# َacta_iranica

معرفی چند مجموعه ایرانشناسی از انتشارات هاراسویتس موجود در کتابخانه شماره 2

  تهیه: هما افراسیابی Otto Harrassowitz  ناشر بزرگ کتابهای شرقشناسی در آلمان ، سه سلسله کتاب در قلمرو ایرانشناسی منتشر می کند. آثارمعرفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید