تازه های کتاب های ایرانشناسی در کتابخانه شماره 2 مجلس

انتخاب، فراهم آوری و تنظیم

هما افراسیابی، دکتر فریدون آزاده، سید محمد حسین مرعشی

کلیات

 

- کنگره ها، خاورشناسان

 

Altagsleben und materielle kultur in der arabischen Sprache und literature: Festschrift fur Heinz Grotzfeld zum 70. Geburtstag/ Herausgegeben von Thomas Bauer und Ulrike Steli-Werbeck. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. 457 p. - (Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes; 55, 1)

 

Aspects of Iranian culture: in honor of Richard Nelson Frye/ edited by Carol Altman … [et al.]. Ames: Iowa university press, 1992. xvx, 357 p.

 ISBN: 0813818729

 

Au carrefour des religions: mélanges offerts à Philippe Gignoux / textes réunis par Rika Gyselen; publiés avec le concours de l’institut français de recherche en Iran.Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient; Leuven, Belgique: Diffusion, Peeters Press, 1995.311p.: ill. ; 28cm

ISBN: 29508266X

 

Autour du regard: mélanges Gimaret / édité par E. Chaumont; avec la collaboration de D. Aigle, M.A. Amir-Moezzi et P. Lory. Leuven: Peeters, 2003. xxii, 310p.

ISBN: 9042911069.

 

Before and after Avicenna: proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group / edited by David C. Reisman; with the assistance of Ahmed H. Al-Rahim. Leiden; Boston: Brill, 2003. xix, 302 p.; 25cm. (Islamic philosophy, theology, and science; v. 52)

ISBN: 9004129782

 

Immigration and emigration within the ancient Near East: Festschrift E. Lipiński / K. Van Lerberghe and A. Schoors (eds.). Leuven : Uitgeverij Peeters en Department Oriëntalistiek, 1995. xxv, 458 p. : ill., port. ; 25 cm.

ISBN:  906831727X

 

Iranian studies in Honor of A. D. H. Bivar / edite par Carol Altman Bromberg.   Michigan: Bulletin of the Asia Institute, 1994. viii, 235p. (Bulletin of the Asia Institute. New Series; v. 7)

 

Itinéraires d’Orient: hommages à Claude Cahen / textes réunis par Raoul Curiel et Rika Gyselen. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 1994. 442p. (Res orientales; v. 6).

ISBN: 2950826601.

 

Languages of Iran: past and present: Iranian studies in memoriam David Neil MacKenzie / edited by Dieter Weber. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. xxvii, 307p.: ill., port.; 25cm.

ISBN:  3447052996

 

Law, Christianity and modernism in Islamic society: proceedings of the Eighteenth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants, held at the Katholieke Universiteit Leuven (September 3-September 9, 1996) / edited by U. Vermeulen and J.M.F. van Reeth. Leuven: Uitgeverij Peeters, 1998. xviii, 299 p.: ill.

ISBN:  9068319795

 

Reason and inspiration in Islam: theology, philosophy and mysticism in Muslim thought: essays in honour of Hermann Landolt / edited by Todd Lawson. London; New York: I.B. Tauris; London: In association with The Institute of Ismaili Studies; New York: Distributed in the United States by St Martin’s Press, 2005. xv, 558p.; 24cm.

 

Studia Manichaica: II. Internationaler Kongress zum Manichäismus, 6.10. August 1989, St. Augustin/Bonn / herausgegeben von Gernot Wiessner und Hans-Joachim Klimkeit. - Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1992. xiv, 400 p. ; 24cm.

ISBN:  3447032405

 

Studies in the History of the Exact Science in Honour of David Pingree/ edited by Charles Burnett, Jan P. Hogendijk, Kim Plofker and Michio Yano. Leiden: Brill, 2004. 200p.

ISBN: 9004132023

 

 

 

- نسخه های خطی، کتابخانه ها

 

A Arabic Medical Manuscripts of the Wellcome Library: a descriptive catalogue of the Haddad Collection (WMS Arabic 401-487)/ Nicolaj Serikoff. Leiden: Brill, 2005. xiv, 570p.

ISBN: 9004147985.

 

Libraries in the ancient world / Lionel Casson. New Haven: Yale University Press, c2001. xii, 177 p. : ill., maps ; 22cm.

ISBN:  0300088094.

 

Islamic codicology : an introduction to the study of manuscripts in Arabic script / François Déroche ; with contributions by Annie Berthier ... [et al.] ; translated by Deke Dusinberre and David Radzinowicz ; edited by Muhammad Isa Waley. London: al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 2005. 395p.: ill. (some col.); 24cm. (al-Furqān publications; no. 102)

 

Catalogue of Persian manuscripts in the Austrian National Library and in the Austrian State Archives in Vienna/ Iraj Afshar . [S. L.]: Eisenbraauns, 2004. 336p.

 

Pictorial invention in Netherlandish manuscript illumination of the late Middle Ages: the play of illusion and meaning / James H. Marrow; ed. by Brigitte Dekeyzerand Jan van der Stock. Paris; Dudley, MA: Uitgeverij Peeters, 2005. (Corpus of illuminated manuscripts; v. 16. Corpus of illuminated manuscripts. Low Countries series; 11.)

 

 

 

ادیان

 

 

- کلیات

 

The Brill dictionary of religion: revised edition of Metzler Lexikon Religion / edited by Kocku von Stuckrad; translated from the German by Robert R. Barr. Boston: Brill, 2005. xxxvi, 533 p. : ill., maps ; 25 cm.

ISBN: 9004124330

 

Démons et merveilles d’Orient / réunies par Rika Gyselen; contributions de Pierfrancesco Callieri ... [et al.]. Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient (GECMO), 2001. 186 p.: ill. ; 29cm. (Res orientales; v. 13).

ISBN: 2950826679

 

- ادیان ایران (غیر از اسلام)

 

Apô

/ 0 نظر / 134 بازدید