معرفی کتاب Persische Bibliographie " کتابشناسی ایران " موجود در کتابخانه شماره ۲

 تهیه: هما افراسیابی

 

کتابشناسی  Persische Bibliographie  در برلین به  سال 1920 میلادی در ۷۰ صفحه منتشر شده است.  کتاب حاوی اطلاعات کتابشناسی حدود 2000 عنوان کتاب فرنگی درباره ایران است که بر حسب نام ‍پدیدآور مرتب شده است.

در نشریه کاوه ، سال ۵، ش. ۶ ( ۷ بهمن 1289 = شوال 1338 = 18 ژوین 1920 ) صفحه ۸ ، در اطلاعیه ای انتشار این کتاب به شرح زیر آورده شده است:

فهرست کتب راجع بایران

از چهار سال باین طرف اعضای ادارهء کاوه بتدریج مشغول جمع آوری و ثبت اسامی کتب فرنگی که در باب ایران نوشته شده است بودند و این کار بتدریج نتیجه مختصری داد که عده ای از اسامی کتب در یک فهرست جمع آوری شد و در این اواخر بنا به میل و اقبال منشی گری " انجمن آلمان و ایران " این فهرست از طرف اداره کاوه به انجمن مزبور تقدیم شد که به مصارف انجمن طبع و نشر شود و اینک به همت خستگی ناپذیر جناب قونسول لیتن Wilhelm Litten منشی کل انجمن مزبور رساله کوچکی مشتمل بر قریب دو هزار اسم کتاب فرنگی درباب ایران به عنوان و اسم "کتابشناسی ایران" اخیرا منتشر شده و به اعضای انجمن مجانا توزیع شد و برای فروش نیز در منشی گری انجمن آلمان و ایران موجود است.  اداره کاوه مشعوف است که این زحمات متفرقه اعضای وی که ابتدا به قصد تالیف مستقلی نبود به همت جناب معظم له به معرض استفاده عموم گذاشته شد.  این فهرست اگر چه مختصر و بسیار ناقص است ولی یک قدمی است به سوی این کار که یکی از اعمال بسیار مفیدش توان شمرد و چون اسامی به حروف تهجی ترتیب شده برای تکمیل آن هر کسی که هوس داشته باشد می تواند ورق های سفید میان صفحات گذاشته و اسم هر کتابی که بدست آمد فورا در آنجا در مقابل همان حروف که در ضمن آن می آید یادداشت کند و به این ترتیب بعدها ممکن است نتیجه کاملتر و مفیدتری بدست آید و نشر شود چه کتب مفیده فرنگی راجع به ایران خیلی بیش از اینها و شاید از ده برابر آن نیز زیادتر یعنی از بیست هزار هم متجاوز باشد. 

  

/ 0 نظر / 22 بازدید