# ابن_سینا

فهرست مقالات ایتالیایی، ترکی استانبولی و فرانسه زبان درباره ابن سینا

  ایتالیائی:   78. Furlani, G.  Avicenna, Barhebreo Cartesio.  Rivista degli studi orientalia, 14 (1934), pp. 21-30.   79. Furlani, G.  La versione siriaca del ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

فهرست مقالات انگلیسی نشریات خارجی درباره ابن سینا موجود در کتابخانه

تهیه و تنظیم: هما افراسیابی انگلیسی:   13. Achena, M. " Avicenna, Persian works in medicine and philosophy" In: The history of medicine ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 821 بازدید

فهرست آثار مربوط به ابن سینا به زبان های فرنگی موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس

 تهیه و تنظیم : هما افراسیابی     اسباب حدوث الحروف.  انگلیسی   ۱۰         Arabic phonetics, Ibn sina’s Risalah on the points of articulation of ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید