# منابع_ایرانشناسی_آلمانی

معرفی اجمالی آثار ایرانشناسی آلمان موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی

تهیه و تنظیم : هما افراسیابی   فعالیت های فرهنگی مربوط به ایران در کشور آلمان از قرن هجدهم آغاز شده است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید