کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

معرفی کتاب " فردوسی مشروطه " از نسخه های کهن چاپ کمیاب موجود در کتابخانه

تهیه وتنظیم : هما افراسیابی

 

رساله کوچک " فردوسی مشروطه" در ابعاد ١٠ در ١۶ سانتی متر اثر باباغیبی چاپ سنگی به سال ١٣٢۵ قمری در ٣٩ صفحه.   درباره این رساله و نویسنده آن ,  محل چاپ و نام چاپخانه آن به منابع متعددی مراجعه شد , اما ا طلاعاتی یافت نشد.  این رساله حاوی اشعاری در بیان وقایع مشروطه و متفرقاتی در این باب است.

سرفصل های این رساله بدین قرار است:

١- در مدح اعلیحضرت شاهنشاه محمدعلی شاه قاجار

٢- در مدح حضرت حجتین آیتیین سیدین سندین آقای آقا سید عبدالله و آقا سید محمد مجتهد دامت توفیقاتهم

٣- در مدح حضرت ارفع امجد والا آقای احتشام السلطنه رئیس مجلس شورای کبری دامت بقائه

۴- ذکر کیفیت آمدن میرزا علی اصغر خان اتابک و صدراعظم از فرنگستان به ایران ... و گزارش احوالات او

۵- آتش بازی و جشن ملی واقعه در نگارستان درب مجلس شورای اکبر دام الله بقائه

۶- رفتن اعلیحضرت شاهنشاه ارواحناه فداه به مجلس مقدس شورای کبرای ملی

٧- گفتار در بیان واقعه و کیفیت اجماع مستبدین و جمال و جامره در میدان و گزارش احوال آنها

٨- ازدحام جمعیت در مجلس مقدس

٩- اجماع فدویان ملت در مجلس مقدس

١٠- رجوع به حالات حضرات میدان توپخانه

١١- کشته شدن آنجوان آذربایجانی در میدان توپخانه

١٢- آمدن هفتاد انجمن شهر به مجلس مقدس

١٣- داستان آمدن دو هزار نفر از ورامین به مدد حضرات مستبدین و نادم شدن آن مومنین و رفتن در مجلس مانند خلدبرین

١۴- آمدن انجمن حضرت عبدالعظیم به مجلس مقدس ملی

١۵- آمدن رعایای شمران و انجمن شهریار به مجلس شورا

١۶- نزول اجلاس فدویان انجمن قزوین به طهران و رفتن به مجلس شوری

١٧- گفتار در بیان منبر مستبد کلاهی و تقریرات شرور و چرند و پرند

١٨ - زبان حال جماعت یهود که جبرا" ایشان را به میدان توپخانه آوردند

١٩- ایضا" فی الشوق

٢٠- وله ایضا" کلام چند در مرثیه سینه زنی

٢١- وله ایضا" فی عجایب المخلوقات

 

فهرست تصاویر موجود در این رساله:

- تصویر جشن ملی و آتشبازی نگارستان

- تصویر اجماع مستبدین و جهال و جامره در مجلس مقدس ملی و صف آرایی ایشان در آنجا

- تصویر آمدن فدویان در مجلس مقدس ملی و صف آرایی ایشان در آنجا

- تصویر کشته شدن آن جوان آذربایجانی

- تصویر در منبر

- تصویر جماعت یهود و احوال آنها

 

در پایان نویسنده متذکر شده " هر آنکه چاپ به طمع طبع این کتاب کند ... خانه خویش را خراب کند, هر که این کار ناصواب کند."

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()