C. Chittick.. Oxford, England: Oneworld Publications, c200. x, 180p.; 23cm.

ISBN: 1851682112

The unveiling of secrets Kashf al-Asrār: the visionary autobiography of Rūzbihān al-Baqlī (1128-1209 A.D.) / by Firoozeh Papan-Matin; in collaboration with Michael Fishbein. Leiden : Brill, 2006. 47, 133 p.; 25 cm. (Islamic history and civilization. Studies and texts, v. 59).

ISBN: 9004144080

 

 

سیاست - فرهنگ

 

The aura of kings: legitimacy and divine sanction in Iranian kingship / Abolala Soudavar. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, c2003. xiv, 178 p.: ill.; 24cm.

ISBN:  1568591098

 

The constitution of Iran: politics and the state in the Islamic Republic / Asghar Schirazi; translated by John O’Kane. London ; New York : I.B. Tauris, 1997. ix, 325p.; 24cm.

 

Education and the making of modern Iran / David Menashri. Ithaca: Cornell University Press, 1992.xvii, 352 p.; 24 cm.

ISBN:  080142612X

 

The languages of political Islam: India, 1200-1800 / Muzaffar Alam. Chicago: University of Chicago Press, 2004. xiii, 244p.; 22cm.

ISBN:  022601100

 

Politics of culture in Iran: anthropology, politics and society in the twentieth century / Nematollah Fazeli. London; New York: Routledge, 2006.vi, 260p. ; 24cm.

ISBN:  0415370051

 

Pre-capitalist Iran: a theoretical history / Abbas Vali. London: I. B. Tauris, 1993. xviii, 308p.

ISBN:  1850435545

 

Secularization of Iran: a doomed failure? The new middle class and the making of modern Iran / Azadeh Kian-Thiébaut. Leuven: Peeters, c1998. 296p.; 24cm.

ISBN:  9042900326

 

Tribal politics in Iran: rural conflict and the new state, 1921-1941 / Stephanie Cronin. London; New York: Routledge, 2007. xii, 258p.: ill., maps; 24cm. (Royal Asiatic Society books).

 

 

 

 

 

مردم شناسی

- کردها

 

Essays on the origins of Kurdish nationalism / edited by Abbas Vali. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2003. 234 p.; 23 cm. (Kurdish studies series; no. 4)

ISBN: 156859142X

 

God and Sheikh Adi are perfect: sacred poems and religious narratives from the Yezidi tradition / Philip G. Kreyenbroek, Khalil Jindy Rashow. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. xvii, 435p. ; 25cm.

ISBN:  3447053003

 

The Kurdish question and the 2003 Iraqi war / edited by Mohammed M.A. Ahmed and Michael M. Gunter. Costa Mesa, Calif.: Mazda, 2005. xvi, 285p.: maps; 23cm. (Kurdish studies series; no. 5)

 

The structure of Kurdish Society and the struggle for a Kurdish state / Hussein Tahiri. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2007. xiv, 396 p.;23cm.

ISBN:  1568591934

 

Women of a non-state nation: the Kurds / edited by Shahrzad Mojab. Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2001. x, 263p.: ill.; 23cm. (Kurdish studies series; no. 3)

ISBN: 1568590938

 

 

- ماندایی ها، ترک ها و ...

 

The Mandeans of Iraq and Iran: their cults, customs, magic legends, and folklore/ introduction by Jorunn J. Buckley. New Jersy: Georgias Press, 2002. xxvi, 438p.

ISBN: 1931956499

 

The secret of laughter: magical tales from classical Persia / [compiled by] Shusha Guppy. London ; New York : I.B. Tauris, 2005. xviii, 209p.; 24cm.

ISBN: 1850434271

 

Türkische Folklore-Texte aus Chorasan / Gerhard Doerfer, Wolfram Hesche. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. xiv, 504 p.: ill., maps; 25cm.

ISBN:  3447041110

 

- زنان

 

In the eye of the storm: women in post revolutionary Iran/ edited by Mahnaz Afkhami, Erika Friedl. London: I. B. Tauris, [n. d.]. 300p.

ISBN: 1850437920

Inside Iran: women’s lives / Jane Howard. Washington, D.C.: Mage Publishers, 2002. 255 p.: ill.; 23cm.

ISBN:  093421171X

 

Iran awakening: a memoir of revolution and hope / Shirin Ebadi with Azadeh Moaveni.. New York: Random House, c2006. xvi, 232 p.: ill., map; 25cm.

ISBN: 1400064708

 

Parfums d’orient / textes réunis par Rika Gyselen; avec la collaboration de F. Aubaile-Sallenave ... [et al.]. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient, 1998. 212 p.: ill; 29 cm. (Res orientales, v. 11).

ISBN: 2950826652

 

Aux Sources de Sheherzade. Contes et coutumes des femmes zoroastriennes/ E. Phalippou. Leuven: Peeters, 2003. xiv, 576p.

ISBN: 9042911689

 

Veils and words: the emerging voices of Iranian women writers / Farzaneh Milani.

1st ed. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1992. xix, 295 p.; 23 cm.

ISBN:  081562557X

 

Women in ancient Persia, 559-331 BC / Maria Brosius. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1996. xx, 258 p.; 23 cm.

ISBN:  0198150091

 

زبان و زبانشناسی

 

The Aramaic language in the Achaemenid period: a study in linguistic variation / M.L. Folmer. Leuven: Uitgeverij Peeters en Dép. Oosterse Studies, 1995. xviii, 849p.; 25cm.

ISBN:  9068317407

 

 

Le dzadrani: un parler pashto du Paktya (Afghanistan) / Daniel Septfonds.

Paris: I. Peeters, 1994 (Belgique: Et. Riga) 95 p.: charts, map, music; 24 cm. (Travaux de l’Institut d’études iraniennes de l’Université de la Sorbonne nouvelle; 15)

ISBN: 2908322161

 

Etymological dictionary of the Iranian verb / Johnny Cheung. Leiden: Brill, 2007. 600p.; 25cm.

ISBN:  9004154965

 

Kulturgeschichtliche Wortforschung: persisches Lehngut in europäischen Sprachen / Jamshid Ibrahim. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991. xiii, 367p.; 24cm.

ISBN:  3447031433 Das sasanidische Rechtsbuch "Mātakdān i hazār dātistān" (Teil II) / vorgelegt von Maria Macuch. Wiesbaden: Harrassowitz, [n. d.]. 2v.

ISBN:  3447049642

Das sasanidische Rechtsbuch "Mātakdān i hazār dātistān" (Teil II) / vorgelegt von Maria Macuch. Wiesbaden: Deutsche Morgenlandische Gesellschaft; Franz Steiner,   1981.XII, 268p.

ISBN: 3515029001

 

 

 

Studien zur Pahlavi-Übersetzung des Avesta / Alberto Cantera.  Wiesbaden: Harrassowitz, 2004. x, 379 p; 25 cm.

ISBN:  344705123X

 

A Tajik Persian reference grammar / by John R. Perry. Leiden: Brill, 2005. xvi, 521p.: ill.; 25cm.

ISBN:  9004143238

 

Turkic-Iranian contact areas: historical and linguistic aspects / edited by Lars Johanson and Christiane Bulut with the editorial assistance of Sevgi Ağcagül and Vanessa Karam. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. 333p.: ill., map; 25cm.

ISBN:  3447052767

 

 

علوم و فنون

- کلیات

 

Botanica und Zoologica im Babur-name: eine lexikologische und kulturhistorische Untersuchung / Ingeborg Hauenschild. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. 144p.; 24cm.

ISBN:  3447053038

 

Enzyklopadie als Spiegel des Weltbildes: Qazwinis Wunder der Schopfung: eine Naturkunde des 13. Jahrhunderts/ Syrinx von Hees. Wiesbaden: Harrassowitz, 2002. 398 p.: ill. ; 25 cm.

ISBN:  3447045116

 

Iran’s strategic weapons programmes: a net assessment. London, UK: Routledge, c2005. 128 p.: ill.; 30 cm. (IISS strategic dossier)

ISBN: 0415385512

 

Manis Kosmogonische Šābuhragān-Texte: Edition, Kommentar und literatur-geschichtliche Einordnung der manichäisch-mittelpersischen Handschriften M 98/99 I und M 7980-7984 / Manfred Hutter. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. ix, 175 p., xx p. of plates: facsims.; 25 cm.

ISBN:  3447032278

 

Silk Road cooking: a vegetarian journey / Najmieh Batmanglij. Washington, D.C.: Mage Publishers, c2002. 336p.: col. ill.; 30cm.

ISBN:  0934211639

 

- ریاضیات

 

Œuvre mathématique d’al-Sijzi; v. 1: Geometrie des coniques et des theories des nombres au Xe siecle/ Roshdi Rashed. - Leuvven: Peeters, 2004. iv, 541p

ISBN: 9042915935

 

Recherche et enseignement des mathématiques au IXe siècle: le recueil de propositions géométriques de Na’īm ibn Musa/ Roshdi Rashed et Christian Houzel. Louvain: Peeters, 2004.154 p.: ill. ; 25 cm.

ISBN:  2877238083

 

- پزشکی

 

The history of medicine in Iran / edited by Ehsan Yarshater. New York: Encyclopaedia Iranica Foundation, 2004. 152p.: ill.; 28cm.

ISBN:  0933273770

 

Transmission de l’art medical de la Grece a l’Islam:  etude du traite sur les foetus de sept mois de Galien de sa traduction par Hunayn b. Ishaq et de son commentaire par Tabit b. Qurra./ Laurence Denooz; preface d'Aubert Martin. Liege: Association pour la promotion de l'Histoire et de l'Archeologie Orientales, 1999: [169] p. 29 cm. (Association pour la promotion de l'Histoire et de l'Archeologie Orientales; memoires n. 2)

 

 

- نجوم

 

Instruments of mass calculation (studies X-XVIII) / by David A. King. Leiden; Boston: Brill, 2005. lxxvi, 1066 p.: ill. (Islamic philosophy, theology, and science, v. 55. In synchrony with the heavens: studies in astronomical timekeeping and instrumentation in medieval Islamic civilization; 2. King, David A. In synchrony with the heavens; v. 2.)

ISBN: 900414188X

 

La science des cieux: sages, mages, astrologues / textes reunis par Rika Gyselen avec la collaboration de Anna Caiozzo ... [et al.]. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient, 1999. 261 p.: ill., maps; 29 cm.

ISBN: 2950826660

 

 

 

 

 

 

هنر

- کلیات

 

Art of the Persian courts: selections from the Art and History Trust Collection / Abolala Soudavar; with a contribution by Milo Cleveland Beach. 423 p. col. ill.; 31 cm. New York: Rizzoli, c1992.

ISBN:  0847816605

Hunt for paradise: court arts of safavidi Iran, 1501-76 / [edited by] Jon Thompson. -New York, NY: Skira with the Asia Society, New York; the Museo Poldi Pezzoli, Milan; and the Palazzo Reale, Milan, 2003. 240p.

ISBN:  0878480935

 

In search of a cultural identity: monuments and artifacts of the Sasanian Near East, 3rd to 7th century A.D. / by Prudence O. Harper. New York: Bibliotheca Persica, 2006.     xiii, 210p.: ill.; 24cm.

ISBN:  0933273886

 

Islamic art collections: an international survey / editors, Karin Ådahl and Mikael Ahlund. Richmond [England]: Curzon, 2000. xiv, 184 p.; 26 cm.

ISBN: 0700711538

 

Muqarnas Vol. 22: an annual on the visual culture of the Islamic World/ edited by Gulru. Leiden: Brill, 2005. vi, 286p. 26 cm.

ISSN:   9004147020.

 

Les Ouvriers du Signe / Valère-Marie Marchand. Paris, 2002

 

Perpetual glory: medieval Islamic ceramics from the Harvey B. Plotnick Collection/ Oya Pancaroğlu; with transcriptions and translations of inscriptions by Manijeh Bayani. Chicago, Ill.: Art Institute of Chicago; New Haven: Yale University Press, c2007. 160 p.: col. ill., col. map; 29 cm.

ISBN:  9780300119435

 

Reading nasta’liq: Persian and Urdu hands from 1500 to the present / [compiled by] William L. Hanaway and Brian Spooner. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 1995. x, 278 p.; 29 cm.

ISBN: 1568590334

 

Shine like the sun: lustre-painted and associated pottery from the medieval Middle East / Robert B.J. Mason. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers in association with Royal Ontario Museum, 2004. xiii, 266 p.: ill. (some col.); 28 cm.

ISBN: 1568590962

 

A survey of Persian art from prehistoric times to the present; V. 15: bibliography of Pre-Islamic Persian Art to 1938/ Arthur Upham Pope, editor; Phyllis Ackerman, assistant editor Kurt Erdmann. Ashiya: Sopa, 1993. 340col., xiv, 63p.

