# کتابهای_خارجی

فهرست آثار مربوط به ابن سینا به زبان های فرنگی موجود در کتابخانه شماره 2 مجلس

 تهیه و تنظیم : هما افراسیابی     اسباب حدوث الحروف.  انگلیسی   ۱۰         Arabic phonetics, Ibn sina’s Risalah on the points of articulation of ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 80 بازدید