معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی فرانسه موجود در کتابخانه شماره 2

تهیه و تنظیم هما افراسیابی

فعالیت های فرهنگی و ادبی مربوط به ایران در فرانسه از اواخر قرن شانزدهم میلادی شروع شده است و از این حیث می توان این کشور را از اولین مراکز آشنایی با فرهنگ ایران در دنیای غرب دانست.  از آغاز قرن هفدهم تا کنون این کشور در حیطه ایرانشناسی و شرقشناسی مقامی شامخ داشته و نخستین کنگره شرقشناسی نیز با ابتکار این کشور تشکیل شده است.

 

تاریخچه ای از مهمترین کارهای فرهنگی مربوط به ایران در گذشته موجود در کتابخانه شماره ٢ مجلس

- قدیمی ترین کتاب مربوط به ایران (تاریخ صفویان) در اروپای جدید با عنوان Briefue histoire de la guerre de perse تالیف Henricus Porcius چاپ پاریس ، 1583 میلادی.

- یکی از قدیمی ترین کتابهای مربوط به ایران در اروپای جدید با عنوان De Regio persarum principatu تالیف Barnabe Brisson چاپ پاریس، 1590 میلادی.

- نخستین دستور زبان فارسی توسط Sacto Josepho Angelus در فرانسه تحت عنوان لاتینی Gazophylacium linguae persarum چاپ 1684 میلادی.

- مهمترین سفرنامه مربوط به ایران در اروپا توسط شوالیه دو شاردن J De Chardin سیاح نامی فرانسه که در دوران صفویه به ایران مسافرت کرده است تحت عنوان: Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse که در لیون در سال 1687 منتشر شده است.

- سفرنامه معروف تاورنیه B. Tavernier درباره ایران عصر صفوی چاپ پاریس، 1754.

- کتاب معروف نامه های ایرانی Letters Persanes اثر ادبی مونتسکیو چاپ پاریس، 1754.

- مهمترین اثر باستانی مربوط به ایران در اروپای قرون جدید : نخستین ترجمه کامل اوستا توسط انکتیل دوپرون Anquetil-Duperron از روی متن اصلی اوستایی در سه جلد چاپ پاریس ، 1771.

-اثر معروف Burnouf  ترجمه وندیداد، چاپ پاریس، 1829-1843.

- اثر دیگری از Burnouf درذ مورد ریگ ودا، چاپ پاریس، 1863.

- ترجمه و متن کامل شاهنامه فردوسی به زبان فرانسه همراه با متن فارسی توسط ژول مولJules Mohl در 7 جلد.  (این کتاب را از لحاظ چاپ نفیس ترین اثر چاپی فرانسه در قرن 19 دانسته اند)

- کتاب گوبینو به نام " تاریخ ایرانیان " Histoire des perses چاپ پاریس، 1869.

- مطالعات ایرانی Etudes iraniennes تالیف ایرانشناسی بزرگ قرن نوزدهم فرانسه دارمستتر Darmesteter چاپ پاریس، 1883م. در 2 جلد.

- کتاب دیولافوا Dieulafoy به نام " هنر باستانی ایران " چاپ پاریس، 1884-1885 در 5 جلد.

دیولافوا و خانم او چندین سال برای تحقیقات باستانشناسی در ایران به سر برده اند و خانم ژان دیولافوا گزارش این سفر را در کتاب بزرگ و جامعی به نام " ایران، کلده و شوش " منتشر کرده است.

- کتاب مرگان J.De Morgan به نام " ماموریت علمی در ایران " درباره نخستین حفریات فرانسویان در شوش چاپ پاریس، 1894-1904.  در 10 جلد.

- جنگ ایرانی Anthologie persane از هانری ماسه .  چاپ پاریس، 1950.

 

آثار منتشر شده بوسیله انستیتوها و انجمن های فرهنگی درباره ایران (موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس)

- یازده اثر انتشار یافته انجمن مطالعات ایرانی Societe des etudes iraniennes وابسته به دانشگاه پاریس که در سال 1931 تاسیس گردیده است و ریاست آن برعهده رنه گروسه Rene Grousset و هنری ماسینیون Henri Massignon بوده است.