ISBN: 4893600206

 

A survey of Persian art from prehistoric times to the present; V. 17: Prehistoric times to the end Sasanian empire / Arthur Upham Pope, edited by Abbas Daneshvari and Jay Gluck. Costa Mesa: Mazda, 2005. 183p.:  ill.

ISBN: 1568591152

 

A survey of Persian art from prehistoric times to the present; V. 18: Islamic period from the end of the Sasanian empire to the present / Arthur Upham Pope, edited by Abbas Daneshvari. Costa Mesa: Mazda,  2005:  426p.: ill.

ISBN: 1568591160

 

Timur and the princely vision: Persian art and culture in the fifteenth century / Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, c1989. 395 p.: ill. (some col.); 32 cm.

ISBN:  0874747066

 

 

 

 

هنر ـ ایر ان

- معماری

 

The gardens of Persia / Penelope Hobhouse; edited by Erica Hunningher; photography by Jerry Harpur. [San Diego]: Kales Press, 2004. 192 p.: col. ill, col. map; 29 cm.

ISBN:  0967007666

 

Indian architecture: Islamic period, 1192-1857 / text and photographs, Surendra Sahai. New Delhi: Prakash Books, 2004. 164 p.: ill. (chiefly col.); 29 cm.

ISBN: 8172340575

 

Palaces and gardens of the Russian Museum / State Russian Museum; [editor-in-chief, Yevgenia Petrova; text, Elena Ivanova ... et al.]. St. Petersburg: Palace Editions, 2005. 128 p.: col. ill.; 23 x 25 cm.

ISBN:  3938051272

 

Sites et monuments disparus d’après les témoignages de voyageurs / textes réunis par Rika Gyselen. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’Étude de la civilisation du Moyen-Orient, 1996. 205 p.: ill., maps, plans; 28 cm. (Res orientales, v. 8)

ISBN: 295092662X

 

Understanding Islamic architecture / edited by Attilio Petruccioli and Khalil K. Pirani; with a foreword by Oleg Grabar. London; New York, N.Y.: RoutledgeCurzon, 2002. xiii, 134 p.: ill.; 28 cm.

ISBN: 0700714375

 

 

- نقاشی

 

The art of Omar Khayyam: illustrating Fitz Gerald’s Rubaiyat / William H. Martin & Sandra Mason. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed in the USA by Palgrave Macmillan, 2007. 184 p.: col. ill. ; 29 cm.

ISBN: 1845112822

 

Bihzad, master of Persian painting / Ebadollah Bahari; foreword by Annemarie Schimmel. - London; New York: I.B. Tauris Publishers, 1996. 272 p.: ill. (some col.), map; 31 cm.

ISBN: 1850439664

 

Legends, tales, and fables in the art of Sogdiana / by Boris Marshak; with an Appendix by Vladimir A. Livshits. New York: Bibliotheca Persica Press, 2002. xi, 187 p.: ill.; 28 cm.

ISBN:  0933273614

 

Mughal and Persian paintings and illustrated manuscripts in the Raza Library, Rampur / Barbara Schmitz, Ziyaud-Din A. Desai. New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2006.  xxxvi, 241 p., [134] p. of plates: col. ill.; 31 cm.

 

Peerless images: Persian painting and its sources / Eleanor Sims with Boris I. Marshak and Ernst J. Grube. New Haven: Yale University Press, c2002. xiii, 349 p.: ill. (some col.), map; 33 cm.

ISBN: 0300090382

 

 

- بافته ها

 

Oriental rug symbols: the figure in the carpet / John Train. New York: Philip Wilson Pub., 1997. 136 p.: ill. (some col.), maps; 25 cm.

ISBN:  0856674648

 

 

 

Oriental rugs: a bibliography / by George W. O’Bannon. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, c1994. ix, 744 p.: ill.; 23 cm.

ISBN:  0810828995

 

Oriental rugs today: a guide to the best in new carpets from the East / Emmett Eiland. Berkeley, Calif.: Berkeley Hills Books, c2000. 200 p.: ill. (some col.); 29 cm.

ISBN: 1893163032

Sumak bags of Northwest Persia & Transcaucasia / John T. Wertime. London: L.King, in association with Hali Publications, 1998. 240 p.: col. ill.; 35 cm.

ISBN: 1856691071

 

Tribal & village rugs: the definitive guide to design, pattern and motif / Peter F. Stone. New York, N.Y.: Thames & Hudson, c2004. 350 p.: col. ill., col. maps; 29 cm.

ISBN: 0500511845

 

 

- سینما

 

Iranian cinema: a political history / Hamid Reza Sadr. London; New York: I.B. Tauris; The Hague: Prince Claus Fund Library; New York: Distributed in the United States by Palgrave Macmillan, 2006. 303 p.: ill.; 23 cm. (International library of Iranian studies; v. 7. International library of Iranian studies; 7.)

ISBN: 84511146X

 

 

هنر ـ اسلام

 

The human figure in Islamic art: inheritances and Islamic transformations / Eva Baer. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2004. xi, 67 p., [28] p. of plates: ill. (some col.); 29 cm. (Bibliotheca Iranica. Islamic art and architecture series; no. 11; Bibliotheca Iranica. Islamic art and architecture series; 11).

ISBN: 156859111X

 

Islamic tiles / Venetia Porter. Northampton, Mass.: Interlink Books, 2005. 128 p.: ill. (some col.), maps; 25 cm.

ISBN: 1566565723

 

Mughal and Deccani paintings: from the collection of the National Museum / Dr. Daljeet. New Delhi: Prakash Book Depot, 1999. 143 p.: chiefly ill.; 29 cm.

ISBN: 817234015X

 

Mughal miniatures / J.M. Rogers. New York: Thames and Hudson, 1993. 128 p.: ill. (some col.); 25 cm.

ISBN:  050027732X

 

Painting in Islam: a study of the place of pictorial art in Muslim culture / by Thomas W. Arnold. - Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2004. 2nd Gorgias Press ed.

Physical Description:     xviii, 159 p., [74] p. of plates: ill. ; 28 cm.

ISBN:  1593331215

 

Some early bindings from Egypt in the Chester Beatty Library / by Berthe van Regemorter. Dublin: Hodges Figgis, 1958. 26 p., 12 leaves of plates: ill.; 26 cm.

 

Soufisme et art visuel: iconographie du sacré / Shaker Laibi. Pais: L’Harmattan, c1998.     206 p.: ill.; 22 cm.

