کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

خدمات فارسی انجمن آسیائی کلکته و فهرست کتابهای فارسی انتشارات انجمن

تهیه و تنظیم: هما افراسیابی

آغاز چاپ نخستین کتابهای فارسی در هند را باید اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی دانست.  در طی قرن نوزدهم به تدریج بخش بزرگ این سرمایه اصلی و مهم میراث فرهنگی ایران در هند، به دو روش سربی و سنگی چاپ شد.  چاپ کتابهای فارسی در هند تا حدود زیادی مرهون انجمن آسیایی بنگال است.  این انجمن در سال 1784 میلادی توسط سر ویلیام جونز  Sir William Jones شرقشناس بزرگ انگلیسی تاسیس شد و بوسیله دکتر چارلز ویلکینس Charles Wilkins  توسعه یافت.  سر ویلیام جونز سالها بعد در 1832 درباره انجمن چنین گفت: " انجمن آسیائی خواهد درخشید و در تمام آسیا معروف خواهد شد در صورتیکه علماء ، دانشمندان، باستانشناسان، زبانشناسان و نویسندگان با آن همکاری کنند و نظرات و آراء خود را برای آن بفرستند..."

هدف انجمن تحقیقات و مطالعات در علوم باستانی و علوم خالص و فنون و ادب آسیائی بود.  نشریه انجمن Journal of the Asiatic Society of Bengal  و انتشارات Bibliotheca Indica شهرت انجمن را به کل جهان رسانید.  صدها متن سانسکریت، عربی، فارسی، بنگالی، تبتی و ... منتشر کرده است.  شرقشناسان مشهور همچون اسپرنگر و ایوانف و بلاخمان، و ناسو لیس با انجمن وابسته بودند و با همکاری دانشمندان هندی روی متون و مخطوطات فارسی تحقیقات انجام داده اند.

 

فهرست آثار فارسی منتشر شده بوسیله انجمن موجود در این کتابخانه:

 

-- تاریخ بیهقی/ تصنیف ابوالفضل بیهقی، به تصحیح ویلیام هوک مورلی.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1862م. = 1241ش.  868ص.

سلسله انتشارت: Bibliotheca indica.  Collection of Oriental works; no. 37

 

-- اقبال نامه جهانگیری/ تصنیف معتمدخان نخشبی جهانگیر پادشاه بن اکبر پادشاه، بتصحیح عبدالحی، احمدعلی.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1865م. = 1244ش.  4، 308ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- بادشاهنامه: در احوال ابوالمظفر شهاب الدین محمد شاهجهان بادشاه/ تصنیف عبدالحمید لاهوری، تصحیح کبیرالدین احمد، عبدالرحیم.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1867-1872م. = 1246-1251ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- عالمگیرنامه: در احوال نخستین ده سال سلطنت اورنگ زیب عالمگیر پادشاه/ محمد کاظم بن محمدامین، بتصحیح خادم حسین، عبدالحی .—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1868م. = 1247ش.  85، 1107، 16ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- منتخب التواریخ/ تصنیف عبدالقادر بن ملوک شاه بداونی، بتصحیح احمدعلی، باهتمام کبیرالدین احمد.--   کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1868م. =1247ش.

 

-- فرهنگ رشیدی: در لغت و استعارات زبان فارسی/ تالیف عبدالرشید تتوی، به تصحیح و تحشیه ابوطاهر ذوالفقار علی مرشدآبادی.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1872-1875. = 1251-1254.  2ج. در یک مجلد. 

 

-- هفت آسمان: در تحقیق مثنوی و تعریف مثنوی گویان فرس/ از تالیفات مولوی آغا احمدعلی احمد.—کلکته : انجمن آسیایی بنگال، 1873م. = 1252ش.  Iv، 174ص.

 

-- منتخب اللباب: در احوال سلاطین تیموریه که در هندوستان سلطنت کردند/ تصنیف محمد هاشم خان المخاطب به خافی خان نظام الملکی، به تصحیح کبیرالدین احمد.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1874م.= 1253ش.  1150ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works. 

 

-- اکبرنامه/ تصنیف علامی بن مبارک ناگوری، تصحیح عبدالرحیم .--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال‌، 1877-1886م. = 1256-1265ش.  3ج.

 

-- ماثر الامراء/ تالیف صمصام الدوله شاه نوازخان، بتصحیح عبدالرحیم .—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1888-1891م. = 1267-1270ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works.  New Series; no. 656, 740, 751

 

-- ریاض السلاطین: تاریخ بنگاله/ تالیف غلام حسین سلیم، بتصحیح عبدالحق عابد.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1890م. = 1269ش.  8، 400، 105ص.

 

-- تذکره خوشنویسان/ مصنفات مولانا علام محمد هفت قلمی دهلوی، تصحیح محمد هدایت حسین.-- کلکته: ایشیاتک سوسائتی بنگال، 1910م = 1328ق. = 1288.  39، 131، vi ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works; no. 1233 

-- دیوان بیرام خان خان خانان/ ویرایشگر ا. دنیسون راس.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1910م. = 1289 ش.  7، 91ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works.  New Series; no. 1241.

 

-- فرس نامه/ تصحیح متن فارسی با زیرنویس های انگلیسی توسط لیوت کلنل د.س. فیلوت.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1910-1911 م.= 1289-1290ش.  2ج در یک مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collections of Oriental works; no. 1250, 1304

 

--  عمل صالح الموسوم به شاهجهان نامه/ تصنیف محمدصالح کنبو، بتصحیح غلام یزدانی .--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1923-1946م. = 1302-1325ش.  4جلد در 3 مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works.  New series; 1331, 1395, 1421, 1433, 1454

 

-- ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: از انگلیسی به فارسی/ اثر

خامه شیخ احمد کرمانی، مرتبه و محشی به اهتمام دی. سی. فلات.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1924م. = 1303ش.  6، 470، lxivص

 

-- مآثر رحیمی/ ملا عبدالباقی نهاوندی، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1924-1931م. = 1303-1310ش.  3ج.  در 4 مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

--  طبقات اکبری/ تصنیف خواجه نظام الدین احمد، به تصحیح و تنقیح بی.دی. ام. اثی. سی. اس.--  کلکته: ایشیاتک سوسایتی اوف بنگال، 1927-1935م. = 1306-1314ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works; no. 223

 

-- تاریخ مبارک شاهی/ یحیی بن احمد بن عبدالله السیهرندی، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.-- کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1310ش. = 1931م.  vi، 278ص.

سلسله انتشارات: A collection of Oriental Wroks.  New Series; 1512

 

-- هفت اقلیم / امین احمد رازی.—  کلکته: رویال آسیاتیک سوسایتی، 1939م. = 1317.  3ج. در یک مجلد.

 

-- قانون همایونی، مسمی به ، همایون نامه/ تالیف غیاث الدین محمد مشهور به خواندمیر، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.--  کلکته: ایشیاتک سوسایتی اوف بنگال، 1359ق. = 1940م. = 1319ش.  141، xxx، vi ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works.  New series; 260

 

-- تذکره همایون و اکبر/ تالیف بایزید بیات، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین .--  کلکته: ایشیاتک سوسائتی اوف بنگال، 1360ق. = 1941م. = 1320ش.  د، 449، viii ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica; no. 264

 

--  خزاین الفتوح: مشتمل بر احوال و کوائف عهد سلطان علاءالدین خلجی از سنه جلوس تا سنه 711هجری/ از امیر خسرو دهلوی، به تصحیح و تنقید و تحشیه محمد وحید میرزا.—  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1953م. = 1332.  1ج. (صفحه شمار گوناگون)

 

 

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱۱
    پيام هاي ديگران ()