- بیست و نه اثر به وسیله انستیتوی فرانسوی باستانشناسی شرقی Institut francais d'archeologie orientale .  این انستیتو در اواخر قرن 19 تاسیس گردیده و به امور مربوط به فعالیتهای باستانشناسی هیاتهای فرانسوی در ایران و بین النهرین و خاور نزدیک و آسیای جنوب شرقی سرپرستی می کرد.

 گزارشهای هیات باستانشناسی فرانسه در ایران:

 

از این مجموعه پرارزش علمی که تحت نظر J.De. Morgan و دیگران انتشار یافته است، سالهای 1900-1973 در 47 جلد در کتابخانه موجود است.

 

ذکر اجمالی از ایرانشناسان فرانسوی و آثار موجود آنها در کتابخانه شماره 2:

- سه اثر از ژان اوبن Jean Aubin استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سوربن که دارای تحقیقات وسیع درباره آثار ایرانی است.

- نوزده اثر از امیل بنونیست Emile Benveniste استاد College de France ، رئیس دوم انجمن بین المللی لهجه شناسی ایران، متخصص جهانی زبانها و لهجه های قدیم و جدید ایرانی.

- سی و هفت اثر از هانری کربن Henry Corbin مشاور کتابخانه ملی پاریس، متخصص برجسته عرفان و تصوف ایران، رئیس قسمت ایرانشناسی انستیتوی فرهنگی فرانسه در ایران، مدیر کتابخانه ایرانی Bibliotheque iranienne.  این انستیتو متن و ترجمه 56 اثر کلاسیک فارسی را انتشار داده است، که در این کتابخانه موجود است.

- هفت اثر از ژیلبر لازار Gilbert Lazard استاد فارسی " انجمن مطالعات ایرانی" دانشگاه سوربون و دارای مطالعات زیاد درباره زبان و ادبیات ایران.

- چهارده اثر از هانری ماسه Henri Masse از بزرگترین ایرانشناسان معاصر، عضو آکادمی علوم فرانسه و عضو وابسته فرهنگستان ایران، رئیس کمیته فرانس ایران، استاد و رئیس قسمت فارسی مدرسه زبانهای شرقی، مترجم آثاری از بزرگان ادب ایران، نماینده شرقشناسی فرانسه در کنگره فردوسی و ابن سینا.

- بیست و سه اثر از لوئی ماسینیون Louis Massignon از شرقشناسان معاصر جهان، متخصص زبان و ادبیات عرب و دارای مطالعات زیاد درباره تمدن و فرهنگ ایران، رئیس انجمن مطالعات ایرانی، عضو وابسته فرهنگستان ایران، استاد College de France ، مولف اثر جامعی درباره حلاج و عرفان ایران، نماینده فرانسه در کنگره های فردوسی و ابن سینا.

- هفت اثر از آندره پارو Andre Parrot استاد هنر هخامنشی " مدرسه لوور" و موزه دار کل موزه های ملی فرانسه، دارای تحقیقات جامع درباره هنر باستانی ایران.

- چهار اثر از هانری شارل پوئک Henri-Charles Puech رئیس مطالعات مدرسه مطالعات عالیه " دانشگاه پاریس " ، متخصص مذاهب قدیم ایرانی به خصوص آیین مانوی، دارای تحقیقات زیاد درباره مانی و فلسفه او.

- دو اثر از شارل ویرولو Charles Virolleaud رئیس انجمن آسیایی فرانسه، عضو آکادمی خطوط تاریخی فرانسه، صاحب آثار متعدد درباره باستانشناسی ایرانی.

- یازده اثر از گاستون ویت Gaston Wiet استاد College de France ، عضو انستیتوی باستانشناسی فرانسه ، استاد آموزشگاه زبانهای شرقی زنده پاریس، عضو آکادمی ادبیات فرانسه.

- ده اثر از آندره گدار A. Godard رئیس هیات باستانشناسی فرانسه در ایران.

- بیست و شش اثر از رومان گیرشمان Roman Ghirshman رئیس هیات باستانشناسی فرانسه در ایران. 

 

البته این گفتار شامل کلیه آثار ایرانشناسی فرانسه موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس نیست و فقط اجمالی از اولین آثار است.

 

/ 0 نظر / 58 بازدید