فهرست آثار مربوط به ابن سینا به زبان های فرنگی موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس

 تهیه و تنظیم : هما افراسیابی

 

 

اسباب حدوث الحروف.  انگلیسی

 

۱۰         Arabic phonetics, Ibn sina’s Risalah on the points of articulation of the speech-sounds/ translated from medieval Arabic/ by Khalil I. Semaan.—Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, [1963].

xiv,62 .—(Arthur Jeffery memorial monographs; no. 2)

 

الاشارات و التنبیهات.  فرانسه

 

.۲         Livre des directives et remarques (Kitab al-‘Isarat wa l-Tanbihat)/ traduction avec introd. et notes par A.M. Goichon.—Beyrouth: Commission Internationale pour la Traduction des Chefs-d’Oeuvre; Paris: Librairie     Philosophique J. Vrin, 1951.

552p.—(Collection d’oeuvres arabes de l’Unesco)

 

دانشنامه علائی.  طبیعیات و ریاضیات .  فرانسه

 

3.         Le livre de science/ traduit par Mohammad Achena, Heri Masse.—Paris: societe d’editiore “Les Belles Lettres”, 1955-1958.

2v.: illus.—(Traductions de texts persans)

collectin Unesco d’oeuvres representatives.  Serie Persane.

Contents: 1. Logique, Metaphysiques – 2. Physique, Mathematiqes

 

دانشنامه علائی.  الهیات.  انگلیسی. 

 

4.         The metaphysica of Avicenna (Ibn Sina); a critical translation-commentary and analysis of the fundamental arguments in Avicenna’s metaphysica in the Danish Namai ‘Ala’i (The book of scientific knowledge)/ Parviz Morewedge.—New York: Columbia University Press, 1973.

xxvii, 336p.—(UNESCO collection of representative works.  Persian heritage series; no. 13(

 

الشفاء.  الطبیعیات.  الفن الخامس.  لاتین – عربی

 

5- Avicennae de congelatione et conglutinatione lapidum: being sections of the Kitab al-Shifa/ the Latin and Arabic texts edited with an English translatin of the latter and with critical notes by E.J. Holmyard, D.C. Mandeville.—Paris: P. Geuthner, 1927.

viii, 86p.

الشفاء.  الطبیعیات.  الفن السادس.  فرانسه - عربی

                                               

6- Psychologie d’Ebn Sina (Avicenne) d’apres son oeuvre as-Sifa/ edite et traduite en francais par Jan Bakos.—Prague: Editions de l’Academie Tchecoslovaque des Sciences, 1956.

2v.—(Prace Ceskoslovenske Akademie ved.  Sekce jazyka a literatury; I.  Arabsky text)

Added title-page in Czech.

Contents: v.1. Texte arabe – v.2. Text in French.

 

الشفاء.  الطبیعیات.  الفن السادس.  لاتین

 

7- Liber de anima, seu sextus de naturalibus/ edition critique de la traduction latine medievale par S. Van Riet; introduction sur la doctrine psychologique d’Avicenne par G. Verbeke.--  Louvain: Editions Orientalistes; Leiden: E.J. Brill, 1968-1972.

2v.

At head of title: Avicenna latinus.

 

الشفاء.  القیاس.  انگلیسی.

 

8- The propositional logic of Avicenna/ translated from the Arabic, with introduction, commentary and glossary by Nabil Shehaby.—Dordrecht; Boston: Reidel, 1973.

xii, 298p.—(Synthese historical library)

Translation from al-Shifa: al-Qiyas, 5.

 

الشفاء.  المنطق.  الشعر.  انگلیسی

 

9- Avicenna’s commentary on the poetics of Aristotle: a critical study with an annotated translation of the text/ by Ismail M. Dahiyat.—Leiden: Brill, 1974.

x, 126p.

Translation of al-Shi’r, which forms the 9th part of al-Mantiq, itself the 1st sectin of the author’s al-Shifa.

 

الشفاء.  برگزیده.  لاتین.

 

10- Avicene perhypatetici philosophi; ac medicorum facile primi opera in luce redacta: ac nuper quantum ars niti potuit per canonicoe emendate.  Logyca, Sufficientia, De cello r mundo, De anima, De animalius, De intelligentus, Alpharabius deintelligentus Philosophia prima.—Frankfurt; Main: Minerva, 1961.

1v.  (various paging

Facsimile of the edition 1508.

ترجمه قسمت هایی از منطق و طبیعیات و الهیات شفا به زبان لاتین

 

القانون.  لاتین.

 

11- The Canon of Avicenna; translated into Latin by Alpagus.—Tehran: Imperial Organization for Social Services, 1976.

2004p.—(The Pahlavi commemorative reprint series

Reprint from the Basileae.  Edition, 1556.

Title page in Persian: قانون ابن سینا

Title page in Latin: Avicennae Medicorum Arabum principis, Liber Canonis

 

القانون.  کتاب اول.  انگلیسی.

 

12- A treatise on the Canon of medicine of Avicenna/ incorporating a translation of the first book, by O. Cameron Gruner.—London: Luzac, 1930.

vii, 612p.: illus., col. Front., fold. Table.

 

القانون.  کتاب اول.  فرانسه.

 

13- Livre premier du Canon .  In: Trois traits d’anatomie arabes/ traduction de P. de Koning.—Leide: E.J. Brill, 1903.  p. 432-780. .

 

القانون و شرح ارجوزه فی الطب.  لاتین

 

14- Die medizinisch kompendien des Averrois und Avicenna “Colliget” und “Cantica”.  Venetiis, apud Junctas, 1562-1574.—Frankfurt am Main: Minerva, 1962.

۳۱۲p.—(Aristoteles opera Averrois in ea opera commentariis; v. 10

 

/ 1 نظر / 75 بازدید