ISBN: 738463487

 

The timeline history of Islamic art and architecture / Nasser D. Khalili. London: Worth, 2005. 186 p.: ill. (chiefly col.); 38 cm.

ISBN: 1903025176

 

Tombeaux de paradise: le Shah-e Zende de Samarcande et la céramique architecturale d’Asie centrale / par Jean Soustiel et Yves Porter; photographies d’Antoine Lesieur; coordination, Marie Christine David; préface Marthe Bernus-Taylor. Saint-Rémy-en-l’Eau: Editions d’art Monelle Hayot, c2003. 264p. col. Ill.

ISBN: 2903824363

تاریخ

 

- کلیات

 

Alexandre le Grand en Iran = le Darab Nameh / d’Abu Tâher Tarsusi; traduit et annoté par Marina Gaillard. Paris: De Boccard, 2005. 435 p.; 21 cm. (Persika; 5)

ISBN: 2701801753

 

Iran: the essential guide to a country on the brink / Encyclopaedia Britannica. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, c2006. x, 226 p.: ill., maps; 22 cm.

ISBN: 0471741515

 

The Persians / Gene R. Garthwaite. Malden, MA : Blackwell Pub., 2005. xviii, 311 p. : ill., maps ; 24 cm. (The peoples of Asia; Peoples of Asia).

ISBN: 1557868603

Religion, culture and politics in Iran: from the Quajars to Khomeini / Joanna de Groot. London; New York: I.B. Tauris, 2007. vii, 305 p. ; 25 cm. (Library of modern Middle East studies; 25)

ISBN: 9781860645716

 

Revolutions and the collapse of monarchy: human agency and the making of revolution in France, Russia, and Iran / Zhand Shakibi. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed in the USA by Palgrave Macmillan, 2007. viii, 287 p.; 24 cm. (International library of historical studies ; 42).

ISBN: 184511292X

 

Two chronicles on the history of Karabagh: Mīrzā Jamāl Javānšīr’s Tārīk̲-e Qarābāğ and Mīrzā Ādīgozal Beg’s Qarābāğ-nāmeh / introduction and annotated translation by George A. Bournoutian. Costa Mesa, Calif.: Mazda, 2004. xvi, 297 p.: maps; 23 cm. (Armenian studies series; no. 7)

 

Wither Iran? : Reform, domestic politics, and national security / Shahram Chubin. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002. 140 p.; 24 cm.

ISBN: 0198516673

 

 

- سفرنامه ها

 

Der Iran im Spiegel deutschsprachiger Reiseberichte im 19. Jahrhundert / Marjam Ardalan. Frankfurt am Main; New York: P. Lang, c2003. 435 p.: ill.; 21 cm.

ISBN: 3631398743

 

Engelbert Kaempfer (1651-1716): ein Gelehrtenleben zwischen Tradition und Innovation / herausgegeben von Detlef Haberland. Wiesbaden: Harrassowitz in Kommission, 2004. 264 p.: ill.; 25 cm. (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 104)

ISBN: 3447051280

 

From empire to orient: travellers to the Middle East 1830-1926 / Geoffrey P. Nash. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed in the U.S. by Palgrave Macmillan, 2005. 252 p.; 24 cm.

ISBN:  185043767X

 

A Girl in Paris / Shusha Guppy. New York, 2007

 

Neither East nor West: one woman’s journey through the Islamic Republic of Iran/ Christiane Bird. New York: Pocket Books, 2001. xvii, 396 p.; 24 cm.

ISBN:  0671027557

 

The travel diary of Ebrahim Beg (Siyāḥatnāmah-i Ibrāhīm Bayg. English) / Zeynol ’abedin Maragheh’i; translated from the Persian by James D. Clark. Costa Mesa, Calif.: Mazda, 2006. xxiv, 297 p.; 23cm. (Bibliotheca Iranica. Persian fiction in translation series; no. 6)

ISBN: 1568591888

 

 

 

- باستان شناسی

 

Ancient Near Eastern seals from the Kist collection: three millennia of miniature reliefs / by Joost Kist with contributions by Dominique Collon and Frans Wiggermann and Geoffrey Turner. Boston, MA: Brill, 2003. 237p.: ill., maps; 30cm.

ISBN:  9004132392

 

Assyrian discoveries; an account of explorations and discoveries on the site of Nineveh, during 1873 and 1874/ by George Smith... . xvi, 461 [1] p. front. (fold. map) illus., plates, 4 phot., plan. 23 cm. New York, Scribner, Armstrong & co., 1875.

 

Bani Surmah: an early Bronze Age graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan / by Ernie Haerinck & Bruno Overlaet. 181 p.: ill.; 32 cm. (Luristan excavation documents; v. 6. Acta Iranica; 43. Troisième série, Textes et mémoires; v. 28. Acta Iranica; 43. Acta Iranica. Troisième série, Textes et mémoires; v. 28.)

ISBN: 9042916648

 

Bibliographie analytique de l’archéologie de l’Irān ancien. Supplément 3: 1986-1995/ E. Haerinck, K. G. Stevens. Leuven: Peeters, 1996. Xiv, 142p. (Iranica Antiqua, Supplements; 8)

ISBN:  9068318675

 

Bibliographie analytique de l’archéologie de l’Irān ancien. Supplément 4: 1996-2003/ E. Haerinck, K. G. Stevens. Leuven: Peeters, 2005. x, 154p. (Iranica Antiqua, Supplements; 9)

ISBN:  9042916527

 

Emblems of identity and prestige: the seals and sealings from Hasanlu, Iran: commentary and catalog / Michelle I. Marcus. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1996. xxviii, 171 p., 48 p. of plates: ill., maps; 29 cm.

ISBN:  092417126X

 

Excavations at the prehistoric mound of Chogha Bonut, Khuzestan, Iran: seasons 1976/77, 1977/78, and 1996 / Abbas Alizadeh. Chicago, IL: Oriental Institute of the University of Chicago, 2003. xxxii, 159 p., 26 p. of plates: ill., maps; 30 cm. (University of Chicago. Oriental Institute publications; v. 120).

ISBN: 1885923236

Les inscriptions de la Perse achéménide / traduit du vieux perse, de l’élamite, du babylonien et de l’araméen, présenté et annoté par Pierre Lecoq. [Paris]: Gallimard, c1997.      327 p., [16] p. of plates: ill., maps; 23 cm.

ISBN: 2070730905

 

Les textes thamoudéens de Philby. Louvain, Publications Universitaires, 1956, facsims., 26 cm. (Bibliothèque du Muséon; v. 39 [i.e. 40]

 

- تمدن و فرهنگ

 

Ambiguous relations: kin, class, and conflict among Komachi pastoralists / Daniel Bradburd. Washington: Smithsonian Institution Press, c1990. xxix, 240 p.: ill.; 24 cm.

ISBN:  0874743060

 

Les illusions de l’identité / Daryush Shayegan. Paris: Editions du Félin, c1992. 331 p.; 23 cm.

ISBN:  2866451147

 

Irangeles: Iranians in Los Angeles / edited by Ron Kelley; Jonathan Friedlander, coeditor; Anita Colby, associate editor; photography by Ron Kelley. Berkeley: University of California Press, c1993.xiv, 396p.: ill.; 27cm.

ISBN:  0520080084

 

La lumière vient de l’occident: le réenchantement du monde et la pensée nomade / Daryush Shayegan. La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube: Harmonia mundi, diffusion livres, c2001. 268 p.; 24 cm.

ISBN:  2876786567

 

 

- روابط خارجی

 

Britain and the opening up of South-West Persia 1880-1914: a study in imperialism and economic dependence / Shahbaz Shahnavaz. London; New York: RoutledgeCurzon, 2005. x, 290 p.: ill., maps; 24 cm.

ISBN: 041530802X

 

Diplomacy and murder in Tehran: Alexander Griboyedov and imperial Russia’s mission to the Shah of Persia / Laurence Kelly. London: I.B. Tauris, 2002. xiii, [3], 314 p., [32] p. of plates: ill. (some col.), facsims., maps, ports. (some col.); 24 cm.

ISBN: 186064869X

 

Distant relations: Iran and Lebanon in the last 500 years / H.E. Chehabi; with contributions by Rula Jurdi Abisaab ... [et al.]. Oxford: Centre for Lebanese Studies; London: In association with I.B. Tauris; New York: Distributed by St. Martin’s Press, 2006. xiv, 322 p.; 24 cm.

ISBN: 1860645615

 

Iran and the Arab world / edited by Hooshang Amirahmadi and Nader Entessar..  New York: St. Martin’s Press, 1993. ix, 264 p.; 23 cm.

ISBN: 0312060114

 

Iran oil: the new Middle East challenge to America / Roger Howard. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed in the USA by Palgrave Macmillan, 2007. xiii, 182 p.; 24 cm.

ISBN: 1845112490

 

Napoleon and Persia: Franco-Persian relations under the First Empire: within the context of the rivalries between France, Britain and Russia / Iradj Amini; [translation by Azizeh Azodi]. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1999. xix, 228 p.: ill.; 23 cm.

ISBN:  0700711686

 

Politics of confrontation: the foreign policy of the USA and revolutionary Iran / Babak Ganji-. London; New York: Tauris Academic Studies; New York: In U.S.A. distributed by Palgrave Macmillan, 2006. 320 p.; 24 cm. (Library of international relations; 27).

ISBN: 1845110846

 

Syria and Iran: middle powers in a penetrated regional system / Anoushiravan Ehteshami and Raymond A. Hinnebusch. London; New York: Routledge, 1997. ix, 238 p. ; 23 cm.

ISBN: 0415156750

 

US foreign policy and the Iran hostage crisis / by David Patrick Houghton. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, xi, 252p. (Cambridge studies in international relations; 75)

ISBN: 0521805090

 

 

 

- تاریخ نگاری

 

 

 

History and historiography of post-Mongol Central Asia and the Middle East: studies in honor of John E. Woods / edited by Judith Pfeiffer and Sholeh A. Quinn; in collaboration with Ernest Tucker. xx, 604 p.: ill.; 25 cm. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

ISBN: 447052783

 

La lumière vient de l’occident: le réenchantement du monde et la pensée nomade / Daryush Shayegan.La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube: Harmonia mundi, diffusion livres, c2001. 268 p.; 24 cm.

ISBN: 2876786567

 

Medieval Arabic historiography: authors as actors / Konrad Hirschler. London; New York: Routledge, 2006. x, 181 p.: ill.; 24 cm. (SOAS / Routledge studies on the Middle East; 5)

 

Studies in Persian period history and historiography / Hugh G. M. Williamson. Tübingen : Mohr Siebeck, c2004. xiv, 326 p.; 24 cm.

ISBN:  3161482611

 

 

 

 

 

تاریخ ـ ایران

- تا حمله مغول

 

Achämeniden-Studien / Heidemarie Koch. Wiesbaden: Harassowitz, 1993. 149 p.: ill., maps; 24 cm.

ISBN:  3447033282

 

The Age of the Parthians (Idea of Iran) / by Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart New York, I.B. Tauris, 2007

ISBN: 97884514060

 

Ancient Persia: from 550 BC to 650 AD / Josef Wiesehöfer; translated by Azizeh Azodi. London; New York: I.B. Tauris, 1996. xiv, 329 p., [xvi] p. of plates: ill., maps; 24 cm.

ISBN: 1850439990

 

Contributions à l’histoire et la géographie historique de l’empire sassanide / edendum curavit Rika Gyselen. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient, 2004. 190p: ill.; 29cm. (Res orientales; v. 16)

ISBN: 2952137609

 

La géographie administrative de l’Empire Sassanide: les témoignages sigillographiques / Rika Gyselen. Paris: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient; Leuven, Belgique: Diffusion, E. Peeters, 1989. xx, 166 p., 4 p. of plates : ill., maps ; 29 cm. (Res orientales, v. 1)

 

The history of ancient Iran / by Richard N. Frye. München: C.H. Beck, c1984. xvi, 411 p., [3] p. of plates: ill.; 25 cm.

ISBN: 3406093973

 

The Persians: an introduction / Maria Brosius. New York: Routledge, 2006. xviii, 217 p.: col. ill., maps, plans; 23 cm. (Peoples of the ancient world).

ISBN: 0415320895

 

The Persian Empire / Lindsay Allen. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 208 p.: ill. (some col.), maps (some col.); 25 cm.

ISBN:  0226014479

 

The Seleukid royal economy: the finances and financial administration of the Seleukid Empire / G.G. Aperghis. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004. xv, 361 p.: ill., map ; 24 cm.

ISBN:  0521837073

 

 

 

- مغول تا صفویان

 

Le Fārs sous la domination mongole: politique et fiscalité, XIIIe-XIVe s. / Denise Aigle. 246p.; maps, general. tables; 26 cm. (Studia Iranica. Cahier, 31)

ISBN: 041529780X

 

General maps of Persia 1477-1925 / by Cyrus Alai. Leiden : Brill, 2005. xv, 317 p.: ill., maps ; 38 cm.

ISBN:  9004147594

 

The secret history of the Mongols: a Mongolian epic chronicle of the thirteenth century / translated with a historical and philological commentary by Igor de Rachewiltz. Leiden; Boston: Brill, 2006. 2 v. (1349 p.): map; 25 cm.

ISBN:  9004153632

 

Reich der Grossmoguln. English; The empire of the great Mughals: history, art and culture / Annemarie Schimmel; translated by Corinne Attwood; edited by Burzine K. Waghmar; with a foreword by Francis Robinson. London: Reaktion Books, 2004. 352 p.: col. ill., maps; 23 cm.

 

Šams al-Husn: eine Chronik vom Tode Timurs bis zum Jahre 1409 / von Tāǧ as-Sȧlmānī, ins Deutsche übertragen und kommentiert von Hans Robert Roemer. Wiesbaden: F. Steiner, 1956. 151, [177] p.: facsims. 26 cm. (Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, Akademie de Wissenschaften und der Literatur: Bd. 8.)

 

Le satrape de Bactriane et son gouverneur: documents araméens du IVe s.avant notre ère provenenat de Bactriane / Shaul Shaked. Paris : De Boccard, 2004. 62 p.: ill. ; 21 cm. (Persika; 4)

 

- صفویان

 

Dastur al-moluk: a Safavid state manual / by Mohammad Rafi’ al-Din Ansâri; translated from the Persian by Willem Floor and Mohammad H. Faghfoory; with commentary by Willem Floor. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2007. xxiii, 355 p.; 23 cm.

ISBN: 9781568591957

 

Le drogman Padery: émissaire de France en Perse, 1719-1725 / Anne-Marie Touzard. Paris: Geuthner: Société d’histoire de l’orient, 2005. 318p.: ill., maps; 24cm.

ISBN:  2705337652

 

The history of Vardapet Aṛak’el of Tabriz = Patmut’iwn Aṛak’el Vardapeti Dawrizhets’woy; V. 2 / introduction and annotated translation from the critical text by George A. Bournoutian. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2006, xx, 289-618p. (Armenian studies series; 9)

ISBN: 156859190X

 

Safavid Iran and her neighbors / edited by Michel Mazzaoui. Salt Lake City, Utah: University of Utah Press, 2003. x, 209 p. : ill. ; 24 cm.

ISBN:  0874807573

 

Safavid Iran: Persia between the medieval and the modern / Andrew J. Newman. London: I. B. Tauris, 2005. xi, 281p.: ill.; 24cm. (Library of Middle East history; v. 5)

ISBN:  9781860646676

 

The shah’s silk for Europe’s silver: the Eurasian trade of the Julfa Armenians in Safavid Iran and India (1530-1750) / by Ina Baghdiantz McCabe. Leuven: Peeters, c1999. xxii, 440 p.: ill., maps; 24 cm.

ISBN:  0788505718

 

 

- افشاریان و زندیان

 

Sword of Persia: Nader Shah, from tribal warrior to conquering tyrant / Michael Axworthy. London; New York: I.B. Tauris; New York: Distributed by Palgrave Macmillan, 2006. xix, 348 p.: ill., maps; 24 cm.

ISBN: 1850437068    

 

- قاجاریان و مشروطه

 

Frontier fictions: shaping the Iranian nation, 1804-1946 / Firoozeh Kashani-Sabet.Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999. xviii, 304 p.: ill.; 25 cm.

ISBN:  0691004978

 

Iran and the first world war: the emergence of the modern state/ Touraj Atabaki. London: I. B. Tauris, 2005. 256p.

ISBN: 1860649645

 

L’Iran: naissance d’une république islamique / Yann Richard. Paris: Martinière, 2006. 378 p.: ill., maps; 22 cm.

ISBN:  2846752109

 

The Persian revolution of 1905-1909 / by Edward G. Browne; edited by Abbas Amanat. Washington, DC: Mage Publishers, 1995. lxiv, xxvi, 470 p.: ill., maps.

ISBN:  0934211450

 

Zerfall der Staatsmacht Persiens unter Nāṣir ad-Dīn Schah Qāǧār (1848-1896): Einblicke in die Machtverhältnisse am Teheraner Hof nach den Tagebüchern I’timād as-Salṭanas / Mostafas Edjtehadi. Berlin: K. Schwarz, 1992.184p.; 24 cm. (Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 161)

ISBN: 3879972044

 

 

- پهلوی

 

Men of order: authoritarian modernization under Ataturk and Reza Shah / Touraj Atabaki and Erik J. Zürcher. London: I.B. Tauris, 2004. 286 p.; 23 cm.

ISBN:  9781860644269

 

Modernität und gestörte Wahrnehmung: eine Fallstudie über die Tudeh-Partei des Iran und ihr Verhältnis zur Demokratie / Asghar Schirazi. Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 2003. 216 p.; 23 cm.

ISBN: 3891730810

 

 

 - انقلاب اسلامی

 

Creating an Islamic state: Khomeini and the making of a new Iran / Vanessa Martin. New ed. London; New York: I.B. Tauris; New York: In U.S. distributed by Palgrave Macmillan, 2003. xv, 248 p.; 22 cm.

ISBN:  1860649009

 

Iran after the revolution: crisis of an Islamic state / edited by Saeed Rahnema and Sohrab Behdad. London; New York: I.B. Tauris, 1995. 292 p.; 22 cm.

ISBN:  1850439052

 

Khomeinism: essays on the Islamic Republic / Ervand Abrahamian. London; I.B. Tauris, [n. d.]. 200p

ISBN: 1850437793

 

The priest and the king: an eyewitness account of the Iranian Revolution / Desmond Harney. Rev. ed. London; New York: I.B. Tauris, 1998. ix, 206 p.; 22 cm.

ISBN:  1860643191

 

Post-revolutionary politics in Iran: religion, society, and power / David Menashri. London; Portland, OR: Frank Cass, 2001. xii, 356 p.; 24 cm.

ISBN: 0714650749

 

Religion and war in revolutionary Iran / Saskia Gieling. London; New York: I.B. Tauris; New York: in the U.S. and Canada distributed by St. Martin’s Press, 1999. 205 p.; 22 cm. (Library of modern Middle East studies; 18).

 

 

In the walled gardens: a novel /Anahita Firouz. Boston: Little, Brown, c2002. 338p.; 22 cm.

ISBN: 0316608548

 

The warriors of Islam: Iran’s Revolutionary Guard / Kenneth Katzman. Boulder: Westview Press, 1993. vi, 192 p.; 23 cm.

ISBN: 0813378907

- جمهوری اسلامی

 

Europe and Iran: perspectives on non-proliferation / edited by Shannon N. Kile. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. ix, 152 p. ; 22 cm.

ISBN: 0199290881

 

Iran in the 21st century: politics, economics and confrontation / Homa Katouzian and Hossein Shahidi. London; New York: Routledge, 2008. xvi, 300 p.: ill.; 24 cm. (Iranian studies; 3).

ISBN: 9780415435581

 

Iran’s economy under the Islamic Republic / Jahangir Amuzegar. London; New York: I.B. Tauris; New York: in the U.S. of America and Canada distributed by St. Martin’s Press, 1993. xi, 398 p.; 23 cm.

ISBN:  1850436037

 

Modern capitalism and Islamic ideology in Iran / edited by Cyrus Bina and Hamid Zangeneh. New York: St. Martin’s Press, 1992. xv, 301 p.: ill. ; 23 cm.

ISBN:  0312047800

 

The new voices of Islam: rethinking politics and modernity: a reader / Mehran Kamrava, editor. Berkeley: University of California Press, c2006. x, 291 p.; 24 cm.

ISBN:  9780520250987

خلیج فارس

 

The international politics of the Persian Gulf: a cultural genealogy / Arshin Adib-Moghaddam. New York, NY: Routledge, 2006. viii, 188 p.; 24 cm. (Routledge studies in Middle Eastern politics; 3)

ISBN:  0415385598

 

Iran’s Persian Gulf policy: from Khomeini to Khatami / Christin Marschall. London; New York: RoutledgeCurzon, 2003; x, 276 p. : maps; 24 cm.

 

Iran’s rivalry with Saudi Arabia between the Gulf wars / Henner Fürtig; with a foreword by Anoushiravan Ehteshami. Reading, UK: Ithaca Press, c2002. xviii, 288p.; 25 cm.

ISBN: 0863722873

خاورمیانه

 

Abul-Ḥusain al-Rāzī (-347/958) und seine Schriften: Untersuchungen zur frühen damaszener Geschichtsschreibung / Gerhard Conrad. - [Marburg]: Deutsche Morgenländische Gesellschaft; Stuttgart: F. Steiner, 1991. viii, 151 p. ; 22 cm.

ISBN: 3515052658

 

Circulation des monnaies, des marchandises, et des biens / sous la direction de Rika Gyselen; avec la collaboration de M.Alarm ... [et al.]. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient; Leuven, 1993. 187p.: ill., maps; 29cm.

 

Greater Iran: a 20th-century odyssey / Richard N. Frye.Costa Mesa, Calif.: Mazda, 2005. xiv, 368 p. : ill., map ; 24 cm.

ISBN:  1568591772

 

Jardins d’Orient / sous la direction de Rika Gyselen; avec la collaboration de J.C. David ... [et al.]. Paris: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient; Leuven, Belgique: Diffusion, E. Peeters, 1991. 75 p.: ill. ; 29 cm. Res orientales, v. 3

 

The origin of the Islamic state, being a translation of kitab futuh al-buldan of abul-l’Abbas Ahmad ibn Jabir al-Baladhuri/ translated by Philip K. Hitti. New Jersey: Gorgias Press, 2002. xi, 518p.

ISBN: 1931956634

 

A political and economic dictionary of the Middle East / David Seddon. London; New York: Europa Publications, 2004. x, 603 p.; 25 cm.

ISBN: 1857432126

 

Prix, salaires, poids et mesures / sous la direction de Rika Gyselen; avec la collaboration de J.Cl. Courtois... [et al]. Paris: Groupe pour l’Etude de la Civilisation du Moyen-Orient; Leuven, Belgique: Diffusion, E. Peeters, 1990; 161p.: ill.; 29cm. (Res orientales; v. 2)

ISSN: 11422831

 

 

خاورمیانه باستان

 

A companion to the ancient Near East / edited by Daniel C. Snell. Malden, MA: Blackwell Pub., 2005. xix, 504 p.: ill. ; 25 cm.

ISBN:  0631232931

 

A history of the ancient Near East, ca. 3000-323 B.C. / Marc Van de Mieroop. Malden, MA: Blackwell Pub., 2007. xix, 341 p.: ill., maps; 25 cm.

ISBN: 9781405149105

 

Ancient Near East / Annie Caubet and Patrick Pouyssegur. London, 1998.

 

The ancient Near East: historical sources in translation / edited by Mark W. Chavalas. Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub., 2006. xx, 445 p.: ill., maps; 26 cm.

ISBN: 0631235809

Babylon, Memphis, Persepolis: eastern contexts of Greek culture / Walter Burkert.

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004. 178p.; 22cm.

ISBN:  0674014898

 

Continuity of empire (?): Assyria, Media, Persia / edited by Giovanni B. Lanfranchi, Michael Roaf, Robert Rollinger. Padova: Sargon, 2003. xi, 468 p., [22] p. of plates: ill., maps; 30 cm.

 

An historical atlas of Central Asia / by Yuri Bregel. Leiden ; Boston: Brill, 2003.

1 atlas (xi, 109 p.): col. maps; 38 cm.

ISBN:  9004123210

 

Life and society in the Hittite world / Trevor Bryce. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002. xii, 312 p. : ill., maps ; 23 cm.

ISBN: 0199241708

 

Letters of the great kings of the ancient Near East: the royal correspondence of the late Bronze Age / Trevor Bryce. London ; New York: Routledge, 2003. xi, 253p.: ill., maps; 24cm.

ISBN:  041525857X

 

Nineveh and its palaces. The discoveries of Botta and Layard, applied to the elucidation of Holy Writ. New Jersey: Gorgias Press, xviii, 537, [1] p. front., illus., plates (1 fold.) map. 19 cm.

 

The seven great monarchies of the ancient eastern world / By George Rawlinson.; New Jersey: Gorgias Press, 2004, V. 1. illus., plates, fold. map, plans. 20 cm.

ISBN: 159333169X

 

 

 

ادبیات

 

ادبیات اسلامی

 

Der weise Narr Buhlūl / von Ulrich Marzolph. Wiesbaden: Deutsche Morgen-ländische Gesellschaft: Kommissionsverlag F. Steiner, 1983. viii, 88 p.; 22 cm.

ISBN: 3515039082

 

Durr al-hikam. Adaptation poetique de Kalila wa-Dimna / El-RabI’i. Leuven: Peeters, 1995. 317p.

ISBN: 9068316664

Islamic literatures of India / Annemarie Schimmel. Wiesbaden: Harrassowitz, 1973. 60 p.; 24 cm.

ISBN:  3447015098

 

Kitāb ‘aja’ib al-Malakut: a comprehensively annotated edition and critical revision of al-‘aja’ib wa’l-ghara’ib genre / Abu Ja’far Muhammad b. ’Abidallah al-Kisa’i; edited by Shmuel Tamari and Yoel Koch. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, xii, 155p.

ISBN:  3447052422

 

Das Kitäb al-Mu’ǧam des Abu Bakr al-Isma’ili/ von Heinrich Schützinger. Wiesbaden: Harrassowitz, 1978. x, 178 p.; 22 cm.

ISBN:  3447049596

 

Persian wisdom in Arabic garb: ‘Ali b. ‘Ubayda al-Rayḥānī (d. 219/834) and his Jawāhir al-kilam wa-faraid al-ḥikam / edited and translated by Mohsen Zakeri. Leiden; Boston: Brill, 2007. 2v.; 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science, 66, Islamic philosophy, theology, and science ; v. 66.)

 

Rawḍat al qulūb wa-nuzhat al-muḥibb wal-maḥbūb / Abd al-Rahman ibn Nasr al Shayzari; edition initiated by David Semah; completed and brought to press by George J. Kanazi. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. 462p. in various pagings: ill.; 25cm.

ISBN:  3447047208

 

Stephanites kai Ichnelates, traduction grecque (XIe siecle) du livre Kalila wa-Dimna d’Ibn al-Muqaffa’ (VIIIe siecle). Etude lexicologique et litteraire / par Helene Condylis-Bassoukos. Leuven: Peeters, 1997. xxxi, 239p.

ISBN:  9068317652

 

Die Rawḍat al qulūb wa-nuzhat al-muḥibb wal-maḥbūb / ’Abd al-Rahman ibn Nasr al Shayzari; edition initiated by David Semah; completed and brought to press by George J. Kanazi. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. 462p. in various pagings: ill. 25cm.

ISBN:  3447047208

 

Die Vulgarabische Poetik al-Kitab al-‘Atil al-hali wal-murahhas al-gali des Safiyaddin Hilli / Kritisch heraugegeben und erklart von Wilhelm Hoenerbach. Wiesbaden: Franz Steiner, 1956. viii, 92, ۲۱۴ p.

 ص. ع.  به عربی: العاطل الحالی و المرخص الغالی.

 

ادبیات فارسی

 

 

Aṭṭar and the Persian Sufi tradition: the art of spiritual flight / edited by Leonard Lewisohn and Christopher Shackle. London; New York: I.B. Tauris; London: In association with The Institute of Ismaili Studies, 2006. xxvii, 355 p., [12] p. of plates: col. ill.; 24 cm.

ISBN:  1845111486

The British Museum Persian love poetry / [edited by] Vesta Sarkhosh Curtis and Sheila R. Canby. London : British Museum Press, 95 p. : col. ill. ; 20 cm.

 

Dāstānhā-ye širin: fünfzig persische Volksbüchlein aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts / von Ulrich Marzolph. Wiesbaden: Harrassowitz, 1994.

ISBN: 3447049855

 

Epic and sedition: the case of Ferdowsi’s Shāhnāmeh / Dick Davis. Fayetteville : University of Arkansas Press, 1992. xxxvi, 222 p. ; 23 cm.

 

Iranian drama: an anthology / compiled and edited by M.R. Ghanoonparvar and John Green. Costa Mesa, Calif. : Mazdâ, 1989. xxix, 302 p. ; 24 cm.

ISBN: 0939214636

 

The lion and the throne / prose rendition by Ehsan Yarshater; translated from the Persian by Dick Davis; illustrating a Shahnameh by Stuart Cary Welch. Washington, DC: Mage Publishers, 1998. 271 p.: col. ill.; 29 cm.

ISBN:  0934211507

 

Nasir Khusraw, the ruby of Badakhshan: a portrait of the Persian poet, traveller and philosopher / Alice C. Hunsberger. London; New York: I. B. Tauris; London: In association with the Institute of Ismaili Studies, 2000. xxi, 292 p.: ill., map; 23 cm.

ISBN: 1850439192

 

Persian literary influence on English literature: with special reference to the nineteenth century / Hasan Javadi. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2005.  xiii, 254 p.: ill. ; 23 cm.

ISBN: 1568590970

 

Persian literature: a bio-bibliographical survey;  V. 5: poetry of the pre-Mongol period  /by  Francois de Blois. 2d edition.  London; New York: RoutlegeCurzon, 2004. xiii, 529p.

ISBN: 0947593470

 

Poet and hero in the Persian book of kings / Olga M. Davidson. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2006. xi, 226 p.; 23 cm.

ISBN:  156859187X

 

A Rumi anthology: Rumi, poet and mystic: tales of mystic minig/ translated by  Reynold A. Ninkolson. Oxford: Oneworld, 2000, 384p.

ISBN: 1851 682511

 

Sadeq Hedayat: the life and literature of an Iranian writer / Homa Katouzian. London; New York: I.B. Tauris; New York, NY: In the USA and Canada distributed by Palgrave Macmillan, 2002. x, 306 p.; 22 cm.

ISBN: 1860644139

 

Shahnameh: the Persian book of Kings/ Abolqasem Ferdowsi; translated by Dick Davis; with a foreword by Azar Nafisi.  New York: Penguin Group, 2006.  xxxvi, 886p.

ISBN: 0670034851

 

Topographisch-historische Studien zum iranischen Nationalepos / von Davoud Monchi-Zadeh. Wiesbaden: Steiner [in Komm.], 1975. x, 309 p., [2] leaves of plates: facsims., maps ; 22 cm.

ISBN:  3515018972

 

Tradition and dramatic form in the Persians of Aeschylus / Ann N. Michelini. Leiden: Brill, 1982. x, 162 p.; 25 cm.

ISBN:  9004065865

 

The Umayyad poet-rebel: Ubaydullah ibn al-Ḥurr al-Jufi / George J. Kanazi. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000. 68, 175 p.; 25

ISBN:  3447042516

 

The wine of wisdom: the life, poetry and philosophy of Omar Khayyam / Mehdi Aminrazavi. Oxford: Oneworld, c2005. vi, 396 p.: ill. ; 24 cm.

ISBN:  1851683550

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٢
    پيام هاي ديگران ()